Bygglovsfritt garage upp till 30 kvm

Bygg ett garage upp till 30 kvm stort bygglovsfritt

Möjligheten med attefallsbyggnader har för många inneburit att drömmen om ett eget attefallsgarage äntligen kan bli verklighet! Som alternativ till det traditionella lösvirkesbyggandet finns ett antal olika aktörer ute på marknaden som erbjuder monteringsfärdiga byggsatser. Detta kortar ner byggtiden, samtidigt som det även säkerställer att du som beställare får en beprövad konstruktionslösning till ett bra pris!


Hej Micke här, har du en fråga till mig om garage? Ställ den här.
attefallshus 30 kvm komplementbyggnad

I exemplen nedan från Lundqvist Trävaru AB, är utgångspunkten alltid 2,4m höga väggar med stående ytterpanel, en rejäl 45x145mm regelstomme samt ett enkelt och funktionellt plåttak.

Klicka på länken/bilden för att komma vidare till tillverkarens hemsida där du kostnadsfritt och utan registrering både kan förändra byggsatsen, skriva ut ritningar och få fram en egen prisindikation. Läs mer om regler för attefallsgarage under bilderna.

 

Bra saker att veta innan man bygger Garage

 • Om man äger ett ett en- eller tvåplanshus får bygga ett attefallshus på upp till 30 m2 . Detta beslut gäller från och med den 1 Mars 2020. Dock måste du innan du börjar bygga göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett så kallat startbesked.
 • Ett annat krav för att få bygga ett Garage är att det måste finnas en huvudbyggnad på tomten.
 • Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från grannens tomtgräns, annars krävs godkännande från granne.
 • Samma regel gäller när det kommer till avstånd till väg, då ska det också vara minst 4,5 m.
 • Var ute i god tid med ansökningar om startbesked och bygglov. Det kan ta upp till 12 veckor innan du får svar från din kommun.

Regler för garage

Det finns vissa regler som måste följas vid byggnation av attefallsgarage. Från och med 2020 så är det tillåtet att bygga ett attefallsgarage på upp till 30m2. Om atefallsgaraget överstiger detta så krävs det bygglov. Det behövs inget bygglov för att bygga ett attefallshus, dock måste man göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Det är krav för att få bygga ett attefallsgarage är att det finns en huvudbyggnad på tomten. Attefallsgaraget måste ligga minst 4,5 m från grannens tomt, annars krävs godkännande av berörd granne. Likadant gäller med avståndet till väg, den ska också vara minst 4,5m. Taknockshöjden får vara max 4,0 m. Förutom dessa regler så är ett gott råd att vara ute i god tid med att söka om startbesked. Detta då det kan ta upp till 12 veckor innan du får besked. Så var ute i god tid.

  • Rätten att bygga Attefallshus gäller både utanför och innanför detaljplanerat område (ett Attefallshus får strida mot detaljplanen)
  • Den sammanlagda byggnadsarean av alla Attefallshus som uppförs på tomten får inte vara större än 30 m²
  • Attefallshuset får ha en taknockshöjd på högst 4,0 meter
  •  Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det
  • En anmälan måste skickas in till byggnadsnämnden och startbesked ska lämnas innan bygget får påbörjas
 • Slutbesked krävs innan byggnaden får tas i bruk (läs mer)

Relaterade frågor

 • Till/Nybyggnad till Attefallstillbyggnad
  Hej Micke! Vi funderar på att bygga ett garage på 54 m (som en förlängning av gaveln på vår nuvarande villa). Garagebyggnaden kräver bygglov, vilket vi räknar med att få beviljat. Vidare önskar vi utöka garagets byggarea på längden med en Attefallsti
  Läs mer
 • Omvandla befintligt garage
  Hej, Då det redan byggts mer än tillåter på vår tomt och vi gärna hade gjort en tillbyggnad undrar jag om man klassa om det befintliga garaget som attefallshus och därmed frigöra utrymme för tillbyggnad? Garaget är dock ca 40 kvm men indelat i två de
  Läs mer
 • Storlek på Attefalls-carport
  Hej, Planerar att bygga en 30 m2 Attefalls-carport. Men vilken yta är det som skall motsvara max 30 m2? Är det den yta som taket täcker över marken, eller är det takets yta (oberoende av lutning) eller är det ytan inom stolparna som håller taket? Tac
  Läs mer

