Skillnad mellan komplementbyggnad och komplementbostadshus

Vad skiljer en komplementbyggnad från en komplementbostadshus?

Här går vi igenom skillnaderna mellan de olika typerna av attefallshus för 30 kvm, sk. komplementbostadshus och komplementbyggnad.

I korthet är det användningsområdet som styr klassificeringen/ansökan, vilket påverkar ansökans utformning till kommunen, innan man får starta att bygga sitt attefallshus.


Hej Micke här, har du en fråga till mig ? Ställ den här.

Introduktion

Boverkets byggregler

Hur påverkar detta olika val

Boverkets byggregler – BBR

boverkets byggregler
När man ska bygga ett hus i Sverige, så finns det ett antal olika regler som styr hur byggandet måste gå till. Boverkets byggregler är ett av de regelverk som definierar hur byggandet får ske. Det finns andra regler såsom Boverkets konstruktionsregler (EKS), som mer styr konstruktionen av huset.

Enligt bbr så gör regelverket skillnad på just komplementbyggnader och komplementbostadshus.
Man kan tänka sig att ett komplementbostadshus ska hålla en högre standard när det kommer till de delar som gör huset beboligt.

Boverkets byggregler kan man dela in i lite olika delar.

Även plan- och bygglagen (PBL) samt plan- och byggförordningen (PBF) behöver man förhålla sig till.

Vad är en komplementbyggnad?

attefallshus 30 kvm komplementbyggnad

Komplementbyggnader är fristående byggnader som inte är huvudbostaden.
Här är några tydliga exempel på en komplementbyggnad

 • garage
 • friggebod
 • gäststuga
 • växthus
 • förråd
 • poolhus

För ett attefallshus så får man bygga max 30 kvm stora attefallshus. Från och med den 08/2020 så får både komplementbyggnad och komplementbostad vara 30kvm. Tidigare fick komplementbyggnad endast vara 25kvm

En komplementbyggnad får inte användas som boende, inte ens som fritidshus.

Eftersom man inte bor i huset är det enklare regelverk som gäller enligt BBR, se nedan stycken.

Kök och badrum i komplementbyggnad?
Det är användningen som styr vilken byggnadstypklassificering som gäller.
Du får ha kök och badrum i en komplementbyggnad. Det är bara att användningen inte får vara boende.
Att ha en gäststuga som bara används någon gång per år eller mer är inget problem enligt min tolkning.

Relaterade frågor till komplementbyggnader och komplementbostad:

 • Micke på attefallshus.se
  Komplementbyggnad 30 kvm
  Hej Micke, jag läste på din hemsida att komplementbyggnaden bara får vara 25 kvm. Jag trodde det ändrades 17 juni i år och att det nu är 30kvm som gäller….stämmer det? Mvh//C Hej Claes, Det är ändrat till 30 kvm även för komplementbyggnader (da
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Attefallshus på 30m2 som en gäststuga
  kan man bygga ett attefallsjhus på 30m2 som en gäststuga? Hej Sven Andersson, För att bygga 30 kvm måste attefallshuset vara en sk komplementbostad. Dvs du behöver inreda huset med boendestandard. Se denna länk under sektionen för byggregler</a. S
  Läs mer

Relaterade frågor till friggebodar:

 • Micke på attefallshus.se
  Kök och badrum i friggebod
  Hej Micke. Har en snabb fråga dagsläget har jag en Atterfallshus på 25m2 Vill bygga ett friggebod på 15m2 Med kök o badrum behöver jag meddela till kommunen? Vad är det för krav. Mvh ibbe Hej Ibbe, En friggebod är per definition en komplementbyggnad.
  Läs mer

Vad är ett komplementbostadshus?

attefallshus 30 kvm komplementbostadshus

Komplementbostadshus är fristående byggnader som inte är huvudbostaden och som ska användas för att bo i. Antingen permanentboende, tex för uthyrning, eller som fritidshus.

För ett attefallshus så får man bygga max 30 kvm stora attefallshus from 2020.

Relaterade frågor

 • Micke på attefallshus.se
  Komplementbyggnad 30 kvm
  Hej Micke, jag läste på din hemsida att komplementbyggnaden bara får vara 25 kvm. Jag trodde det ändrades 17 juni i år och att det nu är 30kvm som gäller….stämmer det? Mvh//C Hej Claes, Det är ändrat till 30 kvm även för komplementbyggnader (da
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Attefallshus på 30m2 som en gäststuga
  kan man bygga ett attefallsjhus på 30m2 som en gäststuga? Hej Sven Andersson, För att bygga 30 kvm måste attefallshuset vara en sk komplementbostad. Dvs du behöver inreda huset med boendestandard. Se denna länk under sektionen för byggregler</a. S
  Läs mer

Energieffektivitet

attefallshus 30 kvm komplementbostadshus
Det är ganska logiskt att ett komplementbostadshus behöver vara mer energieffektivt än en komplementbyggnad, t.ex. ett garage. Om exempelvis komplementbostadshuset inte är välisolerat så behöver du värma attefallshuset mer och därmed får du större energiförluster vilket gör att kraven är högre.

