Attefallshuset är ett 25 kvadratmeter stort komplementbostadshus för permanentboende som kan byggas utan krav på bygglov.

Arean för komplementbostadshuset föreslås kunna delas upp i delar, till exempel 20 kvadratmeter bostad och 5 kvadratmeter förråd på ett annat ställe på tomten. Likaså blir högsta nockhöjd 4 meter för ett komplementbostadshus i stället för som 3 meter för friggebodarna.

Ett komplementbostadshus förutsätter att en anmälan görs till kommunens byggnadsnämnd och om huset ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter förutsätts grannarnas godkännande.

Vanliga frågor och svar om innehållet i lagrådsremissen samt åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov (källa: regeringen):

Innebär Attefallsreglerna att man kommer att få bygga ut sitt hus mer än vad detaljplanen tillåter?
Ja, regeringen föreslår i lagrådsremissen att man får bygga ut 25 kvadratmeter utöver den byggrätt detaljplanen anger.
Innebär förslaget att man ska få bygga komplementhuset på så kallad prickmark, det vill säga mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas?
Ja, det stämmer att man får bygga komplementshuset på prickmark. Om komplementhuset ligger närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste du dock få din grannes medgivande.
Omfattar förslaget om komplementhus både permanentboende och fritidsboende som exempelvis en sommarstuga?
Ja, förslaget avser både permanentbostäder och fritidshus.
Krävs det bygglov om tomten ligger inom strandskyddat område?
Bestämmelserna om strandskydd gäller alltid och även för sådana åtgärder som de nya förslagen omfattar. Man behöver alltid söka dispens från strandskyddet.

Men det är inte något krav på att man ska söka bygglov bara för att man vill bygga inom ett område som är strandskyddat. Det är två olika saker.

Vem myntade uttrycket Attefallshus?
Anders Borg skulle kunna vara den som myntade uttrycket redan den 3 december 2013 i en intervju till Six. Läs mer här.
Vem skapade attefallshuset?
Stefan Attefall, kristdemokrat har varit den drivande kraften bakom komplementhuset och ses som fadern till attefallshuset i dess nuvarande utformning. Läs mer om Stefan Attefall här.

Källa: Regeringskansliet
Förslaget i sin helhet, se länk från 6:e februari 2014.