Altan som Attefallsutbyggnad

Fråga från Thomas

Hej!

Kan jag kraga ut min befintliga altan med 11 kvadrat och kalla det Attefallsutbyggnad?
Naturligtvis håller jag mig till reglerna om avstånd till tomtgräns.

Min tanke är att nyttja regeln “Attefallsutbyggnad” för att utöka min altan som ligger på andra våningen på vårt hus ,som är ett Sutteränghus. Jag vill slippa lämna in bygglov då utbyggnaden är på prickad mark. Men altanen kommer fortfarande att ligga 4,6 meter från tomtgräns.

Frågan är om det går, utan att jag behöver sätta väggar under altanen för att det ska gå som Attefallstillbyggnad.

Mvh
Thomas

Svar från Micke

Hej Thomas ,

Detta är en gråzon.
Det finns dåligt med praxis kring detta med altaner och attefallstillbyggnader. Det har visat sig vara lite knepigt att klassificeras vad som är tillbyggnader eller inte.

Det kan gälla takkupor, balkonger och altaner.
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har fastställt att flera faktorer kan beaktas vid bedömningen av om en åtgärd ska betraktas som en tillbyggnad. Dessa faktorer inkluderar närvaro av tak och väggar, storlek på åtgärden, avstånd till marken samt det visuella intrycket som åtgärden ger.

Så jag tror du absolut får göra detta men det kan strula med kommunen som jag uppfattar ovan. Vet du om kommunens byggnadsnämnd du bor i är bra att ha att göra med? Kan påverka mycket faktiskt.

Hoppas jag svarade på din fråga.

Mvh Micke
Attefallshus.se