Regler för skärmtak till garage

  • För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs det inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak (under attefallsreglerna)
  • Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida 15 m²
  • Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré
  • Bygglovsbefriade skärmtak får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område
  • Skärmtaket får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det (källa)

Uppvärmning eller inte

En fråga som många kommer till och som ofta anses som besvärlig är om man ska ha uppvärmning eller inte i garaget. Ta dig en extra tankeställare och tänk efter vad ditt huvudsakliga syfte är med just ditt garage. Om du enbart vill ha ett garage till förvaring av trädgårdsredskap och familjens cyklar så behövs det kanske inte uppvärmning i garaget. Men om syftet med garaget är att förvara bilen, möbler och kläder så är ett garage med uppvärmning en stark rekommendation. Nackdelen med uppvärmt garage är självklart att det både är dyrare att bygga och att driftkostnaden är högre jämfört med ett kallgarage. Så tänk noga efter vad just du är ute efter med ditt garage innan du börjar planera byggnationen.

Isolering till garage

Precis som i avsnittet gällande “Uppvärmning eller inte” så beror valet av isolering bland annat på vad just ditt huvudsakliga syfte med garaget är samt var du bor någonstans. Om syftet med garaget är att förvara bilen samt ha enstaka trädgårdsredskap så är det kanske inte värt att lägga ned så mycket pengar på just isolering. Dessutom tar isoleringen ganska mycket plats som du kanske annars hade kunnat förvara redskap på. Om du däremot ska vista dig i garaget under en längre tid under vintern så kanske det är värt att isolera. Eller om du exempelvis vill förvara värdefulla grejer som kan fördärvas av kyla såsom: båtmotorer, växter eller färger. Försök och kom fram till vad ditt huvudsyfte med garaget är och bestäm sedan utifrån det beslutet om det är värt och isolera eller ej.

Hur tjock isolering ska jag ha?

Detta är vanligt förekommande fråga vid isolering av garage och jag förstår att den kan vara jobbig. Sanningen är att det beror lite på vilken värme du vill ha inne i garaget samt var i landet du bor. Se tabell för rekommenderade tjocklek i väggar samt tak.

Önskad temperatur i garage(I celcius)Tjocklek på Isolering i väggar(i mm)Tjocklek på isolering i tak(i mm)
5-1095120
11-1595240
16-18145240
18-20200240

Garage med förråd

Misstaget att ett garage enbart ska användas till förvaring av bil är en vanligt förekommande tanke bland många. Det man ska tänka på är att man kan använda garaget till så mycket mer. Det finns en mängd olika möjligheter att kombinera garage med attefallshus och samtliga 30Kvm behöver inte användas till just din bil. Du kan använda platsen till så mycket mer. Exempelvis förvaring av trädgårdsredskap, gräsklipparen,kemikalier och kanske familjens takbox. Det som dock kan vara viktigt att tänka på är att försöka vara så praktisk som möjligt och använda smarta lösningar för förvaring. Exempelvis ha golvet fritt och använd tak och väggar till lådor och hyllor för att maximera platsen.

Öppet garage

Ett öppet garage också kallat carport innebär att det inte finns några väggar på garaget utan att det enbart består av en stomme som oftast är gjord av trä eller aluminium. Detta är en billigare variant till garage då det inte skyddar lika väl. Tänk på vad just ditt huvudsakliga syfte med garaget ska vara. Om du ska ha garaget både till bil och förvaring så är kanske inte ett öppet garage/carport ett alternativ för just dig och din familj, om du däremot bara vill ha något som skyddar bilen mot det värsta regnet, snön och smutset så kan detta vara ett alldeles ypperligt alternativ för just dig. Dessa former av garage finns i olika storlekar som är gjorde för allt från 1 till 2 bilar.

