Bygglov inom Kulturhistoriskt område

Fråga från Anna

Hej Micke,

Vi bor i ett småkalla kulturhistoriskt område och har en tomt på 1000 kvm. I vår detaljplan står det att vissa tomter behöver bygglov för attefallshus. Det står tydligt vilka tomter det gäller och vår står INTE med i den listan. Vi får ändå avslag på attfall och kommunen anser att vi måste söka bygglov. De blev väldigt osäkra när vi påtalade vad som stod i detaljplanen men tillslut fick vi som svar att det bara var en ”Upplysning” om vilka tomter det gäller.

Vi hade ju planerat hela bygget utefter att vi kunde ha ett poolhus på 25 kvm där vi kan förvara utemöbler osv under vintrarna. Hade vi vetat att vi inte skulle få bygga det så hade vi ju självklart planerat huvudbyggnaden annorlunda så att vi fått plats med sådant där.

Hur tolkar du detta?

Svar från Micke

Hej Anna,

Trist för er. Ni har hamnat i gränslandet för var attefallsreglerna klarar av.

Det är egentligen jättekonstigt. För attefallsreglerna står ju över detaljplanen enligt lag. Men inte om man specifikt uttalat att området har utökad bygglovsplikt för attefallshus (se snapshot från boverkets hemsida). Därmed måste attefallshus alltid per definition ändå prövas mot detaljplanen (för att se om denna har skrivelsen eller inte). Alla lagar och regler är inte perfekta men så är det.

Enklast är nog att söka bygglov och sen strida för det i högre instans om ni får nej på bygglovet. Då är det möjligt att ni vinner i länsstyrelsen eftersom ni har lite argument (såsom att ni inte står med på listan över hus osv). Och då kan nihävda att det var anledningen att ni inte sökte bygglov direkt på huset osv kan ni hävda då.

Den rättsliga instansen efter länsstyrelsen är tingsrätten (mark och miljödomstolen). Dit får man överklaga beslutet ifall ni inte får godkänt.

Lycka till.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-Tjällden

Köp ditt attefallshus till rabatterat pris!
Just nu 3 erbjudanden i fyndhörnan.

X