Byggnation av ett attefallshus som ska anmälas som komplementbostad

Just nu har vi 2 visningshus i fyndhörnan.

X