Skillnad mellan komplementbyggnad och komplementbostadshus

Vad skiljer en komplementbyggnad från ett komplementbostadshus?

Här går vi igenom skillnaderna mellan de olika typerna av attefallshus för 30 kvm, sk. komplementbostadshus och komplementbyggnad.

I korthet är det användningsområdet som styr klassificeringen/ansökan, vilket påverkar ansökans utformning till kommunen innan man får starta att bygga sitt attefallshus. Reglerna är enklare för en komplementbyggnad och är därför enklare att uppfylla och ansökan blir också enklare och snabbare. Observera att båda är fortfarande bygglovsfria.


Hej Micke här, har du en fråga till mig ? Ställ den här.

Introduktion

Boverkets byggregler

Hur påverkar detta olika val

Boverkets byggregler – BBR

boverkets byggregler
När man ska bygga ett hus i Sverige, så finns det ett antal olika regler som styr hur byggandet måste gå till. Boverkets byggregler är ett av de regelverk som definierar hur byggandet får ske. Det finns andra regler såsom Boverkets konstruktionsregler (EKS), som mer styr konstruktionen av huset.

Enligt bbr så gör regelverket skillnad på just komplementbyggnader och komplementbostadshus.
Man kan tänka sig att ett komplementbostadshus ska hålla en högre standard när det kommer till de delar som gör huset beboligt.

Boverkets byggregler kan man dela in i lite olika delar.

Även plan- och bygglagen (PBL) samt plan- och byggförordningen (PBF) behöver man förhålla sig till.

Vad är en komplementbyggnad?

attefallshus 30 kvm komplementbyggnad

Komplementbyggnader är fristående byggnader som inte är huvudbostaden.
Här är några tydliga exempel på en komplementbyggnad

 • garage
 • friggebod
 • gäststuga
 • växthus
 • förråd
 • poolhus

För ett attefallshus så får man bygga max 30 kvm stora attefallshus. Från och med den 08/2020 så får både komplementbyggnad och komplementbostad vara 30kvm. Tidigare fick komplementbyggnad endast vara 25kvm

En komplementbyggnad får inte användas som boende, inte ens som fritidshus.

Eftersom man inte bor i huset är det enklare regelverk som gäller enligt BBR, se nedan stycken.

Kök och badrum i komplementbyggnad?
Det är användningen som styr vilken byggnadstypklassificering som gäller.
Du får ha kök och badrum i en komplementbyggnad. Det är bara att användningen inte får vara boende.
Att ha en gäststuga som bara används någon gång per år eller mer är inget problem enligt min tolkning.

Relaterade frågor till komplementbyggnader och komplementbostad:

 • Komplementbyggnad 30 kvm
  Hej Micke, jag läste på din hemsida att komplementbyggnaden bara får vara 25 kvm. Jag trodde det ändrades 17 juni i år och att det nu är 30kvm som gäller….stämmer det? Mvh//C Hej Claes, Det är ändrat till 30 kvm även för komplementbyggnader (da
  Läs mer
 • Attefallshus på 30m2 som en gäststuga
  kan man bygga ett attefallsjhus på 30m2 som en gäststuga? Hej Sven Andersson, För att bygga 30 kvm måste attefallshuset vara en sk komplementbostad. Dvs du behöver inreda huset med boendestandard. Se denna länk under sektionen för byggregler</a. S
  Läs mer

Relaterade frågor till friggebodar:

 • Kök och badrum i friggebod
  Hej Micke. Har en snabb fråga dagsläget har jag en Atterfallshus på 25m2 Vill bygga ett friggebod på 15m2 Med kök o badrum behöver jag meddela till kommunen? Vad är det för krav. Mvh ibbe Hej Ibbe, En friggebod är per definition en komplementbyggnad.
  Läs mer

Vad är ett komplementbostadshus?

attefallshus 30 kvm komplementbostadshus

Komplementbostadshus är fristående byggnader som inte är huvudbostaden och som ska användas för att bo i. Antingen permanentboende, tex för uthyrning, eller som fritidshus.

För ett attefallshus så får man bygga max 30 kvm stora attefallshus from 2020.

