Fråga från Gustaf

Hej,
Kan man omklassificera en attefallstillbyggnad (som i alla avseenden uppfyller kraven för bygglov) till att istället vara en bygglovspliktig utbyggnad? Eller är “en-gång-attefalstillbyggnad-alltid-attefallstillbyggnad”?

Det finns tillgänglig boyta enligt detaljplanen för bygglovspliktig utbyggnad så vi hade fått bygglov godkänt från början om vi sökt det.

Genom sådan omklassificering skulle vi kunna “frigöra” en rätt att göra attefallstillbyggnad på delvis punktprickad mark. Finns risk att sådan omklassificering bedöms vara bygglovsansökan i efterhand och att vi vid sådant förhållande skulle anses ha gjort en utbyggnad utan bygglov?

Svar från Micke

Hej Gustaf,

Har du inlämnat en bygganmälan som fått godkänt samt fått slutbesked om attefallstillbyggnaden ? Så jag förstår hur bygget gick till och läget mot kommunen.
Generellt kan man säga att det är väldigt tydligt att man bara får ha en attefallsutbyggnad. Sedan om ombildningen kan ske via bygglov för att i nästa skede bygga en ny attefallstillbyggnad är inget jag sett i prejudicerande fall.

Med Vänlig Hälsning
Micke
Attefallshus.seAnnons

Liknande inlägg