Grund för attefallshus - Krypgrund

Krypgrund för attefallshus

Krypgrunder har varit den klassiska tekniken för svenska husgrunder och är en av de vanligaste grunderna idag. Trots en väldigt klassisk konstruktion så används den fortfarande idag, även bland nya byggprojekt. Tekniken har idag blivit vanligast bland färdigtillverkade modulhus, vilket lämpar sig perfekt för nyckelfärdiga attefallshus. Detta eftersom grunden är mycket enkel att placera ut, och man får ett kryputrymme du kan dra rör för vatten och avlopp. Krypgrunder har en historik av att förknippas med fuktproblem vilket gett dem ett dåligt rykte. Har du en bra isolerad grundbalk blir inte ett problem.

Allt du behöver veta om krypgrunder

Vad är en krypgrund

grund-platta
En krypgrund innebär att man har en balkgrund som bär upp huset. Under huset skapas ett kryputrymme vilket gett grunden sitt namn. Sedan byggs själva huskroppen upp ovanpå ett så kallat bärande bjälklag. Det har gjort grunden användbar för hus som kommer i moduler. De flesta attefallshus byggs i moduler.

Det finns två typer av krypgrunder. En inneluftsventilerad variant och en uteluftsventilerad variant. Den inneluftsventilerade krypgrunden kallas också för varmgrund.

En krypgrund har historiskt inte alltid varit isolerade. Det är något jag är starkt emot. Att ha en oisolerad krypgrund är en riskkonstruktion. Dessa används dessvärre fortfarande i nybyggen, bland annat i ett av sveriges mest sålda villa – (inga namn), som behöver installera en avfuktare för att hålla grunden torr.

Fördelarna med Krypgrund

Denna grund rätt utförd lämpar sig bra för nyckelfärdiga attefallshus. Husen byggs i fabrik och när de ankommer till tomten kan de enkelt lyftas på grunden och monteras ihop.
Krypgrunden är också optimal för dig som söker en snabb och betongfri grundläggning. För dig som har begränsad åtkomst för en betongbil är krypgrunden rätt alternativ, då denna grund inte kräver betong och gjutning.

 • För dig som köper ett nyckelfärdigt attefallshus är krypgrunden bra, eftersom huset kommer från fabrik med ett färdigt bjälklag
 • En grund som är kostnadseffektiv
 • Billig montering med låg arbetskostnad.
 • En grund som är fuktsäker
 • Lågt CO2 utsläpp, då mycket lite betong behövs

Nackdelarna med krypgrund

 • Lösningar för vattenburen golvvärme blir dyrare än ingjutna lösningar
 • Tar upp mer invändig bygghöjd än plattan och hybriden eftersom du behöver ha ventilerna som ventilerar grunden en bit ovanför marken
 • Oisolerade krypgrunder kan kräva krypgrundsavfuktare – med Tjälldens krypgrundsbalk behövs inte den
 • Slarvigt isolerade krypgrunder har historisk fått stora fuktproblem och gett grunden ett dåligt rykte

Grunden för nyckelfärdiga attefalls med fullisolerade bjälklag

grund-platta
Det finns två typer av attefallshus. Man kan antingen välja att bygga ett nyckelfärdigt attefallshus eller en byggsats. En byggsats innebär att man köper en ritning och bygger attefallshuset på plats. Självfallet kan denna även byggas helt fritt utifrån egen konstruktion. Ett nyckelfärdigt attefallshus innebär att man köper ett färdigkonstruerat attefallshus som endast lyfts på plats med hjälp av en lastbil eller kranbil.

Då nyckelfärdiga attefallshus ofta byggs i fabrik och kommer ut med en lastbil till byggplatsen så kommer dessa oftast med ett sk fullisolerat bjälklag. Det betyder att bjälklaget innehåller cirka 20-30 cm isolering. Då är krypgrunden (antingen uteluftsventilerad eller inneluftventilerad – se nedan) att föredra framför t.ex. hybridgrunden. Anledningen är att hybridgrunden redan är isolerad i själva grunden. Och betongplattan går bort för det är onödigt att ställa ut ett färdigt hus på betong.

Den uteluftsventilerade krypgrunden

Den uteluftsventilerade krypgrunden är den grunden som gett ordet krypgrund sitt problematiska rykte. Under vissa årstider (mest på höstarna/sensomrar) så möter varm luft utifrån stillastående kall luft inne i grunden. Eller tvärtom. Då skapas förutsättningar för att den varma luften snabbt kyls av och fukt fälls ut på känsliga delar i grunden såsom träbjälklag och trossbotten.

Detta har bara uppträtt på grunder med dåligt isolerad balk. Tjällden har sedan 1980 sålt tusentals krypgrunder med denna lösning utan fuktproblem. Deras grundbalk har 18 cm isolering i balken vilket jämnar ut temperaturskillnader.

