krav på marklov för attefall

Fråga från Ulf

Hej Micke.
Jag diskuterar nu med kommunen om att uppföra ett garage i form av ett attefall. Det finns i princip bara en plats på tomten där jag kan placera det och där är ett berg som måste sprängas bort för att jämna marken (ca. 2 meter måste sänkas i ena änden av det tänkta garaget). I detaljplanen står det att mark ej får höjas/sänkas mer än 0,5 meter. Kommunen svara nu: “Vår bedömning är att markförändringarna är så pass stora att de inte kan utföras utan marklov då de sker utanför byggnaden”.
Hur skall jag tolka detta och har kommunen rätt?
Mvh
/Ulf

Svar från Micke

Hej Ulf,

Marklov specificeras i detaljplanen. Och attefallsreglerna står över detaljplanen.
Jag hade bett kommunen förklara sig och står de på sig hade jag överklagat till länsstyrelsen.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-Tjällden