Bygglovsfri komplementbyggnad

Allt du behöver veta om att bygga friggebod

bygga friggebod
En friggebod är en bygglovs- och anmälningsfri komplementbyggnad om maximalt 15 kvadratmeter. Det krävs alltså normalt inte någon bygganmälan till kommunen för friggebod till skillnad mot attefallshus som alltid kräver det.

Regelverket för friggebodar har funnits mycket längre än attefallsreformen, och infördes av dåvarande bostadsministern Birgit Friggebo år 1979.

Har du en fråga om friggebodar? Ställ din fråga här så svarar vi.

Vad är det för skillnad mellan ett attefallshus och en friggebod ?

Attefallsreglerna går ut på att man utan bygglov (kräver dock anmälan till kommunen) kan uppföra en komplementbyggnad eller komplementbostad på 30 m2.

Utöver attefallsreglerna får man precis som tidigare även uppföra en så kallad friggebod om 15 m2 bygglovsfritt och utan bygganmälan. Observera att en friggebod är en komplementbyggnad och får ej användas som permanentbostad, till skillnad från ett attefallshus om det byggs som komplementbostad. Regler för attefallshus hittar du här.  Några exempel på komplementbyggnad är förråd, carport, garage, vedbod, växthus, gäststuga, kontor, bastu eller båthus. Enkelt beskrivet, ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Du får alltså utnyttja reglerna för friggebod och reglerna för attefallshus separat och uppföra en friggebod om 15 m2 och ett attefallshus om 30 m2 bygglovsfritt.  Totalt alltså 45 m2.

Olika utföranden friggeboden (exempel)

Stort utbud av prisvärda friggebodar

Friggebod Annabel 13,4 m²

Läs mer om friggebodar i byggsats hos hemfint.se. De erbjuder billiga friggebodar i byggsats från 3-15 kvm.

Friggebodar från hemfint.se levereras som byggsatser i lösvirke där alla brädor är i rätt mått samt alla skruvar, spikar, fönster och dörrar ingår.

Använd internlänkarna för mer information och för att lättare klicka dig till rätt stycke

Bygglov och regler friggebod

regler för attefallshus på prickad mark

En detaljplan. Friggebodsreglerna står över detaljplanen.

Reglerna är relativt enkla för friggebodar. Du får bygga en så kallad komplementbyggnad på 15 kvm utanför gällande detaljplan.

 1. Byggnaden måste vara en komplementbyggnad till ett bostads- eller fritidshus. Den första byggnaden på en tomt kräver alltid bygglov.
 2. Du får bygga hur många friggebodar du vill på tomten, men den sammanlagda byggytan får inte överskrida 15 kvm (yttermått). Finns det redan extra byggnader på tomten ska ytan på dessa dras av från den nya byggnaden.
 3. Höjden från marken till taknock får vara max 3,0 meter.
 4. Friggeboden skall placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset.
 5. Avståndet till tomtgränsen måste vara minst 4,5 meter, annars behöver du grannarnas skriftliga godkännande. Får du inte medgivandet kan du alltid söka bygglov istället. 
 6. Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med någon annan byggnad.
 7. Strandskyddet gäller, vilket innebär att du inte får bygga närmare vattnet än 100 meter. Kontakta byggnadsnämnden hos kommunen för mer information.
 8. Det krävs normalt ingen bygganmälan till kommunen. Bygganmälan krävs bara om du ska ha vatten och avlopp eller kamin i din friggebod. Är du osäker kolla alltid med kommunen och byggnadsnämnden för att vara säker på att alla krav är uppfyllda. 
 9. Att en friggebod ej kräver bygglov enligt gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Kommunen får alltså i vissa fall i bestämma (i detaljplanen) att en friggebod kräver bygglov, men det är dock ovanligt.