Port på kortsida eller långsida

Det finns en mängd olika alternativ när det kommer till val av garageport och vi förstår att det kan kännas omöjligt att hitta den bästa för just dig. Ska man ha en stor port eller räcker det med en liten. Ställ dig själv denna frågan och tänk efter vad som hade passat just dig och din familj bäst. Samma sak gäller när det kommer till valet av att ha porten på kortsidan eller långsidan. Om ni bara har en bil och några mindre trädgårdsredskap som ska förvaras i garaget så kanske man vill ha porten på kortsidan, men om det till exempel ska förvaras två bilar, gräsklippare och trädgårdsmöbler i garaget så kanske det kan vara smidigare att ha porten på långsidan. Valet kan kännas klurigt men man får tänka på vad som känns bäst utifrån sina egna preferenser.

Grund till garage

Att fixa en bra och stabil grund är extremt viktigt då detta är basen för ditt attefallsgarage. En stark rekommendation är att redan från början vara generös med investeringen av grunden då detta i slutändan kommer att spara dig en massa onödig oro och pengar. Folk som snålar med grunden får ofta senare tilläggsisolera golv eller onödiga sättningar på grund av otillräckligt markarbete. Dessutom minskar du driftkostnaden genom mindre uppvärmning och längre hållbarhet om du redan från början gjort det ordentligt. De grundläggningarna som passar bäst till attefallsgarage är: Platta på mark, Krypgrund, Hybridgrund och Plintgrund. 

Tak till garage

Alternativen på tak till ditt attefallsgarage är stora. Det som ofta är den avgörande faktorn är funktionaliteten och utrymmet. Dock ska den ursprungliga utgångspunkten alltid vara att utnyttja bygghöjden så gott som möjligt. Detta menas med att man inte ska bygga ett lägre tak än vad reglerna tillåter, å andra sidan vill man inte bygga ett för högt tak som istället tar utrymme från attefallsgaraget. 

De tre mest förekommande taken på attefallshus är pulpettak, platt tak och sadeltak. Pulpettaket är det mest optimala valet om man vill optimera utrymmet invändigt dessutom är de relativt enkla i sin konstruktion. Det platta taket är estetiskt tilltalande men det är inget jag rekommenderar om man bor i Sverige. Detta då taket får bära en stor mängd nederbörd och snö. Därför rekommenderar jag istället pulpettak och sadeltak där nederbörd tar sig av sig självt.

Bygga garage

När det kommer till att bygga ditt attefallsgarage så har du en rad olika alternativ och välja mellan. De tre vanligaste attefallsgaragen är: 

Nyckelfärdiga

Dessa attefallshus är precis som dem låter färdiga när de levereras, och sätts i princip enbart på plats. Nackdelarna med dessa nyckelfärdiga hus är att de oftast är lite dyrare samt att produktionen ofta är mindre flexibel(kan vara svårt att anpassa husen). Fördelarna däremot är många. Den kanske främsta fördelen är att du som kund slipper allt arbete och kan börja bruka ditt nya attefallsgarage direkt samma dag som det levereras.  

Bygga med byggsats

När man bygger med byggsats så beställer man vissa delar som kommer färdigbyggda. Exempelvis brukar väggar ofta komma färdigbyggda och sätts på plats så att det bildas en grundkonstruktion som man kan utgå ifrån. Nackdelar med byggsatser är att det ofta tillkommer kostnader för inköp av ritningar osv. Dessutom är det ganska mycket jobb att göra själv, men om man gillar att jobba med händerna så kan detta vara det perfekta valet för just dig. De absoluta fördelarna är att konstruktionen är flexibel och man kan själv bestämma planlösning osv. För det andra så är det ett relativt billigt val. 

