Attefallshus erbjuder en mängd fördelar jämfört med friggeboden, som innan 2015 var de bygglovsfria hus man fick uppföra på sin egen tomt. Ett attefallshus är nämligen föremål för en annan uppsättning regler som ger tomtägaren betydligt större frihet sett till hur byggreglerna kan användas.

Friggeboden betraktades som en komplementbyggnad och från 70-talet ha en area på max 10 kvm, vilket 2008 ändrades till 15 kvm. Med så pass liten area och ett regelverk i övrigt som begränsade möjligheter till isolering och annat så var också användningsområdet för friggebodar begränsat. Det passade mycket bra för förvaring av verktyg, som lekstuga eller möjligtvis som gästhus under sommarmånaderna. Attefallshusen var ett klart steg framåt i avseendet att dess möjliga användningsområden är långt större.

Attefallshus – friggebodens storasyskon

Ett attefallshus skiljer sig från friggeboden i flera avseenden. För det första är den maximala arean utökad till 25 kvm, för det andra så får ett attefallshus både isoleras och inredas på samma vis som en permanent bostad. Det innebär att det är en byggnad som får kopplas till avloppet – vilket gör att det kan ha både toalett och kök. Kompletterat med möjligheten till isolering så har man i praktiken rätt att uppföra ett året runt-boende på tomten. Till skillnad från friggeboden som är en komplementbyggnad är attefallshuset ett komplementbostadshus.

Den alerte läsaren inser redan nu med vilken omfattning möjligheterna med ett attefallshus har ökat jämfört med en friggebod. Kanske ett gästhus för besökare som är beboeligt året om? Eller en verkstad, eller ett kontor? Varför inte ett första tillfälligt boende för tonårsbarnen?

Precis som fallet är med friggebodarna så är attefallshusen i den storleksordningen att de med lätthet går att marknadsföra som färdiga byggsatser. Det betyder att det finns ett omfattande utbud av färdigkonstruerade attefallshus som det bara är att sätta ihop – vilket gör att man slipper spendera någon tid vid ritbordet eller anlita någon som ritar huset åt en.

Att ansöka om att få bygga ett attefallshus är i någon mån en ren formalitet. Man måste höra av sig till kommunen innan man sätter igång att bygga, men så länge tomten också rymmer minst ett bostadshus så ska det inte vara några problem.

Attefallshus – en stuga med många fördelar

Attefallshuset är alltså ett stort steg framåt för husägare som fram tills för bara några få år sedan var begränsade till att bygga friggebodar på tomten. Med möjligheter att inreda med både kök och badrum så får man tillgång till någonting som i praktiken är extra bostadsyta som det går att leva på året om. Begränsningarna sträcker sig inte längre än till att man behöver hålla sig inom tomtgränsen samt se till att huset passar in i omgivningen.