Kombinera attefallsreglerna med ett garage och du får termen attefallsgarage. Attefallsreglerna möjliggör numera den mycket efterlängtade möjligheten till att förverkliga en garagedrömmen. Genom attefallsreglerna som förverkligades 2014, så kan man numera bygga en komplementbyggnad (eller ett komplementbostadshus) om 25 kvm. Detta öppnar upp möjligheterna för ett attefallsgarage. Kombinerar man dessutom attefallsgaraget med ett skärmtak om 15 kvm, så har man maximerat attefallsreglerna och får både ett garage och en carport.

Attefallsgarage

Inom kort kommer vi att presentera olika modeller för attefallsgarage under denna sektion.

Attefallsregler för t.ex. garage eller carport

 • Rätten att bygga Attefallshus gäller både utanför och innanför detaljplanerat område (ett Attefallshus får strida mot detaljplanen)
 • Den sammanlagda byggnadsarean av alla Attefallshus som uppförs på tomten får inte vara större än 25,0 m²
 • Attefallshuset får ha en taknockshöjd på högst 4,0 meter
 •  Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det
 • En anmälan måste skickas in till byggnadsnämnden och startbesked ska lämnas innan bygget får påbörjas
 • Slutbesked krävs innan byggnaden får tas i bruk (läs mer)

Regler för skärmtak till garage

 • För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs det inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak (under attefallsreglerna)
 • Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida 15 m²
 • Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré
 • Bygglovsbefriade skärmtak får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område
 • Skärmtaket får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det (källa)