Frågor om regler:

 • 2 friggebodar ?
  Får man ha 2 friggebodar istället för 1 friggebod och ett attefall? Hej Christine , Ja det får du. Den andra friggeboden kommer dock klassas som ett attefallshus. Finns olika val du kan göra. Om du t.ex. delar upp så dina friggebodar understiger 30 k
  Läs mer
 • Friggebod 100 m från huvudbyggnad ?
  Kan man placera en frigga 100-120 framför ett huvudhus? Vad är max avstånd från huvudhuset? Hej Karl, Hej Karl, En komplementbyggnad (t.ex. attefallshus eller friggebod ) har som huvudkriterie att det ska ställas i omedelbar närhet till ett en- eller
  Läs mer
 • Sommarstugetomt ej friköpt attefallshus/friggebod
  Tolkar jag det rätt att det är tillåtet att bygga både attefallshus och friggebod a 30m2 på en tomt? Hej Ann-Kristin, Ja.,Stämmer. Så länge som du uppfyller reglerna för friggebod respektive attefallshus(finns bostadshus på tomten, närhet till granna
  Läs mer
 • Attefallshus og Friggebod
  Hei! Kan man kombinere Attefallshus og Friggebok uten byggemelding? Vi ønsker funkisstil for begge. Kan du sende noen forslag ? Hva vil dette ca koste? Vi skal ha huset i Hamburgsund området. Hej Cristin , Ja det kan man 😊 Mvh Micke Attefalls
  Läs mer
 • Attefall 30 och friggebod 15
  Reglerna som gäller från augusti 2020. Blir det tillåtet att bygga ett atterfallshus om 30 kvm även när man redan har en befintlig friggebod om 15 kvm? Hej Per, Det går utmärkt. Attefallsreformerna är fristående från friggebodsreformen och friggebods
  Läs mer

Regler för strandskydd – strandskyddsdispens

friggebod strandskydd

Strandskyddet är starkt i Sverige. Du behöver dispens för att få bygga nära stranden.

Strandskyddet står över detaljplanen och friggebodsreformen. Strandskyddet skyddas av miljöbalken och betyder att du inte får bygga en friggebod nära stranden om du inte har strandskyddsdispens.

Regler för tomtgräns

Friggeboden ska placeras minst 4,5 meter till tomtgräns. Vill du bygga en friggebod närmare tomtgräns så behöver du grannens medgivande och vi rekommenderar att du får medgivandet skriftligt.

Regler för tillgänglighet

Eftersom användningen inte får vara för boende i komplementbyggnader, och friggebodsreformen inte hade som syfte att öka bostäderna så behöver du inte tillgänglighetsanpassa friggeboden.

Tillåten storlek och mått- 15 kvm och 3,0 meter högt


En friggebod får vara 15 kvm stor och 3 meter hög från marken.

Måtten för en friggebod är flexibel men den utvändiga byggytan får inte vara större än 15 kvm.
Din friggebod får max vara 3,0 meter från marken upp till utvändig nock. Du får fram den tillåtna bygghöjden genom att hitta markens medelnivå intill din friggebod.

Tillåten vikt

Den tillåtna vikten är bara intressant när man pratar transporter. Och friggebodar, med rätt transport är inte ett problem ur ett viktsynpunkt.

Bygga både friggebod och attefallshus

Attefallshus med friggebod
Enligt attefallsreglerna och friggebodsreformen så får man lov att bygglovsfritt uppföra de båda olika byggnationerna. På din tomt kan du uppföra en friggebod (max 15kvm) och attefallshus (max 30 kvm) så länge regelverket för respektive byggnad följs. Därmed kan man exempelvis bygga ett förråd plus gästhus, eller växthus med övernattningsbostad.
På bilden syns ett attefallshus samt en friggebod, med uteplats med trädäck och spabad.

Mer detaljer om regler för friggebod samt exempel på hur mark- och miljööverdomstolen tolkar plan och bygglagen för friggebod hittar du hos boverkets regler för friggebod.

Leverantörer friggebod

Vi har många attefallsleverantörer vi sammarbetar med. Flera av dem levererar även friggebodar, se lista här.

Offerter

Ta in offert på friggebod från oss idag.
Kontakta oss idag så sätter vi dig i kontakt med friggebodstillverkare och lösvirkesleverantörer.

Två metoder

Det finns två metoder att välja bland när du ska bygga fribbebod:

Metod 1: Nyckelfärdig friggebod

Nyckelfärdiga friggebodar transporteras färdig från fabrik. Sedan ställs den upp på plats på grunden som behöver vara anpassad för bärande bjälklag. Nyckelfärdiga friggebodar är oftast dyrare i och med att det redan är inräknad en konstruktionskostnad. Samtidigt så är det enklare. Man får här en färdig konstruktion som lyfts på plats

Räkna här med att kostnad tillkommer för att få friggeboden på plats. När man placerar ut friggebod görs det med hjälp av en kranbil. Var tydlig med när ni beställer er friggebod att ni önskar en kranbil och placering
Se grunder nedan.

