Attefallshus som terrass

Fråga från Martin

Vill bygga en terrass som ansluter befintligt hus på ca 2,5 meters höjd över marken. kommunen anser att medelmarknivån för befintligt hus påverkas vilket gör att huset strider mot detaljplan. Kan vi nyttja attefallshuset som komplementsbyggnad för att bygga en 30 kvm terrass?

Svar från Micke

Hej Martin,

Har inte hört något om detta. Attefallshus är antingen en komplementbyggnad eller komplementbostad. Inte terasser
Enligt boverket ska det dock inte behövas något bygglov om ditt attefallshus klassas som ett komplementbostadshus.

Med vänlig hälsning, Micke