Byggnation av ett attefallshus som ska anmälas som komplementbostad

Fråga från Anders

Hej! Utreder byggnation av ett attefallshus som ska anmälas som komplementbostad.

Jag har lite frågor.

1. Ytan för byggnaden är ytterst begränsad, kan jag få till en komplementbostad utifrån de förutsättningar vi har? (tunna ytterväggar, max 200 mm; samt en yttervägg EL30 då byggnaden kommer stå 1,5 meter från annan byggnad)

2. Vad är det för ritningar jag behöver? Egna skisser finns, men inget som är ritat av fackman.

3. Pris på dessa ritningar?

Kommer även uppföra en komplementbyggnad som ska användas som gym. Bygglov och A-ritning är klart, men kommer behöva hjälp med övriga erforderliga ritningar för den byggnaden (prio 2).

Vänliga hälsningar,
Anders

Svar från Micke

Hej Anders,
Precis som du säger så är attefallsreglerna 30 kvm och man får planera en hel del för att få in allt som behövs.
1,5 meter från annan byggnad ska inte vara något problem.

Jag har satt dig i kontakt med konstruktör/bygglovsritare som kan vägleda dig genom processen.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-Tjällden

Just nu har vi 2 visningshus i fyndhörnan.

X