Relaterade frågor

 • Komplementbyggnad 30 kvm
  Hej Micke, jag läste på din hemsida att komplementbyggnaden bara får vara 25 kvm. Jag trodde det ändrades 17 juni i år och att det nu är 30kvm som gäller….stämmer det? Mvh//C Hej Claes, Det är ändrat till 30 kvm även för komplementbyggnader (da
  Läs mer
 • Attefallshus på 30m2 som en gäststuga
  kan man bygga ett attefallsjhus på 30m2 som en gäststuga? Hej Sven Andersson, För att bygga 30 kvm måste attefallshuset vara en sk komplementbostad. Dvs du behöver inreda huset med boendestandard. Se denna länk under sektionen för byggregler</a. S
  Läs mer

Energieffektivitet

attefallshus 30 kvm komplementbostadshus
Det är ganska logiskt att ett komplementbostadshus behöver vara mer energieffektivt än en komplementbyggnad, t.ex. ett garage. Om exempelvis komplementbostadshuset inte är välisolerat så behöver du värma attefallshuset mer och därmed får du större energiförluster vilket gör att kraven är högre.

Här är mina erfarenheter nerspaltade i en tabell kring hur man kan se på kraven för de olika byggnadstyperna.

TypEnergiutsläppIsolering grund*Isolering tak*Isolering väggar*
KomplementbyggnadInget kravFrån 0-200 mmFrån 0-200 mmFrån 0-200 mm
Komplementbostadmax 0,33 W/kvm, K.Från 300 mmFrån 300 mmFrån 300 mm
* Olika material isolerar olika bra – detta är någon form av standard
Kraven på energihushållning är mindre om du ska använda komplementbostadshuset som ett fritidshus.

Hälsa och inomhusmiljö

Hälsa och inomhusmiljö attefallshus
Det är ganska komplext att bygga hus idag. Man vill se till att stoppa farliga gaser (såsom radon) , man vill använda byggsystem som ger ett bra inomhusklimat och inte skadar huset utifrån inte minst fuktperspektivet.

Här är lite erfarenheter nerspaltade i en tabell kring hur man kan se på kraven för de olika byggnadstyperna.

KravområdeKomplementbyggnadKomplementbostadshus
RadonInga reglerMax 200 Bq/m3.
Fukt & LuktVal av material i huset är komplext och samverkar. Är inte materialsystemet som används testat och utvärderat ska en fuktsäkerhetsprojektering genomföras så att byggnaden inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa.Val av material i huset är komplext och samverkar. Är inte materialsystemet som används testat och utvärderat ska en fuktsäkerhetsprojektering genomföras så att byggnaden inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa.
VentilationInga kravDet finns krav att man ersätter luften inne varannan timme eller mer.
* Finns även andra parametrar såson vatten, buller och ljus i BBR men behandlas inte i denna tabell just nu

Säkerhet – med brand i fokus

säkerhet attefallshus brand
Vid nyproduktion av attefallshus ställs det höga krav på säkerhet. Speciellt för hus som ska användas för boende. Inte minst ur ett brandperspektiv. Det är inte bara användningen såsom att man ska försöka förhindra brand, såsom att t.ex. kök har regler för hur nära vatten ska finnas osv. Men man behöver också stoppa brand från att ta sig mellan olika fastigheter.

Här är mina erfarenheter kring säkerhetsfrågorna i BBR.

KravområdeKomplementbyggnadKomplementbostadshus
Brand och konstruktionFinns krav på att branden inte ska påverka konstruktionen under en bestämd tid.Finns högre krav på att branden inte ska påverka konstruktionen under en bestämd tid.
Brand och utrymningFinns krav på att kunna utrymma byggnaden.Finns högre krav på att kunna utrymma bostaden.
Brandskydd mellan byggnaderKrav finns på material i väggar, dörrar och fönster. Det kan röra brandceller, brandsäkra väggar, fönster mm. Exempelvis kan material såsom Cembrit behöva användas för att stoppa en brand att ta sig från ett hus till ett annat.Krav finns på material i väggar, dörrar och fönster som överstiger kraven för komplementbyggnader. Det kan röra brandceller, brandsäkra väggar, fönster mm. Exempelvis kan material såsom Cembrit behöva användas för att stoppa en brand att ta sig från ett hus till ett annat.
Olyckor/personskadorFinns regler för barnsäkerhet, fallskydd mmFinns regler för barnsäkerhet, fallskydd mm