Lösvirke

Det tredje alternativet är att bygga med lösvirke, Detta innebär att du bygger helt från grunden. En stark rekommendation är dock att köpa in färdiga ritningar från en arkitekt. Denna varianten är vanlig för så kallade komplementbyggnader(attefallsgarage tillhör denna grupp) eftersom att man kan konstruera byggnaden hur man vill. Det som är viktigt att ha med sig ifall man ska bygga med lösvirke är att det ofta blir dyrare att bygga ett attefallsgarage med efterliknande standard som nyckelfärdiga. Detta beror främst på att nyckelfärdiga attefallshus massproduceras i fabrik vilket drar ner kostnaderna. Tänk därför efter extra noga innan du bestämmer dig för att bygga med lösvirke.

Bygga garage själv

Att bygga ett garage själv för självklart med sig en rad fördelar som att det är billigare och du har stenkoll på material och hur byggnationen går till. Nackdelar är att det finns en rad regler som du måste känna till, var beredd på att det tar tid och du måste själv fixa med transport av allt material mm.

Garage med källare

Maximera garagets förvaringsyta med en källare. Det finns massa utav innovativa sätt att maximera platsen i garaget på och att bygga ett garage med källare är ett sätt. I dagsläget så finns det inga bestämmelser kring hur stort källaren i ett garage får vara, utan reglerna talar bara om hur stor den maximala byggnadsarean ovanför markytan får lov att vara. Detta har bidragit med att bygga garage med tillhörande källare har blivit mycket attraktivt. Det som man dock måste tänka på vid byggnation av garage med tillhörande källare är att dräneringen i marken måste vara god. Ett smart tips är att anlita en auktoriserad byggfirma för att utföra detta jobbet. Utöver detta så gäller samma regler för garage med tillhörande källare som vanliga garage.

Ska du använda som garage – tänk då till kring laddstolpe

Tips: 50% avdrag om du installerar en laddbox i garaget

Just nu är det många som kör laddhybrid eller elbilar och då är det bra att veta att man kan få 50% i avdrag när man installerar en laddbox i sitt garage. Att installera en laddbox kostar cirka 6000-12000 kronor efter avdraget och gör att du kan ladda din elbil både snabbt och säkert i hemmamiljö.

Du har även möjlighet att ta in offerter på laddlösningar från aktörer såsom Laddsmart. Läs mer och begär offert på deras sidor: Laddboxar för hemmabruk / Laddstolpar för bostadsrättsföreningar

Attefallsgarage (exempel)

Attefallsgarage alternativ 1

Attefallsgarage 3,6×6,0x2,4-22
Ett stilrent, enkelt och prisvärt attefallsgarage som smälter väl in i de flesta områden. Stora möjligheter att via 3D-kalkylator sätta en mer personlig prägel på garaget med t.ex. fönster, ytterpanel eller varför inte en annan typ av yttertak!

Länk till 3D-kalkylator

Attefallsgarage alternativ 2

Attefallsgarage 3,6×6,0x2,4-14p
Om attefallsgaraget ska ha en lite modernare stil är pulpettak ett snyggt sätt att sticka ut från mängden. Med denna modell som utgångspunkt finns fortfarande alla möjligheter att själv designa garaget exteriört via 3D-kalkylator!

Länk till 3D-kalkylator

Attefallsgarage alternativ 3

Attefallsgarage 3,6×9,6×2,4-22
För att maximera nyttan av ditt attefallsgarage finns även möjligheten att ansöka om 15kvm skärmtakstillbyggnad. Här är ett “extra-allt” exempel med trevliga ljusinsläpp, separat gångdörr och rejält skärmtak i bakkant där cyklar, grill, ved och annat smått och gott kan stå torrt och tryggt under tak.

