Det är möjligt att genom nätet ladda ner en ritning till ett Attefallshus i form av en pdf som laddas upp direkt i webbläsaren och kan därifrån sedan sparas ned som en fil till din dator. Denna tjänst erbjuds av ett företag som heter Weber och de har dessutom andra ritningar av hus att tillgå. Ritningen är därigenom gratis och man kan vända sig till en valfri byggfirma för att låta dem färdigställa sitt Attefallshus. Alla auktoriserade byggfirmor kan enkelt följa denna husritning och därigenom uppföra huset som är ca 25 kvadratmeter stort. Den fil som man får är mycket detaljerad och beskriver huset såväl invändigt som utvändigt.

Att ladda ner en ritning till ett Attefallshus

Husets utsida visas färdigställt ur flera vinklar så att man ska kunna bilda sig en uppfattning om hur det slutliga resultatet kommer att se ut. Vissa delar av ritningen är beskriven i 3D-format för att ge en mer realistisk uppfattning om dess utseende. Särskilt stommen är beskriven i flera ritningar, som har ett 3D-utförande. Om man vill dela in huset i ytterligare små rum bör man inte göra avkall på de befintliga rummens väggar som kan vare bärande för hela byggnationen.

I ritningen beskrivs ingående hur stommen ska byggas, samt hur de olika rummen är indelade. Väggarnas uppbyggnad och fönsternas samt dörrarnas placering är tydligt beskrivna i ritningen. Dessa bör inte förflyttas, då detta skulle kunna äventyra husets stabilitet. Utplaceringen av fönster och dörrar är ofta gjord ur en estetiskt fördelaktig synpunkt och kan vid en förändring försämra totalintrycket av husets utseende. Dessutom ges information om lämpligt material som kan användas för vissa delar av byggnationen genom en detaljerad och utförlig beskrivning. Var noggrann med att följa materialbeskrivningen extra noga för ett fullgott resultat.

Bygga eget attefallshus på ritning

Det går bra att utifrån ritningarna själv bygga sitt Attefallshus om man är kunnig inom byggbranschen eller extra händig. Var då noga med att följa alla instruktioner mycket noggrant så att bärigheten i huset blir den rätta. Innan byggnationen måste en grund gjutas, vilket inte ingår i ritningen. Det kan därför vara bra om man tar kontakt med en byggfirma för detta ändamål, då grunden till ditt Attefallshus måste gjutas på rätt sätt för att kunna vara stabil. När huset står färdigbyggt måste man dra in el, vatten och VVS till huset för att det ska bli beboeligt.

attefallshus ritning

Attefallshus ritning

Man kan dessutom genom denna hemsida finna en återförsäljare för Webers tjänster och detta sker genom att datorn får information om din exakta plats. När man kryssar i vad man vill söka efter, till exempel återförsäljare, kommer en karta upp samt fullständiga adresser till dessa på sidan. De träffar som man får är markerade på kartan så att man enkelt ska kunna välja vilken aktör som ligger närmast. Man kan dessutom finna Webers servicekontor som kan vara behjälpliga i samband med byggnationen av Attefallshuset.

Dessa återförsäljare saluför de byggvaror som du behöver för att själv kunna färdigställa ditt Attefallshus enligt ritningarna. Vissa firmor egentillverkar dessa Attefallshus efter det att de har fått en ritning på huset. De färdigställer då huset inomhus hos sig och levererar det genom en lastbil, varifrån de placerar ut det på den gjutna grunden som finns på tomten.