Metod 2: Bygga friggebod med lösvirke -för den som vill bygga själv med byggsats

friggebod lösvirke stomme
friggebod byggsats
friggebod lösvirke trästomme
friggebod lösvirke stomme
friggebod byggsats
friggebod lösvirke trästomme
När man bygger med lösvirke så bygger man upp friggeboden på plats med en sk byggsats. Här kan man helt fritt välja grundmetod eftersom du inte begränsas av att du måste ha en färdig grund att ställa huset på. Dvs du kan bygga utan bärande bjälklag.
Att köpa en färdig byggsats är billigare, men priset kan bli densamma som nyckelfärdigt beroende på om du väljer att bygga ihop den själv eller väljer att ta in en entreprenad. Vissa byggsatser säljs också som bara stommar där du själv sedan väljer tak, fönster, fasad osv.

Grund till friggebod

Du har flera grundmetoder att välja på.

 • platta på mark
 • hybridgrunden
 • plintgrunden
 • krypgrunden

Desto seriösare du är med din friggebod, desto bättre grund rekommenderar jag. Jag är av principen att man alltid ska ha en bra och stabil grund. Detta för att undvika sättningar med tiden samt minska den långsiktiga kostnaden för uppvärmning. En bra grund ger också bra isolering. Vill du använda din friggebod året runt eller exempelvis endast under sommarmånaderna.

Krav på höjd avgör val av grund för friggeboden
Om du vill använda huset för att skapa ett gästhus eller liknande där höjden är viktig så är platta på mark och hybridgrunden bäst. Detta då dessa grundtyper bygger minst i höjd. Om takhöjden inte spelar roll kan plintgrunden vara ett bra alternativ.

Missa inte våran artikel om grunder här.

Stomme för friggebod

Tänk på att väggarna bygger olika i tjocklek och kan variera kraftigt beroende på isolering. Ju tjockare väggar desto mindre inbördes.

De vanliga stommarna är:

 • trästomme
 • murblock såsom lecablock
 • isolerade väggar med betong såsom thermomur eller liknande

Olika tak till friggebod – takstolar med mera

Det finns olika typer av tak du kan ha på din friggebod. 15kvm kan uppfattas som litet eller stort beroende på hur luftigt du väljer att ha det. Mitt tips är därmed att alltid försöka utnyttja bygghöjden för mer rymlighet.

De vanliga taktyperna är:

 • pulpettak
 • platt tak
 • sadeltak

Pulpettak används ofta då det ger ett bättre utnyttjande av höjden invändigt i huset, dvs man skapar en större invändig volym.
Ett platt tak kan för många vara estetiskt tilltalande, men kom ihåg att på vintern så får det inte bära för mycket snö. Fördelen med ett pulpettak eller ett sadeltak är att snön kommer av av sig självt.
Vid byggandet av friggebod med lösvirke så är takstolarna en viktig komponent i takkonstruktionen.

Vid byggandet av friggebod med lösvirke så är takstolarna en viktig komponent i takkonstruktionen.

Friggebod med loft

Ett sätt att utnyttja sina 15 kvm ytterligare är att bygga friggeboden med ett loft. Genom att bygga ett loft så kan man spara utrymme, då loftet kan agera som exempelvis förvaring/vind eller som sovplats. 

Ett problem många stöter på med ett loft är begränsningen på 3 meter i höjd som gäller för friggebodar. Många komplementbyggnader som säljs med loft överstiger oftast 3 meter i höjd, och klassas då som ett attefallshus (fortfarande bygglovsfritt). Bygger man en friggebod med loft så får man kanske tänka att takhöjden blir 2 m, med ett loft på 1 m i höjd. Skulle man då istället vilja bygga ett attefallshus, så får dessa vara 4 meter högt och max 30 kvm. Här har man betydligt fler valmöjligheter, men kräver också mer plats. Attefallshus kan självfallet byggas mindre än 30 kvm. Väljer man att tillämpa attefallslagen på sin byggnad, kan man då bygga ytterligare en komplementbyggnad under friggebodslagen, men då inte större än 15 kvm. Har man plats och önskar maximalt utnyttjande av yta rekommenderar jag ett attefallshus på 30 kvm plus en friggebod på 15 kvm. 

