Uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Just nu har vi 3 visningshus i fyndhörnan.

X