attefallshus

Attefallstillbyggnad 15 kvm – vad gäller?

Vad kostar det att bygga till 15 kvm?

Gör en bygglovsfri tillbyggnad om 15 kvm med attefallsreglerna

Denna artikel tar upp bra tips för din tillbyggnad. Reglerna för tillbyggnader gås igenom och vi vill se till att du får bra tips och råd kring hur du ska tänka. Kostnaden för en attefallstillbyggnad står också i fokus.


Hej Micke här, har du en fråga till mig om tillbyggnad? Ställ den här.

Först lite inspirationsbilder på snygga tillbyggnader under attefallsreglerna

För att se priser inspiration, kolla in denna länken (öppnas i nytt fönster).

Ta in en arkitekt tidigt

arkitekt attefallstillbyggnad
Detaljerna spelar stor roll när man bygger till. Det gäller inte minst om du har t.ex. ett sekelskifteshus. Då kan det bli extremt fint med en genomtänkt tillbyggnad. Men det kan också bli rätt fel om du inte får till stilen ordentligt.

Men tänk dock igenom ekonomin innan för en arkitekt som får fria händer kan bli dyrt konstruktionsmässigt. Vissa arkitekter tar till exempel inte hänsyn till att stora bärande utskjutande partier som är komplexa att bygga kostar mer.

*JUST NU* fina rabatter på uterum från Byggmax

Placering av tillbyggnad

Som vi ser det finns det några olika sätt att bygga till ett hus

 • Utbyggnad i vinkel
 • Utbyggnad vid entren
 • Utbyggnad på långsidan
 • Utbyggnad genom att förlänga huskroppen

Utbyggnad i vinkel

tillbyggnad attefall vinkel

När man bygger till i vinkel så finns det lite att tänka på.

 • Invändiga hörn leder till högre laster. Se till att förstärka grunden i de invändiga hörnen där lasterna blir högst
 • Anslutning av tak vid tillbyggnad i vinkel är mer utmanande att få till estetiskt

Utbyggnad vid entren – större farstu

tillbyggnad attefall vinkel
En av de vanligaste tillbyggnaderna är faktiskt att bygga om entren litegrann. Man kan säga att man bygger en farstu. Det är ofta ihop med en utvändig trappa eller liknande. Eftersom det ofta rör sig om en så liten tillbyggnad räcker 15 kvm ganska långt.

Utbyggnad på långsidan

utbyggnad attefall långsida
När man bygger till på ena husets långsida så bildas det två innerhörn. Dessa måste förstärkas då innerhörn får högre koncentration av laster på sig jämför med övriga punkt och linjelaster längs kanterna på huset.

Utbyggnad genom att förlänga huskroppen

utbyggnad attefall bakkant förlänga
Denna typ av utbyggnad när man förlänger huskroppen så ser man flera olika varianter. Dels där tillbyggnaden ligger helt i linje med det befintliga huset och andra som bygger till genom att förskjuta tillbyggnaden lite i ”sidled”.

Konstruktör behövs ofta

En attefallstillbyggnad behöver ofta inte bygglov. Men sedan beroende på kommunens krav och tillbyggnadens art så kan du behöva hjälp med konstruktionen av tillbyggnaden. Kontakta oss ifall du vill ha hjälp med konstruktion.

Vad kostar en tillbyggnad för en attefallshustillbyggnad?

attefallstillbyggnad kostnad
En tillbyggnad beror väldigt mycket på vilken standard du bygger med. Bygger du dessutom badrum och / eller kök så blir det såklart dyrare.

Man brukar säga att en vanlig villa kostar cirka 25 000 kr per kvadratmeter. En tillbyggnad kan bli både billigare och dyrare än så beroende på om du bygger med badrum, kök eller inget av detta.

Om man tänker att 25 000 är en rimlig schablon så är kostnaden för en attefallshustillbyggnad med 15 kvm 350 000 – 400 000 kr.

Här är några faktorer som driver kostnader när det kommer till en tillbyggnad:

 • Storleken på husets tillbyggnad spelar in såklart. Det blir dyrare per kvadratmeter ju mindre tillbyggnad man bygger. Detta beroende på att man för nästan alla byggprojekt har en overhead, såsom etablering för markarbetet exempelvis.
 • Kök
 • Badrum
 • Källare är betydligt dyrare vid en eventuell tillbyggnad
 • Tillbyggnad till befintligt hus med källare eller sutteränghus är också dyrare att bygga
 • En tillbyggnad i enplanshus får en högre kvadratmeterkostnad sett till hela byggnaden
 • Komplexare konstruktion med t.ex. betongbjälklag driver kostnaderna uppåt
 • Kan du tänka dig att bygga själv så kan du såklart spara pengar. Även små saker som att inhandla byggmaterial själv, se till att byggarna inte står still i väntan på byggmaterial mm kräver planering och att du är insatt. Även där kan du spara pengar.

