Det finns massor av fiffiga sätt att med hjälp av olika planlösningar skaffa sig så mycket yta det bara går i sitt Attefallshus. Allt från loftlösningar till platsbyggda möbler för att maximera boyta och utrymmen är väldigt populärt. Det många glömmer bort är den fantastiskt smarta möjligheten att låta bygga sitt Attefallshus med källare. Det är fortfarande reglerna om 25 kvadratmeters storlek på huset som gäller men med en källare så får man betydligt mer yta än med exempelvis ett sovloft.

Några extra kvadrat för en källare

Det kan vara svårt att få plats med två våningar på 4 kvadratmeter upp till nock men med en källare kommer man så nära det överhuvudtaget går. Nu hör det till saken att det faktiskt inte finns någon begränsning när det handlar om källarutrymmen i bestämmelserna om Attefallshus, utan reglerna talar bara om byggnadsarea ovan mark. Så den som väljer att bygga med en rejält tilltagen källare kan på så sätt kringgå och överskrida de regelrätta 25 kvadratmetrarna.

Genom att “gräva ned” attefallshuset, kan man “utnyttja” reglerna och få plats med ett attefallshus med källare som kan ge uppemot 40 kvm boyta

Källare på attefallshuset

Viktigast att tänka på när det gäller att bygga källare till sitt komplementshus är att se till att dräneringen är god. Att anlita en bra auktoriserad byggfirma är ett smart tips, ett annat är att helt enkelt köpa ett nyckelfärdigt hus med källare. Det är till och med möjligt att inkludera loft för att ytterligare understryka känslan av ett rymligt minihus. Man får dock ha i åtanke att alla utrymmen som ska användas som bostäder måste uppfylla vissa krav.

“Det finns inget hinder mot att bygga attefallshuset med källare så länge det är lämpligt, främst ur geoteknisk synpunkt.”

Källa: Boverket

Maximera ytan med källare

Fördelarna med maximal yta är oändliga och användningsområdena varierar stort. Huset kan användas som tonårslya, gäststuga, studentboende eller uthyrningsstuga. Med en källare så kan Attefallshuset maximeras till en total yta om långt över 50 kvadratmeter. Ett intressant exempel kan vara ett entréplan på 20 kvadratmeter, en inredd källare på 25 kvadratmeter plus ett 10 kvadratmeter stort loft. Bara fantasin sätter gränserna när boytan är så väl utnyttjad och maximerad som det överhuvudtaget är möjligt.

Aktörer som erbjuder attefallshus med källare

Regler attefallshus med källare

Vad är byggnadshöjd, nockhöjd och totalhöjd? Byggnadshöjden mäts generellt från den blivande markens medelnivå vid byggnaden till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning mot byggnaden berör byggnadens tak. Taksprånget utanför fasadplanet inverkar alltså inte på byggnadshöjden. Observera att en takkupa kan påverka byggnadshöjden så att åtgärden strider mot detaljplanen. Nockhöjden mäts till byggnadens högsta punkt från den blivande markens medelnivå vid byggnaden. Totalhöjd är ett byggnadsverks hela höjd inklusive till exempel skorstenar, master och hisschakt.

Attefallshus med källare regler

Attefallshus med källare regler