Vad kostar det att bygga ett attefallshus? Kostnaden för att bygga ett attefallshus kan variera väsentligt, precis som det gör vid ett normalt nybyggnadsprojekt av t.ex. ett större hus. Allt beror på vilka val “byggherren” gör och hur mycket som man kan göra själv (helentreprenad vs att man själv agerar byggherre och även utför arbetet). Om vi börjar från rätt “ända” så kan man säga att det finns 4 olika huvudgrupper av kostnader:

Lista attefallshus kalkyl (komponenter vid nyproduktion)

  1. Ansökningskostnad
  2. Markarbete och förberedelse (inkoppling av vatten, avlopp, fiber och t.ex. sprängning, schaktning etc.)
  3. Uppförande
    1. Göra det själv eller,
    2. Anlita egen byggfirma som bygger efter ritning eller att,
    3. Köpa ett nyckelfärdigt attefallshus
  4. Färdigställande (dvs. terass, inredning, gräsmatta osv)

Användningsområdet för attefallshuset påverkar totalkostnaden

Det som dock avgör kostnaden mest, är ju själva användningsområdet för attefallshuset. Ska huset t.ex. användas som en komplementbostad dvs full inredning, toalett, kök, sovrum osv (standard för att leva året-runt) eller ska attefallshus t.ex. användas som en ateljé eller ett växthus. I det sistnämnda exemplet så blir ansökningsformen något enklare då det blir “attefall som komplementbyggnad” istället för som komplementbostad.

Skillnaden mellan komplementbostad och komplementbyggnad

Skillnaden mellan komplementbostad och komplementbyggnad finns alltså även för attefallshus, och t.ex. som komplementbostad så gäller regler för framkomlighet, rullstolsanpassning och hårdare regler kring standard osv. När det gäller en ansökan som komplementbyggnad då är det i princip samma enkla regler som om du skulle uppföra ett garage, dvs det är en väsentligt mycket enklare process och kontrollansvarig respektive kommunen kommer att fokusera på väsentligt mycket mindre detaljer vid uppförandet och slutställandet av attefallshuset.

Kalkyl att bygga ett nytt attefallshus

Vad kostar det att bygga ett attefallshus? Nedan är en kalkyl uppdelat i Låg (Budget), Mellan (Vanlig) och Hög (Lyx).

  Låg Mellan Hög Kommentar
1. Ansöknings-handlingar 3.000 15.000 >30.000 Avgiften skiljer sig från kommun till kommun. Övriga möjliga tilläggskostnader (beroende på storlek av projektet); Kontrollansvarig, byggförsäkring, slutbesiktning osv.
2. Markarbete 20.000 200.000 > 350.00 Skiljer sig väldigt mycket från tomt till tomt (sprängning vs grusplan), och vilken grund man väljer. Lägsta pris för plintar. Här ingår vatten och avlopp, förberedelse för t.ex. platta, el och internetdragning osv. Här kan man kolla pris på olika grundtyper.
3. Uppförande 120.000 500.000 > 1 Mkr Beror på om man bygger själv och köper en färdig byggsats, dvs ingen kostnad för egen nedlagd tid, eller köper helt nyckelfärdigt. Beror även på utrustning och bekvämligheter samt tilltänkt användningsområde för attefallshuset. Jämför t.ex. en ateljé med ett komplett hus med kök och badrum, samt givetvis även vart attefallshuset tillverkas (jämför t.ex. Sverige med Baltikum) samt vilken kvalitet man överlag väljer.
4. Färdig-ställande 0 100.000 250.000 Här tillkommer kostnader för inredning, altaner, öppna ytor, gräsmattor osv. Altan t.ex. brukar normalt kosta mellan 1.000 kr / kvm till 1.500 kr / kvm om man anlitar en byggfirma (inklusive material).
Totalt 143.000 815.000 >1.630.000 Stor variation beroende på vilka val man väljer längs vägen och vilka förutsättningar tomten har.

En generell regel är dock att minst försöka ta in offerter från 2-3 olika leverantörer även om det är en seg process. Markarbete t.ex. kan skilja 100 tkr i olika offerter. När ni jämför t.ex. priser för Nyckelfärdiga attefallshus, försök då att jämföra “äpplen med äpplen” dvs se till att samma komponenter ingår i respektive offert (t.ex. kaklade badrum osv).