Tillgänglighetskrav

tillgänglighetskrav enligt BBR för attefallshus

När det kommer till tillgänglighet för komplementbyggnad jämfört med komplementbostadshus så finns det inga krav på ett komplementbyggnad.
Däremot om attefallshus definierats som ett komplementbostadshus (dvs 30 kvm) och där man ska bo i attefallshuset så gäller tillgänglighetsreglerna.

Normalt bedöms tillgänglighetskraven redan i bygglovsprocessen. Men för ett attefallshus så kommer denna bedömning ske inför startbeskedet.

Kraven på tillgänglighet är mindre om du ska använda komplementbostadshuset som ett fritidshus.

Tillgänglighetskraven ställer rätt höga krav på saker såsom

 • låga trösklar
 • utrymme i alla rummen för rullstol

Relaterade frågor:

 • Tillgänglighetskrav på badrum/bastu
  Hej Micke! Vi planerar att bygga ett Attefalls hus med både badrum, bastu och litet kök men det användas som gäststuga/hemmakontor och så kommer vi nyttja bastun. Måste badrummet/bastu vara tillgänglighetsanpassad då? Det ska INTE användas som perman
  Läs mer
 • Attefallshus på sluttningstomt
  Hej. Jag har en tomt med en bergsplatå (60% av tomten ligger på platån). Nuvarande byggnad ligger nedanför berg och ska jag bygga attefallshus måste jag bygga på bergsplatån. Detta gör att attefallshuset måste ligga högre än huset och ha en trappa up
  Läs mer
 • Handikappanpassad badrum i komplementbostadshus?
  Tänker söka bygglov för en komplementbyggnad ( 40 kvm ) som ska innehålla två sovrum, toa/dusch, hall, garderober och allrum enl regler för tillgänglighet. I komplementbostadshuset ( 30 kvm ) är det tänkt kök, allrum/matplats, och toalett. Min fråga
  Läs mer
 • Mått på toalett/badrum
  Fråga från Kristofer Hej igen! Nu har jag en fråga gällande om de angivna måtten på hygienrum för ett Attefalls-komplementbostadshus (som alltså skall ha handikappanpassat hygienrum) måste vara 1900×1700 som anges i allmänna byggregler för nybyg
  Läs mer

Omvandla byggnad till komplementbostad/komplementbyggnad

Har man ett hus på sin tomt som är bygglovsbeprövat, så kan det vara omständigt att applicera attefallsreglerna. När du ansöker om bygglov så prövas det mot vilken typ av hus du bygger. Skulle du ha ett garage som du vill omvandla till en bostad, så skärps brandregler och tillgänglighetskraven på byggnaden. Kom också ihåg att det är max 30 kvm som gäller på attefallshuset, medans en bygglovsbeprövad byggnad inte har någon gräns.

Det finns heller inte någon direkt anledning att omvandla, i och med att ditt bygglovsbeviljade hus möjliggör att du kan bygga ett attefallshus på tomten.

Relaterade frågor:

 • Ang komplementbostad
  Hej Micke, Vi har nämligen köpt ett hus där det finns ett attefallshus (25kvm) och garage (som är en fristående byggnad på 31 kvm). Vi funderar på göra om garaget till boyta (komplementbostad) för uthyrning. Är det okej att ha attefallshus och komple
  Läs mer

Klassificering av Uthus

Det finns ingen definition av ett uthus, enligt Plan- ich bygglovslagen. Detta gör det till en tolkningsfråga, upp till kommunerna att bestämma. Uthus har använts i sammanhang som ekonomibyggnad, dvs en enklare lantbruksbyggnad.
Hur detta påverkar attefallslagen är upp till användningssyftet. Normalt brukar ett uthus vara en enklare byggnad utan bodel, så som förråd eller vedhus. Detta gör att det klassas som en komplementbyggnad. Väljer man att bygga det ämnat för permanent boende blir det ett komplementbostadshus.