Länk till 3D-kalkylator

Frågor om attefallsgarage

 • Takutsprång på attefallshus
  Hej! Vi vill bygga ett garage (enl. gällande regler, max 30 m2). På ena gavel skulle vi dock vilja att “taket fortsätter” 1,5-2 meter. Här tänkte vi förvara lite ved och kanske några cyklar. Frågan blir då vad de 30 m2 gäller; den gjutna
  Läs mer
 • Bygga om garage till attefallshus
  Vi har en garage och vi vill bygga om den till ett attefallshus Hej Fazelih, Tack för din kontakt. Jag uppfattade inte frågan riktigt ? Söker du en byggare eller undrar du hur du ska gå tillväga för att ombilda? Med Vänlig Hälsning Mikael Asp Tjällde
  Läs mer
 • Attefallsbyggnad mot garage
  Hej! Jag planerat att bygga en atterfallsbyggnad. Misstänker att det klassas som en komplementbyggnad då det endast kommer användas som ett uterum. Jag har en större tomt på ca 3000 kvm med ett garage i vinkel på 140 kvm samt ett bostadshus med byggn
  Läs mer
 • Attefallshus med garage
  Hej Helga, Får man har garage och attefallshus på samma tomt? Hej Helga , Självklart får man det. Men garaget behöver du ha bygglov på. Skillnaden är att attefallshuset är utanför detaljplanen. Det är hela grejen med attefallshusen. Med Vänlig Hälsni
  Läs mer
 • Attefallstillbyggnad på befintlig garage
  Får man bygga en attefallstillbyggnad på ett garage som ligger en meter från tomtgräns till granne Hej Linda, Sitter garaget ihop med bostadshuset? Om det gör det ses det som del av bostaden och kan byggas ut enligt attefallsreglerna för tillbyggnade
  Läs mer
 • Bygga attefallstillbyggnad nära garage
  Hej Micke! Vi vill bygga en attefallstillbyggnad på en befintlig betongplatta som sammanbinder huvudbyggnaden och garaget. Uterummet vi har är trasigt och går inte att använda. Vi undrar hur nära garaget vi kan bygga en attefallstillbyggnad utan att
  Läs mer
 • Göra om del av garage till attefallshus
  Hej, vi har ett befintligt garage om 37 kvm med bygglov. Går det att inreda halva garaget till attefallshus (inredd som året runt bostad) med attefallsreglerna? Mvh Sara Hej Sara, Jag är tyvärr lite osäker på vad du menar, och vad jag tror du är ute
  Läs mer
 • Bygga Carport/förråd som Attefallshus
  Går det att bygga en carport med litet förråd som Attefallshus? Har sökt men inte hittat något på nätet? Hej David, Det går alldeles utmärkt. Så länge attefallsreglerna uppfylls, menat att du inte bygger större än 30kvm eller högre än 4 meter, så ska
  Läs mer
 • Kombinerad attefallare med gästhus/garage
  Hej. Går det att bygga ett attefallshus där halva attefallshuset består av garage och halva ett gästhus? I så fall, finns det några restriktioner att ta hänsyn till? Tack på förhand! Hälsningar Sophie Hej Sophie, Det får du absolut. Det finns många s
  Läs mer
 • Attefallshus som garage
  Fråga från Britt-Marie Hej. Får ett attefallshus på 25 kvm användas som garage? Mvh Britt-Marie Svar från Micke Hej Britt-Marie Absolut! Läs mer om attefallshus för garage här. Mvh Micke Attefallshus.se
  Läs mer

3 svar på ”Attefallshus som garage “Attefallsgarage””

 1. Hej. Du skriver överst att man kan bygga ett atterfallsgarage upp till 30kvm, men i texten för regler skriver du att det inte får vara större än 25kvm. Kan du förtydliga? Jag vill ju helst bygga w0kvm så man kan ha lite förrådsyta också.

  1. Hej Peter,
   Tack för input och ursäktar förvirringen.
   Det är fel i texten, rättad nu. Det är 30 kvm som gäller sedan 1:a augusti 2020. Texten var från tidigare än så då 25 kvm va den dåvarande regeln före 1:a aug.
   återigen tack för din input. Det är så hemsidan blir bättre.
   Mvh Micke

 2. Attefallshus,Det behövs förnya lite , snälla bygg construction på ett attefallshus där bilen går in + på sidan sitt soffa och bord och liten badrum och en loft där uppe, vänster sidan stora fönster.
  Mvh johnny

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Senaste frågor och svar