Här är mina erfarenheter nerspaltade i en tabell kring hur man kan se på kraven för de olika byggnadstyperna.

Typ Energiutsläpp Isolering grund* Isolering tak* Isolering väggar*
Komplementbyggnad Inget krav Från 0-200 mm Från 0-200 mm Från 0-200 mm
Komplementbostad max 0,33 W/kvm, K. Från 300 mm Från 300 mm Från 300 mm
* Olika material isolerar olika bra – detta är någon form av standard
Kraven på energihushållning är mindre om du ska använda komplementbostadshuset som ett fritidshus.

Hälsa och inomhusmiljö

Hälsa och inomhusmiljö attefallshus
Det är ganska komplext att bygga hus idag. Man vill se till att stoppa farliga gaser (såsom radon) , man vill använda byggsystem som ger ett bra inomhusklimat och inte skadar huset utifrån inte minst fuktperspektivet.

Här är lite erfarenheter nerspaltade i en tabell kring hur man kan se på kraven för de olika byggnadstyperna.

Kravområde Komplementbyggnad Komplementbostadshus
Radon Inga regler Max 200 Bq/m3.
Fukt & Lukt Val av material i huset är komplext och samverkar. Är inte materialsystemet som används testat och utvärderat ska en fuktsäkerhetsprojektering genomföras så att byggnaden inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa. Val av material i huset är komplext och samverkar. Är inte materialsystemet som används testat och utvärderat ska en fuktsäkerhetsprojektering genomföras så att byggnaden inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa.
Ventilation Inga krav Det finns krav att man ersätter luften inne varannan timme eller mer.
* Finns även andra parametrar såson vatten, buller och ljus i BBR men behandlas inte i denna tabell just nu

Säkerhet – med brand i fokus

säkerhet attefallshus brand
Vid nyproduktion av attefallshus ställs det höga krav på säkerhet. Speciellt för hus som ska användas för boende. Inte minst ur ett brandperspektiv. Det är inte bara användningen såsom att man ska försöka förhindra brand, såsom att t.ex. kök har regler för hur nära vatten ska finnas osv. Men man behöver också stoppa brand från att ta sig mellan olika fastigheter.

Här är mina erfarenheter kring säkerhetsfrågorna i BBR.

Kravområde Komplementbyggnad Komplementbostadshus
Brand och konstruktion Finns krav på att branden inte ska påverka konstruktionen under en bestämd tid. Finns högre krav på att branden inte ska påverka konstruktionen under en bestämd tid.
Brand och utrymning Finns krav på att kunna utrymma byggnaden. Finns högre krav på att kunna utrymma bostaden.
Brandskydd mellan byggnader Krav finns på material i väggar, dörrar och fönster. Det kan röra brandceller, brandsäkra väggar, fönster mm. Exempelvis kan material såsom Cembrit behöva användas för att stoppa en brand att ta sig från ett hus till ett annat. Krav finns på material i väggar, dörrar och fönster som överstiger kraven för komplementbyggnader. Det kan röra brandceller, brandsäkra väggar, fönster mm. Exempelvis kan material såsom Cembrit behöva användas för att stoppa en brand att ta sig från ett hus till ett annat.
Olyckor/personskador Finns regler för barnsäkerhet, fallskydd mm Finns regler för barnsäkerhet, fallskydd mm

Tillgänglighetskrav

tillgänglighetskrav enligt BBR för attefallshus

När det kommer till tillgänglighet för komplementbyggnad jämfört med komplementbostadshus så finns det inga krav på ett komplementbyggnad.
Däremot om attefallshus definierats som ett komplementbostadshus (dvs 30 kvm) och där man ska bo i attefallshuset så gäller tillgänglighetsreglerna.

Normalt bedöms tillgänglighetskraven redan i bygglovsprocessen. Men för ett attefallshus så kommer denna bedömning ske inför startbeskedet.

Kraven på tillgänglighet är mindre om du ska använda komplementbostadshuset som ett fritidshus.

Tillgänglighetskraven ställer rätt höga krav på saker såsom

 • låga trösklar
 • utrymme i alla rummen för rullstol

Relaterade frågor:

 • Micke på attefallshus.se
  Attefallshus på sluttningstomt
  Hej. Jag har en tomt med en bergsplatå (60% av tomten ligger på platån). Nuvarande byggnad ligger nedanför berg och ska jag bygga attefallshus måste jag bygga på bergsplatån. Detta gör att attefallshuset måste ligga högre än huset och ha en trappa up
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Handikappanpassad badrum i komplementbostadshus?
  Tänker söka bygglov för en komplementbyggnad ( 40 kvm ) som ska innehålla två sovrum, toa/dusch, hall, garderober och allrum enl regler för tillgänglighet. I komplementbostadshuset ( 30 kvm ) är det tänkt kök, allrum/matplats, och toalett. Min fråga
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Mått på toalett/badrum
  Fråga från Kristofer Hej igen! Nu har jag en fråga gällande om de angivna måtten på hygienrum för ett Attefalls-komplementbostadshus (som alltså skall ha handikappanpassat hygienrum) måste vara 1900×1700 som anges i allmänna byggregler för nybyg
  Läs mer

Påverkan på val av grund

val av grund attefallshus
Grunden är den kanske känsligaste delen i ett hus. Anledningen till det är att man står i direkt kontakt med marken. Det gör att kraven på isolering och inte minst fukt blir mycket höga.

