Denna artikel tar upp bra tips för din tillbyggnad. Reglerna för tillbyggnader gås igenom och vi vill se till att du får bra tips och råd kring hur du ska tänka.

Vad kostar en tillbyggnad för en attefallshustillbyggnad?

En tillbyggnad beror väldigt mycket på vilken standard du bygger med. Bygger du dessutom badrum och / eller kök så blir det såklart dyrare.

Man brukar säga att en vanlig villa kostar cirka 25 000 kr per kvadratmeter.  Så en attefallshustillbyggnad med 15 kvm och du exempelvis har ett kök bör komma upp i den nivån, dvs mellan 350 000 – 400 000 kr.

Här är några faktorer som driver kostnader när det kommer till en tillbyggnad

  • Storleken på husets tillbyggnad spelar in såklart. Det blir dyrare per kvadratmeter ju mindre tillbyggnad man bygger. Detta beroende på att man för nästan alla byggprojekt har en overhead, såsom etablering för markarbetet exempelvis.
  • Kök
  • Badrum
  • Källare är betydligt dyrare vid en eventuell tillbyggnad
  • Tillbyggnad till befintligt hus med källare eller sutteränghus är också dyrare att bygga
  • En tillbyggnad i enplanshus får en högre kvadratmeterkostnad sett till hela byggnaden
  • Komplexare konstruktion med t.ex. betongbjälklag driver kostnaderna uppåt
  • Kan du tänka dig att bygga själv så kan du såklart spara pengar. Även små saker som att inhandla byggmaterial själv, se till att byggarna inte står still i väntan på byggmaterial mm kräver planering och att du är insatt. Även där kan du spara pengar.

Ta in en arkitekt tidigt

Detaljerna spelar stor roll när man bygger till. Det gäller inte minst om du har t.ex. ett sekelskifteshus. Då kan det bli extremt fint med en genomtänkt tillbyggnad. Men det kan också bli rätt fel om du inte får till stilen ordentligt. Men tänk dock igenom ekonomin innan för en arkitekt som får fria händer kan bli dyrt konstruktionsmässigt. Vissa arkitekter tar inte hänsyn till att stora bärande utskjutande partier som är komplexa att bygga kostar mer.

Regler för tillbyggnader enligt attefallshus reglerna

Reglerna för attefallshus ser ut som följer

  • Max 15 kvm tillbyggnad
  • Kvadratmeterna räknas utifrån den sk bruttoarean. Dvs inte byggnads arean som gäller som för normala attefallshus. Det medför att man bara får ha 15 kvm area inne i huset, dvs bara en våning.

Som vi förstår har reglerna för tillbyggnader inte ändrats i och med det stora riksdagsbeslutet som togs januari 2020. Samma regler gäller för attefallstillbyggnader som innan.