Att lägga grunden till ett attefallshus är viktigt, men det kanske inte är helt lätt att veta vilken grund som passar er tomt. Nedan artikel är skriven i samarbete med Tjällden AB och handlar om grundläggning om attefallshus och vad man bör tänka på.

Letar du efter / vill du ha / en offert för grundläggning, då finns det här.

Det finns ett antal olika typer av grundläggning som passar till attefallshus:

  1. Platta på mark
  2. Krypgrunden
  3. Hybridgrunden
  4. Plintgrunden

Några av de mest avgörande faktorerna som påverkar valet av grund:

  • Hur välisolerat hus vill du ha? Du vill ha ett välisolerat hus som klarar de mycket nya tuffa energikraven om huset ska användas mycket som extra boende eller ha året runt standard.
  • Byggs attefallshuset med bärande bjälklag så finns det vissa förutsättningar, om det är lösvirke bygger man ofta på annat sätt. De flesta attefallshus som tillverkas färdiga i fabriker kommer oftast med ett bärande bjälklag
  • Hur långsiktigt ser jag på min investering – bygger jag för att sälja snart eller äga länge
  • Ska ditt hus ha vattenburen golvvärme

Köps attefallshuset in av en husfabrik ska man kontrollera med husfabriken vilken typ av grund som husfabriken rekommenderar.

1. Platta på mark för Attefallshus

Platta på mark består vanligtvis av en kantram i form av ett kantelement, innanför ramen läggs cellplast som markisolering. Ovanpå cellplasten läggs sedan armeringsnät och eventuellt vattenburen golvvärme. Även kantbalken armeras för att klara husets laster. Den armerade betongplattan blir husets bottenbjälklag. I kantbalken gjuts sedan det som bär de största lasterna från huset.

När passar platta på mark?

Platta på mark passar i de flesta fall när huset byggs på plats.  Platta på mark passar även bra i de fall då man vill gjuta in golvvärme i betongplattan.  Vid garage används nästan alltid platta på mark. Garageportsöppningen bör förstärkas. För garage ska ett armeringsnät användas som klarar bilens last.

När passar inte platta på mark?

Platta på mark passar inte ifall huset levereras med färdigt bottenbjälklag.  Levereras huset med färdigt bottenbjälklag bör man använda krypgrund, hybridgrund eller plintar. Platta på mark passar inte så bra ifall det är en kuperad bergstomt om man vill undvika att spränga.

Platta på mark för Attefallshus

Platta på mark: 300 U-element, 200 mm isolering och armering från Tjällden AB

2. Krypgrund attefallshus

Krypgrund innebär att huset står på balkar en bit ovanför marken. Huset behöver ett golvbjälklag med en bärande kantram som bär mellan balkarna. Inne i grunden blir det ett kryputrymme

När passar krypgrund?

Levereras huset med färdigt bottenbjälklag ska krypgrund eller plintgrund användas.

Krypgrund passar då det är svårt att komma ut med betongbil till arbetsplatsen vilket ibland kan vara fallet vid fritidshus. Tänk dock på att välja balkar som är så pass lätta att de kan monteras för hand utan kranbil ifall tomten är svårtillgänglig för stora bilar.

När passar inte krypgrund?

Levereras huset från en husleverantör som rekommenderar platta på mark så är det en god ide att använda platta på mark. Görs inte det så måste huset kompletteras med ett bottenbjälklag.

Krypgrund attefallshus

Krypgrund: Isolerade ISOGRUND balkar med stödplattor av betong

3. Hybridgrund för attefallshus

Hybridgrunden är som namnet förespråkar en hybrid mellan platta på mark och krypgrunden men där man skippar betongen. Man har lätta grundbalkar som man sedan isolerar invändigt. Även för hybridgrunden gäller att huset ska ha ett bärande bjälklag.

När passar hybridgrund?

Hybridgrunden passar när man vill ha en betongfri grund. Grunden är väldigt välisolerad. Med allt högre energikrav kommer detta bli allt viktigare, även för Attefallshus. Grunden är framtagen för bärande bjälklag

När passar inte hybridgrund?

Hybridgrunden är framtagen för bärande bjälklag. Levereras huset från en husleverantör som rekommenderar platta på mark så är det en god ide att använda platta på mark. Görs inte det så måste huset kompletteras med ett bottenbjälklag.

Hybridgrund: Isolerade ISOGRUND balkar i sin första konstruktion för en skola i Nacka. Sedan denna bilden togs har den modifierats men har samma princip.

Hybridgrund för attefallshus

Hybridgrund: Isolerade ISOGRUND balkar i sin första konstruktion för en skola i Nacka. Sedan denna bilden togs har den modifierats men har samma princip.

4. Plintgrund för attefallshus

Plintgrund är en enkel form av grundläggning där huset ställs på plintar. Även för plintgrund gäller att huset ska ha ett bärande bjälklag. Plintarna kan köpas på byggvaruhandeln i form av färdiga betongplintar. Ett annat alternativ är att gjuta plintarna på plats. Många utför markarbetet slarvigt och gräver inte ner till tjälfri mark. Slarvar man med det riskerar man att huset sätter sig.

När passar plintgrund?

  • Plintgrund passar när man vill ha en enkel billig grundlösning för enkla attefallshus som inte ska vara anpassat för året runt boende. Men som vi nämner ovan så är inte plintgrunden så himla mycket billigare om du jämför med exempelvis krypgrunden.
  • Plintgrund passar när man bygger på mark som är väldigt ojämn.

När passar inte plintgrund?

Vill man ha en grund med en färdig sockel så passar inte plintgrund.  Plintgrund passar inte heller ifall man vill ha en isolerad grund med golvvärme. Om man vill ha ett hus med låg sockel är det inte heller en grund som är att föredra.

plintgrund attefallshus

Plintgrund: Plintgrund med kombination av köpta betongbalkar och platsgjutna plintar.