Plintgrund

Grund för attefallshus - Plintgrund

Plintgrund för attefallshus

Det finns idag gott om olika alternativ för grunder, och varje grund lämpar sig beroende på miljö och omgivning. I vissa av dessa fall är en plintgrund rätt alternativ. Plintgrund blandas ofta ihop med vad man kallar för en pålad grund, som i sin tur egentligen är en platta på mark med pålar som stöttar upp pga dåligt markunderlag.
Plintgrunden är väl ämnad för berg, på grund av att man enkelt kan jobba utan risk för sättningar. Plintgrunden kräver inte heller betong förutom själva plintarna, som gör den miljövänlig och kostnadseffektiv om den används på berg. För annan mark är det viktigt att plintgrunden grundläggs på tjälfritt djup. Det gör den mindre kostnadseffektiv än många tror då man oftast behöver mer markarbete än man tror. Många slarvar med det vilket gör sättningar i plintgrunder till ett mycket vanligt problem.

Allt du behöver veta om plintgrunder

Vad är en plintgrund?

plintgrund-makadam
Plintgrund är ett bra alternativ för dig som söker en enkel lösning, genom att nyckelfärdiga attefallshus kan ställas direkt på plintarna. Precis som för de flesta andra grunder kräver en plintgrund ett bärande bjälklag, som oftast finns förmonterat på just nyckelfärdiga attefallshus. Plintar är väldigt lättillgängligt och kan köpas vid närmaste bygghandel. Dessa plintar grävs isåfall ner. Dock finns det lösningar med att man gjuter plintarna på på plats. En väldigt generell fördom om plintgrunder är att de inte kräver markarbete, varpå plintarna inte grävs ner till ett tjälfritt djup. Detta riskerar sättningar på sikt.

Plintgrunder har pga sättningar fått ett dåligt rykte pga både fuktproblem och sättningsproblem. Detta då många slarvar med utförandet av grunden och både bygger för grunden (dvs stoppar den viktiga ventilationen) och inte bygger upp plintgrunden tillräckligt från marken (minst 20 cm fri ventilation). Det gör att kommuner har börjat slå ner på dessa grunder för komplementbostadshus. Ska du däremot bygga en komplementbyggnad så är det enklare att få igenom en plintgrund hos kommunen eftersom kravet på dessa grunder är lägre eftersom huset inte ska användas som boende.
Läs mer om skillnaden mellan de båda två här.

Fördelar med plintgrund

 • Plintgrunden är mitt prisvärdaste alternativ för hus på sluttande berg. Då blir markarbetet ofta mycket dyrare vilket gör grunden prisvärd. Dessutom är sättningsrisken på berg obefintlig.
 • Plintgrunden passar också när man vill ha en enkel billig grundlösning för enkla attefallshus som inte ska vara anpassat för året runt boende. Men som vi nämner ovan så är inte plintgrunden så himla mycket billigare om du jämför med exempelvis krypgrunden.
 • Plintgrunden kan användas för hus där det inte finns krav på hur högt man får bygga, eller som för attefallshus (med max 4 meter i utvändig höjd) inte bryr sig om de begränsningar som plintgrunden för med sig pga den ökade bygghöjden som grunden har.

Nackdelar med plintgrund

För attefallshus där man vill ha så hög invändig höjd som möjligt passar plintgrunden sämre. Dvs eftersom man av “fuktskäl” inte får bygga plintgrunder med mindre än 20 cm luft under så “lyfts” plintgrunden upp 20 cm ovan mark. Och eftersom all isolering hamnar i bjälklaget så bygger sedan bjälklaget minst 30 cm. Det leder till att plintgrunden inklusive bjälklaget tar 50 cm av den invändiga bygghöjden som många vill ha jmf med en lite lägre platta som tar 10 cm.
Vill man ha en grund med en färdig sockel så passar inte plintgrund.  Plintgrunden blir också dyr om du vill ha en isolerad grund med golvvärme då golvvärme på bjälklag är mycket dyrare.

Bra genomfört markarbete för att undvika sättningar

Något som är väldigt vanligt bland plintgrunder är förekomsten av sättningar, som kommer med tiden.

I så gott som alla fall beror det på en slarvigt utfört markarbete. Plintarna behöver komma ner till tjälfritt djup. Detta slarvar många med eftersom det i Sverige kan bli så kallt. Ju längre upp i Sverige desto större blir det tjälfria djupet.
När man sätter ut plintarna så är det extremt viktigt att man tar bort jord som är tjälfarlig samt gräver sig ner till ett tjälfritt djup eller mot berg. Detta för att säkra grunden mot tjäle. För dig som bygger på berg har du automatiskt undvikit risken för sättningar.

Tänk också på att det kan vara svårt att åtgärda sättningar hos en plintgrund. Detta eftersom anläggningsytan underifrån är så liten. Det gör att grundförstärkningstekniker får svårare att komma åt grunden och lyfta den.