Grundbalk för nedsänkt platta för att få mer bygghöjd invändigt

grund-platta-nedsankt
Kan även kallas för en nedsänkt grund, där syftet är att skapa mer yta för att t.ex. ha ett loft invändigt.
En Krypgrund innebär att byggnaden med bjälklag står ovanpå grundmurar, som är lokaliserade ovan markytan. Det gör man INTE här således utan man använder balken bara som en balk som gör att man kan bygga “neråt i marken”. Storlekarna på balkarna varierar från 300-500 mm i höjd, varpå 400mm av 500mm kan grävas ner i den högst balken. Sedan fyller man upp med 200mm isolering invändigt som täcks över med flytspackel eller betong, varpå man kan tjäna höjd invändigt.

Detta är relevant för attefallshus, där högsta tillåtna bygghöjd är 4 meter från marknivå.

Relaterade frågor

 • Attefallare fråga
  Hej Micke, Jag har en fråga. Vi har byggt ett hus på icke detaljplanerad tomt. Vill nu bygga attefallare. Ska bygga loft och vill ha bra takhöjd även på loftet. Kan man gräva ner attefallaren en aning för att från markhöjd få 4m- men insidan e högre?
  Läs mer

Den inneluftsventilerade krypgrunden även kallat varmgrunden

Det finns flera varianter (tillverkare) av denna lösning och den har olika namn men fungerar exakt på samma sätt. Tjällden AB har denna lösning som innebär att man tar varm luft från huset och ner i grunden (därav namnet varmgrunden). Sedan ventileras varmluften ut ur grunden. Det skyddar konstruktionen från fukt att uppstå.

Krypgrund vid tillfällen med begränsad åtkomst

grund-platta
För dig med tomt som har begränsad åtkomst till tomten är krypgrunden ett bra alternativ. Grundbalkarna går att välja så att man för hand kan lyfta de på plats, varpå man inte behöver få ut en betongbil till.

Bygga på berg: Krypgrund

grund-platta
Det finns de fall där berg underlättar för en grund, det gäller för krypgrunder. Ett berg ger inga sättningar, detta gör att du ganska enkelt får en stabil grund utan sättningar. Så länge du därmed inte bygger i för grav lutning eller har lösa lager av diverse typer av jord är krypgrunden rätt alternativ.

Ett billigt och enkelt alternativ

grund-platta
En krypgrund är än kostnadseffektiv lösning. I grunden krävs nästan ingen betong, och rätt utfört mindre grävning. Detta gör att man sparar pengar på grävning, transport av massor och arbetstimmar. Grunden går också relativt snabbt att få på plats, varpå kostnaden sjunker. En krypgrund är även en miljövänlig grund, då man undviker betong som ger ifrån sig större mängder CO2 vid framställning

Konstruktionen är också enkel. Man genomför markarbetet och följer sedan ritningen när man ställer ut krypgrundsbalkarna, sedan är det bara att sätta huset på plats.

Hybridgrund: Krypgrundens storebror

grund-platta
Hybridgrunden är en blandning mellan platta på mark och krypgrund. Hybridgrunden bygger på samma princip som en krypgrund, bara att man nu istället har valt att fylla upp med isolering i kryputrymmet. Detta ger dig ett attefallshus som är välisolerat och möjliggör året runt användning. Grunden är därmed lika isolerad som en platta på mark, men kräver ingen betong. Enkelt att bygga med, miljövänligt och lämpar sig bra till mindre hus så som attefallshus.

Begär en kostnadsfri offert

Ta in en kostnadsfri offert!

Offert för grund till Attefallshus

Frågor om krypgrunder

 • Vilken grundläggning skall jag välja!
  Hej! Jag har beställt ett attefallshus som byggs på en skola. Attefallshuset är på 22 m2 och är 6 meter långt. Huset är välisolerat i både golv och väggar och kommer lyftas på plats med mobilkran. Nivåskillnaden där huset skall placeras är 55 cm från
  Läs mer
 • Grund till attefallshus
  hej ska bygga ett attefallshus där det är mest lite berg som kommer sprängas/spräckas bort för att komma ned i marknivå. Tänkte sedan fylla upp och jämna av med en grävmaskinist hjälp med olika storlek på fyllnadssten, markduk mm, kansle kan bli ca 2
  Läs mer
 • Krypgrund med “stödmur” i sluttning
  Hej, Är det möjligt att anlägga ett hus med ena långsidan samt halva kortsidorna med en gjuten/leka mur där marken ligger emot tex 1 m upp mot huset. Därefter ansluta en krypgrund (uteluftsventilerad) på den andra halvan av husgrunden? Idealt byggs j
  Läs mer

Senaste frågor och svar