Här nedan är min erfarenhet kring hur grunder påverkas av kraven från boverkets byggregler. Det gäller alla ovanstående krav, inte bara fukt utan även utifrån konstruktionsperspektiv.

Grundtyp Komplementbyggnad Komplementbostad
Platta på mark Godkänns alltid av kommuner Godkänns alltid av kommuner
Krypgrund inneluft Godkänns vid intygande* Godkänns vid intygande*
Krypgrund uteluft Godkänns vid intygande* Godkänns vid intygande*
Hybridgrund Godkänns vid intygande* Godkänns vid intygande*
Plintgrund Godkänns vid intygande* Godkänns vid intygande*
* Godkännande av kommuner sker ifall du kan intyga att ditt hus inte kommer få t.ex. fuktproblem. Du kan behöva visa upp intyg om fuktsäkerhetsprojektering, typgodkännande av grundsystemet , konstruktionsritningar mm.

Mer info Här kan du läsa lite mer om allmänna råd om grunder.

Generella frågor om skillnad mellan komplementbyggnad och komplementbostadshus

Här är frågor som är lite mer generella:

 • Micke på attefallshus.se
  Skillnad attefall/Bolundare med vanligt hus
  Sonen vill bygga/få byggt ett hus på svärföräldrarna jordbruks- bondefastighet till sig å flickvän. Men vad är stora skillnaden (kostnad bygglov å den tiden/processen). Dom är 21-23 år å hon har hästar med sin mor: kommer typ aldrig att kunna flytta
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Åretruntstandard krav för permanentboende
  Måste man installera allt som innebär “normal” åretruntstandard t ex dusch, wc för att kunna använda Atterfallshuset som permanentboende? Mvh Christian Hej Christian, Man kan bygga ett attefallshus som en komplementbostad. Då får man bo i huset. Anna
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  attefallshus utan eget V/A
  Hej, som summeringen säger så undrar jag ifall det är tillåtet att bygga och bo i ett attefallshus utan vatten och avlopp? Det är jag själv som ska bo där och vatten och avlopp finns i huvudbyggnaden med separat ingång. Tomten består till större dele
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Antal komplementbyggnader
  I detaljplanen står att “På tomt får en huvudbyggnad och en fristående komplementbyggnad uppföras.” Vi har en friggebod 10m2 på tomten och funderar på att bygga ytterligare en friggebod i 10-15 m2 – således blir det ett attefallshus
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Nekat startbesked i vattenskyddsområde
  Hej, Strömstad kommun nekar startbesked för Attefallshus på Kosteröarna om de är isolerade och inredda. De hänvisar till att öarna befinner sig inom ett vattenskyddsområde (tertiär skyddszon) och att ett komplementbostadshus skulle öka belastningen p
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Bygga garage som gäststuga
  Hej Micke, Tack för att du förtydligar så många frågor så man förstår reglerna enklare. Jag har en tomt i Jönköpings kommun utanför detaljplan. Där vi idag har två mindre fritidshus med bygglov. Vi har ej avlopp. Vi använder fastigheten som fritidshu
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Kombinerad attefallare med gästhus/garage
  Hej. Går det att bygga ett attefallshus där halva attefallshuset består av garage och halva ett gästhus? I så fall, finns det några restriktioner att ta hänsyn till? Tack på förhand! Hälsningar Sophie Hej Sophie, Det får du absolut. Det finns många s
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Bygganmälan för utbyggnad av attefallshus?
  Hej Vi har en fastighet i Lysekils kommun med boningshus och ett komplementbostadshus på 20 m2 som vi vill bygga ut till 30 m2. Då vi sedan tidigare redan har bygglov/bygganmälan för den behöver vi ändå lämna in en ny bygganmälan? Hej Annica , Ja det
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Smalt attefall utan kök, badrum,
  Hej! Vi vill bygga attefallshus 25 alt 30 kvm utan kök och badrum, utan endast sovrum och klädkammare. Gärna loft över halva, torpargrund på plintar. Stående fasadpanel. Gärna i block. Går inte att köra fram med helt nyckelfärdigt. Gärna långsmalt, i
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Vilken storlek kan jag bygga, 25 kvm?
  Vi har tänkt att bygga ett attefallshus, men vi är lite osäkra om vi får bygga 25m eller 30m. Där vi ska bygga huset finns det varken el eller vatten inget avlopp. Huset skall endast användas som fritidshus/sommarboende. Men vi har ändå tänkt att utr
  Läs mer

Kommentera

Liknande inlägg

Just nu har vi 1 visningshus i fyndhörnan.

X