Så länge attefallsreglerna följs kan du bygga ditt uthus upp till 30kvm, och beroende på isolering, tillgänglighet, Brandsäkerhet och syfte så kan Klassificeringen ändras.

Relaterade frågor:

 • Hur stort får komplementbostadshus vara?
  Hej! Detaljplanen tillåter “uthus” om 40 kvm. Får jag lov att utföra detta som ett komplemenbostadshus? Hej Filip, Nej. Uthus är enligt definitionen en typ av komplementbyggnad skulle jag säga. Med Vänlig Hälsning Mikael Asp-Tjällden
  Läs mer

Påverkan på val av grund

val av grund attefallshus
Grunden är den kanske känsligaste delen i ett hus. Anledningen till det är att man står i direkt kontakt med marken. Det gör att kraven på isolering och inte minst fukt blir mycket höga.

Här nedan är min erfarenhet kring hur grunder påverkas av kraven från boverkets byggregler. Det gäller alla ovanstående krav, inte bara fukt utan även utifrån konstruktionsperspektiv.

GrundtypKomplementbyggnadKomplementbostad
Platta på markGodkänns alltid av kommunerGodkänns alltid av kommuner
Krypgrund inneluftGodkänns vid intygande*Godkänns vid intygande*
Krypgrund uteluftGodkänns vid intygande*Godkänns vid intygande*
HybridgrundGodkänns vid intygande*Godkänns vid intygande*
PlintgrundGodkänns vid intygande*Godkänns vid intygande*
* Godkännande av kommuner sker ifall du kan intyga att ditt hus inte kommer få t.ex. fuktproblem. Du kan behöva visa upp intyg om fuktsäkerhetsprojektering, typgodkännande av grundsystemet , konstruktionsritningar mm.

Mer info Här kan du läsa lite mer om allmänna råd om grunder.

Generella frågor om skillnad mellan komplementbyggnad och komplementbostadshus

Här är frågor som är lite mer generella:

 • Vilka dokument krävs egentligen.
  Vill bygga attefallshus på tomten. Samtliga krav för detta uppfyllda. Har försökt göra bygganmälan till Båstad Kommun men får till svar att samma ritningar som vid vanligt hus krävs. Planritning, fasadritning, ventilation…etc etc. Stämmer detta enl r
  Läs mer
 • Ändra klassificering Attefallshus
  Hej. Vi har byggt ett Attefallshus som komplementbyggnad för övernattning m.m. Nu när barnen är större vill vi gärna flytta ut någon av dom dit. Kan man i efterhand få godkänt för komplementbostad om man gör vissa ändringar? Måste nytt bygglov göras?
  Läs mer
 • Användning för attefall
  Om jag bygger Attefallshus på 30kvm. Men jag undrar om man dela Attefallshiset upp å bygga ett förråd på 15kvm å Attefallshus 15kvm i samma byggnad? Mvh Stefan Hej Stefan, Som jag förstår det så menar du hur du inreder / använder ditt attefallshus. S
  Läs mer
 • Komplementbyggnad 30 eller 25 kvm?
  Vi har en stuga på 31 kvm, men vill nu bygga ett nytt sommarhus (ej ihop med den gamla stugan). När vi söker bygglov för det nya huset på 80kvm, skulle vi vilja att den gamla stugan omvandlas till en komplementbyggnad (Attefall) till det nya huset so
  Läs mer
 • komplementbostadshus, trappor, ändra rytningar, regler
  Fråga från Suzana/h3> Hej Micke vi bygger vårt Attefalls hus själva. I ritningar har vi fast trappa men nu tycker vi att det skulle fungera lika bra med stege. Frågan är hur mycket får man ändra i ritningar och om vi måste ha fast trappa kan man köpa
  Läs mer
 • Ändra användningsområde komplementbyggnad
  Hej. Vad krävs för att omvandla en redan befintlig komplemnetbyggnad på 25kvm till ett komplementbostadshus? Huset har redan kök, toalett, dusch, sovloft etc. Det är ritat av arkitekt, byggt som ett riktigt hus med platta på mark, golvvärme, väggar a
  Läs mer
 • Regler huvudbyggnad, komplementbyggnad, attefallshus
  Hej, På min fastighet står ett bostadshus på 45 kvm. Fastigheten har en byggrätt på 100 kvm för huvudbyggnad och högst 75 kvm för uthus/garage fördelat på högst 2 byggnader varav 1 får vara högst 45 kvm. 1) Kan jag bygga ett attefallshus om högst 30
  Läs mer
 • Friggebod plus Attefall – Max yta
  Hej, Vi har en friggebod på 15kvm på tomten som är isolerad, med värme och används som förråd. Vi vill bygga ett attefallshus och undrar vad vi maximalt kan bygga och om det varierar beroende på hur vi ämnar använda det? Hej Mikael, Du får bygga både
  Läs mer
 • U-värde
  Hej! Skall bygga ett attefallshus. Komplementhus att använda som gäststuga. Kommunen efterfrågar u-värde. Behövs det verkligen? Med vänlig hälsning, Ann-Britt Hej Ann-Britt, Det är vanligast att detta kommer upp i det som tidigare kallades för teknis
  Läs mer
 • Bygga nära huvudbyggnad
  Hejsan Micke. Vi tänkte bygga ett Attefallhus intill våran huvudbyggnad. Idag står där en större bod. Ena väggen av boden står ca 1,30m från huvudbyggnaden,och vi har grannens godkännande då den hamnar ngt närmre än 4.5m. Det finns tydligen brandföre
  Läs mer
 • Komplemenbyggnad vs komplementbostad
  Hej Detaljplanen tillåter 50 m2 komplementbyggnad men vi vill bygga en komplementbostad istället. Vi ska givetvis följa reglerna gällande detta. Tomten är även lämplig för suterräng så vi vill bygga en sutterängvåning som även det är komplementbostad
  Läs mer
 • Regler handikappanpassat
  Hej Micke Jag kan ej hitta någon länk vad som gäller när man måste handikappa Atterfallshuset. Finns det något förslag som jag kan se på någon ritning?. Med vänlig hälsning, Christer Hej Christer, Komplementbostadshus ska tillgänglighetsanpassas. Väl
  Läs mer
 • Attefallshus vs Komplementsbyggnad
  Hej Micke, vet du ifall jag kan bygga ett attefallshus för uthyrning utöver en komplementsbyggnad på 30kvm? Detta gäller i Nacka, jag vill alltså bygga ett garage på 30kvm (komplementsbyggnad) samt ett attefallshus för uthyrning. Tack Thomas Hej Thom
  Läs mer
 • Huvudbyggnad utan badrum
  Får ett atterfallshus ha högre standard än huvudbyggnaden? Vår huvudbyggnad saknar rinnande vatten och har toalett i ett uthus en bit från huset Hej Anna Har inte sett några krav på det. Du kan absolut bygga ett attefallshus som har högre standard än
  Läs mer

2 svar på ”Skillnad mellan komplementbyggnad och komplementbostadshus”

 1. Hej Micke,

  Tack för en sida med väldigt mycket bra information.

  Tycker dock att det var svårt att hitta ett entydigt svar angående permanentboende utan kök och badrum.

  Vårt hus har rätt små sällskapsytor och vi skulle vilja komplettera med ett attefallshus som vår dotter kommer att sova i och umgås med kompisar (hon kommer att sova permanent i det). Vi vill dock inte bygga kök och toalett utan bara sovrum och allrum för att få så stor sällskapsyta som möjligt. Det betyder att hon kommer att använda toalett och kök i huvudbyggnaden.

  Får man göra det eller måste huset ha kök och badrum när någon bor året runt i huset?

  Med vänlig hälsning,
  Tobias

  1. Hej
   tack för feedback.
   Det var lite lurigt faktiskt. Har man en komplementbostad (som ju krävs om man ska bo där ) så kräver det ju wc osv. Inte minst av tillgänglighetsskäl.
   Men jag mailar dig hur jag hade gjort 🙂
   Mvh Micke
   Attefallshus.se

Lämna ett svar

Senaste frågor och svar

Köp ditt attefallshus till rabatterat pris!
Just nu 3 erbjudanden i fyndhörnan.

X