Byggandet av attefallshus är nu i full gång över landet, och vi är många som undrar över fastighetstaxeringen av attefallshus, eller kortare sagt vilka skatteregler för attefallshus som gäller. Nedan kommer klargöranden från bl.a. Skatteverket.

Uthyrning av attefallshus

Hyresintäkter upp till 50.000 kronor per år är skattefria. På hyresintäkter därutöver får du göra avdrag med 30 procent, resten beskattas som inkomst. Läs mer om uthyrning av attefallshus här.

Komplementbostadshus – inrättat som bostad

Ett komplementbostadshus ska vara helt inrättat som en självständig bostad och det taxeras då som ett småhus enligt fastighetstaxeringslagen. Om byggnadens värde uppgår till minst 50 000 kronor får den ett eget byggnadsvärde. Om värdet inte uppgår till 50 000 kronor taxeras den tillsammans med den värdefullaste byggnaden på samma tomt.

Komplementbyggnad – inrättad som gäststuga eller liknande

Om en komplementbyggnad är helt, eller till övervägande delen av värdet, inrättad som gäststuga eller för annat enklare boende, bör den anses som ett småhus enligt Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2011:18). Om byggnadens värde uppgår till minst 50 000 kronor får den ett eget byggnadsvärde. Om värdet inte uppgår till 50 000 kronor, får den inget eget byggnadsvärde utan taxeras tillsammans med den värdefullaste byggnaden på samma tomt.

Komplementbyggnad – inrättad som förråd, garage eller liknande uthus

Om en komplementbyggnad är helt inrättad som förråd, garage eller något annat slags mindre uthus, utgör den ett komplementhus i fastighetstaxeringslagens mening och den taxeras då inte för sig. Den ingår i samma värderingsenhet som det värdefullaste småhuset på tomten.

Läs mer på skatteverkets hemsida.