Frågor och svar (FAQ)

Attefallshuset är ett 25 kvadratmeter stort komplementbostadshus för permanentboende som kan byggas utan krav på bygglov.

Arean för komplementbostadshuset föreslås kunna delas upp i delar, till exempel 20 kvadratmeter bostad och 5 kvadratmeter förråd på ett annat ställe på tomten. Likaså blir högsta nockhöjd 4 meter för ett komplementbostadshus i stället för som 3 meter för friggebodarna.

Ett komplementbostadshus förutsätter att en anmälan görs till kommunens byggnadsnämnd och om huset ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter förutsätts grannarnas godkännande.

Vanliga frågor och svar om innehållet i lagrådsremissen samt åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov (källa: regeringen):

Innebär Attefallsreglerna att man kommer att få bygga ut sitt hus mer än vad detaljplanen tillåter?
Innebär förslaget att man ska få bygga komplementhuset på så kallad prickmark, det vill säga mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas?
Omfattar förslaget om komplementhus både permanentboende och fritidsboende som exempelvis en sommarstuga?
Krävs det bygglov om tomten ligger inom strandskyddat område?
Vem myntade uttrycket Attefallshus?
Vem skapade attefallshuset?

Källa: Regeringskansliet
Förslaget i sin helhet, se länk från 6:e februari 2014.