Friggebod med vatten och avlopp

För friggebodar finns inga särskilda regler kring vatten och avlopp, och det blir egentligen upp till den som bygger om det finns behov eller inte. Att bygga med avlopp eller inte gör en stor skillnad rent ekonomiskt. Delvis skall allt dras ut till friggeboden med kulvertrör samt att man behöver extra isolering. Avlopp tål inte kyla, specifikt frost, så bra och kräver en ökad isolering. Om friggeboden exempelvis inte är uppvärmd under vinter eller har en enkel isolering så kan det inte alltid vara tillräckligt. Det krävs därmed åretrunt uppvärmning och en isolering som är god. Tänk på att anmälan till kommunen krävs om du drar in vatten och avlopp i friggeboden.

Frågor relaterat till friggebod

 • Attefall istället för friggebod
  Hej, enl. reglerna, kan ett Attefallshus fungera som en Friggebod, innebär det att en Friggebod som får mer än 3m medel höjd, kan klassas istället som Attefall och endast en bygganmälan krävs, då är det lätt att gå förbi Friggebods reglerna? Mvh/Thom
  Läs mer
 • Får man bygga friggebod på kolonilott
  Får man bygga en friggebod på en kollonilott Hej Kenth Mig veterligen är en kolonilott INTE en bostad. Därmed faller både attefallsreglerna men även friggebodsreglerna och du får därmed inte bygga någon av dessa utifrån de regler som finns. Med Vänli
  Läs mer
 • PBL Takutsprång ingår i BYA?
  Hej, ang friggebod 15kvm. Har köpt en beg frigga. Byggsats som är ca 15kvm men takets yttermått är 5x5m, dvs totalt 25kvm. Men om takutsprånget är under 0.5m räknas det inte in i BYA har jag läst på forum. Finns det stöd för detta i PBL? Hittar inget
  Läs mer
 • Friggebod eller ej
  Hej! Vi har en lekstuga på ca 4kvm och en redskapsbod på tomten Till frågan: vi är intresserade av att bygga en friggebod på 15kvm, ovan nämnda lekstuga och redskapsbod räknas de med i de totala ytan för vad vi har rätt till att bygga utan att ansöka
  Läs mer
 • Bygga ut Friggeboden 15 kvm
  Hej! Jag har en inredd Fyiggebod på 15 kvm på min tomt och tänkte riva ena väggen för att bygga till ytterligare 15 kvm med sovloft. Dvs 15 + 15 (+ sovloft 7 kvm). Med liten toa + kökspentry. Ska användas som gäststuga. Hur går jag till väga, bygganm
  Läs mer
 • Frigga i suterräng
  Hej! Vi har en 10-frigga som står på en terrassering och funderar på att byta den till en 15-frigga som vi “trycker in” i slänten så att den blir som en suterräng, men fortfarande bara ett plan. Kan man då få upp maxhöjden genom att räkna
  Läs mer
 • Regler huvudbyggnad, komplementbyggnad, attefallshus
  Hej, På min fastighet står ett bostadshus på 45 kvm. Fastigheten har en byggrätt på 100 kvm för huvudbyggnad och högst 75 kvm för uthus/garage fördelat på högst 2 byggnader varav 1 får vara högst 45 kvm. 1) Kan jag bygga ett attefallshus om högst 30
  Läs mer
 • Friggebod plus Attefall – Max yta
  Hej, Vi har en friggebod på 15kvm på tomten som är isolerad, med värme och används som förråd. Vi vill bygga ett attefallshus och undrar vad vi maximalt kan bygga och om det varierar beroende på hur vi ämnar använda det? Hej Mikael, Du får bygga både
  Läs mer
 • Inredd container som tvättstuga
  Hej! Vi kom över en inredd vinterbonad container på ca 12m2 (förråd+tvättstuga). Vi ställde den på baksidan av vår sommarstuga nära tomtgränsen till grannen som skrivit på att det är ok. Måste jag anmäla det till kommunen? Kan den gå som Attefall byg
  Läs mer
 • Attefallshus och friggebod på tomten
  Hej Micke Vi har 2013 byggt en friggebod om 15 kvm på tomten, delvis på prickad mark, med 4,5 m från tomtgräns. Kan vi nu bygga ett attefallshus på andra sidan huvudbyggnaden och på prickad mark ? Avstånd 4,5 m från tomtgräns ( kommunen). Med vänlig
  Läs mer

Senaste frågor och svar