Konsekvenser: Bygger högt

plintgrund-höjd
En av konsekvenserna med plintgrunder är att de bygger högst ovan mark. Ovanpå plintarna placeras ett bjälklag, som alltid måste vara en bit över marken för att undvika fuktskador. Som regel säger man alltid minst 200mm. Grunden kan även komma att bli ännu högre ifall man önskar isolering och året runt boende. För en plintgrund sker alltid isoleringen i bjälklaget, och bjälklaget kan då komma att bli ännu högre för önskad isolerad effekt. Man kan som grund utgåifrån att en plintgrund med isolering bygger med 20 cm luft + 30 cm isolerande bjälklag + golv.

Det finns för och nackdelar med detta. Nackdelen är att det kan skapa nivåskillnader mellan exempelvis huvudbostadshuset och attefallshuset, som dock kan vara en fördel på tomter med nivåskillnader. Men den största nackdelen är att man tar från bygghöjden. Ett attefallshus kan max vara 4 meter högt från marken, varpå du begränsas i bygghöjd. Det kan då bli svårare att få plats med loft osv.

En annan konsekvens kan bli trapporna som går upp mot huset. På grund av höjdskillnaden kan en trappa behövas upp till attefallshuset, som kan förstöra den estetiska looken. Det undviker folk genom att täppa för plintgrunden med ett trädäck eller liknande och därmed minskar ventilationen och risken för fuktproblem.

Relaterade frågor

 • Höjd på plintar
  Hej Plintar under en 15kvm stuga. hur höga ska dom minst vara? Det har börjat slå svarta prickar undertill redan efter ett halv år. Är ca 20cm mellan stuga och grus nu Hej Daniel, 20 cm ventilation ska det vara minst. Plintgrunder har börjat bli förb
  Läs mer

Pris för plintgrunder

plintgrund-borra
Plintgrunder har rätt utfört ungefär samma pris som de andra grunderna till attefallshus. I och med att en plintgrund behöver ett grundligt markarbete så ökar priset. Det struntar de flesta i och därmed blir det billigare. Dock är en plintgrund helt klart den mest ekonomiska för dig som bygger på berg. När man bygger på berg med exempelvis en platta på mark som kan man behöva spränga för att kunna placera ut husgrunden jämnt. Detta kan man lätt undvika med en plintgrund. Då borrar man ner rostfria armeringjärn som man sedan gjuter över (i botten av plintrör t.ex.).

Plintgrund och året runt boende

En generell iakttagelse jag har kring plintgrunder är att de är betydligt högre intresse för de som inte söker året runt boende. Plintgrunder ses ofta inte som året runt boende då det i vissa fall kan bli svårt att få in isolering som är 300mm högt. I och med att man inte planerar för att bo i huset året runt, så prioriteras inte isolering och utseende lika högt. Det gör det också mer ekonomiskt. Därför kan en plintgrund lämpa sig väl för de som söker gästhus eller säsongshus så som poolhus eller uterum.

Plintgrund kräver markarbete & dränering

plintgrund-sättningar
En väldigt vanlig fördom om plintgrunder är att det inte kräver lika mycket markarbete. Detta är på grund av att huset står på plintarna och inte kommer i kontakt med marken. Dock måste man få ner plintarna till ett frostfritt djup, eftersom huset ovanpå inte värmer upp marken. Därmed måste man gräva djupare ner än exempelvis en platta på mark. Skulle man därför bygga ett attefallshus på 30kvm snarare än 15kvm så krävs det fler plintar vilket ökar kostnaden och arbetet.

Man behöver även dränera en plintgrund, för att hindra fukt från att stå öppet under en plintgrund. Vatten kan också tendera att samla sig till plintarnas gropar som kan skapa sättningar.

Begär en kostnadsfri offert

Offert för grund till Attefallshus

Relaterade frågor

 • Plintgrund,material o isolering
  Hej Mike! Skall sätta plintgrund 4x8m, (4m mot befintligt hus) plintarna är 1.20m helgjutna med fot 600x600mm,sättdjup ca.800 mm isolering 100mm över fotkant. Fråga 1:Kringfyllnad av plint, är 16/32 makadam för grovt? Fråga 2:På markytan under trossb
  Läs mer
 • Pålning för attefallshus
  Hej, vi vill ha ett pris för pålning. 30 m2 á ca 18 plintar. Det är en tendens att marken sjunker då grundvattennivån är i närheten. Vi vill veta vad detta kan kosta? Mvh Anton Hej Anton, Kollade med en duktig fältgeotekniker. Enligt honom låter det
  Läs mer
 • Höjd med sänkt marknivå
  Vi har hus i en sluttningstomt och har sänkt marknivån där attefallshuset ska stå (ovansidan av huset, 4,5 m från tomtgräns). Ska bygga på plintgrund. Kan vi bygga huset högre än 4 m? Vi önskar högre takhöjd i loftet. Med vänlig hälsning, Maria Hej M
  Läs mer
 • plintgrund på sank mark
  Hej. Har läst mycket av det du lägger ut på nätet. Jättebra!! Ska bygga en bod på 24 kvm. Ska användas som förråd nu men ska kunna “konverteras” till gäststuga/sommar senare om behov uppstår. Bara el, inget avlopp. Plåt eller papptak. Iso
  Läs mer

Senaste frågor och svar

Köp ditt attefallshus till rabatterat pris!
Just nu 3 erbjudanden i fyndhörnan.

X