Nedan finns kontaktuppgifter till kommuner i Sverige som kan hantera ansökningar för attefallshus.

Båstads kommun
Tfn: 0431-770 00
E-post: bygglovsavdelningen@bastad.se
Besöksadress: Vångavägen 2
Webbplats: www.bastad.se
Skicka din bygglovsansökan till:
Båstads kommun
Bygglovsavdelningen
269 80 Båstad

Danderyds kommun
Tfn: 08-568 912 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@danderyd.se
Besöksadress: Mörby centrum, Information
Danderyd, plan 4
Webbplats: www.danderyd.se
Skicka din bygglovsansökan till:
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Box 74
182 11 Danderyd

Enköpings kommun
Tfn: 0171-62 50 00
E-post: bygglov@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Webbplats: www.enkoping.se
Skicka din bygglovansökan till:
Enköpings kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
745 80 Enköping

Gnesta kommun
Tfn: 0158-27 50 00
E-post: gnesta.kommun@gnesta.se
Besöksadress: Elektronhuset,
Västra Storgatan 15
Webbplats: www.gnesta.se
Skicka din bygglovansökan till:
Gnesta kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Storgatan 15
64680 Gnesta

Halmstads Kommun
Tfn: 035-13 73 24
E-post: byggnadskontoret@halmstad.se
Besöksadress: Rådhuset
Webbplats: www.halmstad.se
Skicka din ansökan till:
Halmstadskommun
Byggnadskontoret
Box 153
301 05 Halmstad

Haninge kommun
Tfn: 08-606 70 00, 08-606 83 72
E-post: bygglovscenter@haninge.se
Besöksadress: Rudsjöterrassen 2
Webbplats: www.haninge.se
Skicka din bygglovsansökan till:
Haninge kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Bygglovsenheten
136 81 Haninge

Huddinge kommun
Tfn: 08-535 366 00
E-post: msb.kundtjanst@huddinge.se
Besöksadress: Sjödalsvägen 29
Webbplats: www.huddinge.se
Skicka din bygglovsansökan till:
Huddinge kommun
141 85 Huddinge

Håbo kommun
Tfn: 0171-525 00
E-post: bygglov@habo.se
Besöksadress: Centrumleden 1, Bålsta
Webbplats: www.habo.se
Skicka din bygglovsansökan till:
Håbo kommun
Byggavdelningen
746 80 Bålsta

Järfälla kommun
Tfn: 08-580 28 500
E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se
Besöksadress: Vasaplatsen 11, Jakobsberg
Webbplats: www.jarfalla.se
Skicka din bygglovsansökan till:
Järfälla kommun
Bygglovenheten
177 80 Järfälla

Karlshamns kommun
Tfn: 0454-810 00
E-post: samhallsbyggnad@karlshamn.se
Besöksadress: Rådhuset
Webbplats: www.karlshamn.se
Skicka din bygglovansökan till:
Karlshamns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Stadsmiljöavdelningen
Rådhuset
374 81 Karlshamn

Karlskrona kommun
Tfn: 0455-30 30 00
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen @
karlskrona.se
Besöksadress: Östra Hamngatan 7 B
Webbplats: www.karlskrona.se
Skicka din bygglovansökan till:
Karlskrona kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygglovavdelningen
371 83 Karlskrona

Knivsta kommun
Tfn: 018-34 70 00
E-post: knivsta@knivsta.se
Besöksadress: Ängbyvägen 8, Knivsta
Webbplats: www.knivsta.se
Skicka din bygglovsansökan till:
Knivsta kommun, Bygg & Miljö
741 75 Knivsta

Kungsbacka kommun
Tfn: 0300-83 40 00
E-post: plan.bygg@kungsbacka.se
Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 37
Webbplats: www.kungsbacka.se
Skicka din bygglovsansökan till:
Kungsbacka kommun
Plan & Bygg
434 81 Kungsbacka

Kungälvs kommun
Tfn: 0303-23 80 10
E-post: kommun@kungalv.se
Besöksadress: Ytterbyvägen 2
Webbplats: www.kungalv.se
Skicka din bygglovansökan till:
Kungälvs kommun
Bygglovenheten
442 81 Kungälv

Kävlinge kommun
Tfn: 046-73 90 00
E-post: bygglov@kavlinge.se
Besöksadress: Kullagatan 2, Kävlinge
Webbplats: www.kavlinge.se
Skicka din bygglovansökan till:
Kävlinge kommun
Mät- och bygglovadvelningen
244 80 Kävlinge

Lidingö stad
Tfn: 08-731 30 00, 08-731 33 22
E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se
Besöksadress: Stockholmsvägen 50
Webbplats: www.lidingo.se
Skicka din bygglovsansökan till:
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö stad