Grundläggning attefallshus

Att lägga grunden till ett attefallshus är viktigt, men det kanske inte är helt lätt att veta vilken grund som passar er tomt. Nedan artikel är skriven i samarbete med husgrunder.com och handlar om grundläggning om attefallshus och vad man bör tänka på.

Det finns tre olika typer av grundläggning som passar till attefallshus:

  1. Platta på mark,
  2. krypgrund och
  3. plintar.

1. Platta på mark för Attefallshus

Platta på mark består vanligtvis av en kantram i form av ett kantelement, innanför ramen läggs cellplast som markisolering och ovanpå cellplasten läggs armeringsnät. Även kantbalken armeras för att klara husets laster. Den armerade betongplattan blir husets bottenbjälklag.  Köps attefallshuset in av en husfabrik ska man kontrollera med husfabriken vilken typ av grund som husfabriken rekommenderar.

När passar platta på mark?

Platta på mark passar i de flesta fall när huset byggs på plats.  Platta på mark passar även bra i de fall då man vill gjuta in golvvärme i betongplattan.  Vid garage används nästan alltid platta på mark. Garageportsöppningen ska då förstärkas. För garage ska ett armeringsnät användas som klarar bilens last.

När passar inte platta på mark?

Platta på mark passar inte ifall huset levereras med färdigt bottenbjälklag.  Levereras huset med färdigt bottenbjälklag bör man använda krypgrund eller plintar. Platta på mark passar inte så bra ifall det är en kuperad bergstomt och man vill undvika att spränga.

Platta på mark
Platta på mark: 300 U-element, 200 mm isolering och armering

2. Krypgrund attefallshus

Krypgrund innebär att huset står på balkar en bit ovanför marken. Huset behöver ett golvbjälklag med en bärande kantram som bär mellan balkarna. Inne i grunden blir det ett kryputrymme.

När passar krypgrund?

Levereras huset med färdigt bottenbjälklag ska krypgrund eller plintgrund användas.

Krypgrund passar då det är svårt att komma ut med betongbil till arbetsplatsen vilket ibland kan vara fallet vid fritidshus. Tänk dock på att välja balkar som är så pass lätta att de kan monteras för hand utan kranbil ifall tomten är svårtillgänglig för stora bilar.

När passar inte krypgrund?

Levereras huset från en husleverantör som rekommenderar platta på mark så är det en god ide att använda platta på mark. Görs inte det så måste huset kompetteras med ett bottenbjälklag.

Isogrund
Krypgrund: Isolerade ISOGRUND balkar med stödplattor av betong

3. Plintgrund för attefallshus

Plintgrund är en enkel form av grundläggning där huset ställs på plintar. Även för plintgrund gäller att huset ska ha ett bärande bjälklag. Plintarna kan köpas på byggvaruhandeln i form av färdiga betongplintar. Ett annat alternativ är att gjuta plintarna på plats.

När passar plintgrund?

  • Plintgrund passar när man vill ha en enkel billig grundlösning.
  • Plintgrund passar när man bygger på mark som är väldigt ojämn.

När passar inte plintgrund?

Vill man ha en grund med en färdig sockel så passar inte plintgrund.  Plintgrund passar inte heller ifall man vill ha en isolerad grund med golvvärme.

plintgrund attefallshus
Plintgrund: Plintgrund med kombination av köpta betongbalkar och platsgjutna plintar.