Tillbyggnad som tvättstuga

Syftet med en tillbyggnad kan vara många, exempelvis en tvättstuga. En Attefallstillbyggnad möjliggör att man enkelt kan bygga ut med 15 extra kvadrameter. En lagom bra yta för bland annat en tvättstuga. När du bygger din tillbyggnad finns det inga restriktioner med vatten och avlopp eller isolering. Tillbyggnaden möjliggör också att man kan bygga en yta antingen öppen in mot planlösningen, eller isolerad som stänger inne ljud(Tvättmaskin, torktumlare osv)

Relaterade frågor

 • Micke på attefallshus.se
  Tillbyggnad attefall till befintlig byggnad
  Hej, Vi vill bygga till vår befintliga sommarstuga med 15kvm enligt attefallsregler och använda denna som kaklad tvättstuga. Är det ok? Med vänlig hälsning, // Nicklas Hej Nicklas, Det är ok! Du kan läsa mer om reglerna för tillbyggnad här Med Vänlig
  Läs mer

Tillbyggnad som uterum

“content”
Många väljer att tillämpa attefallsreglerna på att bygga ett uterum integrerat med det nuvarande boningshuset. Tillbyggnader kan inte byggas på andra attefallshus, men kan tillämpas på din huvudbostad på tomten. Det finns oändligt många olika sätt att bygga ett uterum på och det finns idag ett stort utval av leverantörer. Ett uterum kan byggas som fullt isolerat med golvvärme, och helt ihopkopplat med nuvarande hus som inte behöver avskiljas med väggar emellan. Man har också möjligheten att bygga uterummet helt utanpå nuvarande husstomme och bygga samman det med dörr eller skjutdörrar, och använda det under sommarsäsongen.

Ett uterum behöver inte heller vara omgivet av väggar, utan kan byggas som en öppen uteplats med tak och bärande stomme ihopbyggd med det nuvarande huset. Här kan man då samtidigt dra vatten, byggautekök, placera grill eller soffgrupp.

Relaterade frågor

 • Micke på attefallshus.se
  Uterum prickad mark
  Hej ! Fick nedslag på uterumsbygge av kommunen. Vi ville bygga 13 m2 attwfallstillbyggnad , vilket skulle hamna 2 meter ifrån våran Egna häck och ca 4 meter från cykelväg samt 15-20 meter från bilväg( 30km/h) Hur är de med regler mot cykelväg mm . ?
  Läs mer

Inglasat uterum

“content”
En vanlig typ av tillbyggnad är ett inglasat uterum som oftast används under sommaräsong. I och med stora fönsterpartier så har uterummet en minskad isoleringsförmåga, vilket gör att det blir för säsongsanvändning. Men för dig som söker efter umgängesytor under sommarkvällar kan ett inglasat uterum vara ett trevligt tillägg under sommaren för att involvera trädgården. Ett inglasat uterum går även att använda som ett poolhus.

Relaterade frågor
 • Micke på attefallshus.se
  inglasat uterum på attefallare
  Hej! Kan jag göra ett inglasat uterum (15 kvm) på en Attefallare som är 30 kvm eller måste den ytan räknas in i totalen? mvh. Linda Hej Linda, Nej tyvärr det kan du inte göra. Attefallshuset får max vara 30 kvm. Tillbyggnadsregler gäller det befintli
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Inglasat uterum plus ny entrétillbyggnad
  Hej, Har fått lov efter att ha gjort en bygganmälan att bygga en ny köksentrétillbyggnad på ca 9 kvm utifrån Attefallsregler men undrar nu om det inglasade uterum som jag planerar. Jag vill bygga ett inglasat uterum på 25 kvm, men kan jag få bygglov
  Läs mer

Tillbyggnad med kök

“content”
Behovet av att bygga tillbyggnad kan variera kraftigt och behöver inte alltid vara ett sätta att skapa nya ytor, utan ersätta redan existerande. I och med att det inte råder några regler kring V&A så har man goda möjligheter för att skapa ett kök. Tillbyggnaden får max vara 15kvm, men djup och bredd bestämmer du helt själv. Därmed kan man enkelt skapa en förlängning av ett eventuellt redan existerande kök eller flytta ut det för att skapa matplats osv.

Relaterade frågor

 • Micke på attefallshus.se
  Bygga kök i Attefallstillbyggnad
  I detaljplanen från 1952 sägs bl.a. “…får huvudbyggnad icke inrymma fler än en bostadslägenhet.” Vi vill addera en Attefallstillbyggnad och bl.a. bygga ett extra kök i denna. Kommunen säger att man inte får addera ett kök, men jag t
  Läs mer

Tillbyggnad som farstu

“content”
Något som var allt vanligare på äldre dagar var att man hade en farstu, som blev ett rum innan man kom in i huset. Förr i tiden var farstun ett enkelt ouppvärmt rum som agerade hall. Variationerna har dock varit stora, och idag finns det farstu som skall motsvara en större hall eller som en inbjudande ingång till huset. Alla farstu behöver inte heller vara helt isolerade utan kan enkelt bestå av tak med bärande pelare.

Relaterade frågor

 • Micke på attefallshus.se
  Inglasat uterum plus ny entrétillbyggnad
  Hej, Har fått lov efter att ha gjort en bygganmälan att bygga en ny köksentrétillbyggnad på ca 9 kvm utifrån Attefallsregler men undrar nu om det inglasade uterum som jag planerar. Jag vill bygga ett inglasat uterum på 25 kvm, men kan jag få bygglov
  Läs mer

Vilka regler gäller för bygglovsfria attefallstillbyggnader

Precis som vi skriver kring attefallshus regler så är reglerna inte bara utformade för nyproduktion av nya attefallhus. Reglerna bestämmmer också hur man kan bygga till bygglovsfritt.

Storleken på tillbyggnaden är max 15 kvm

Du får bygga till ett befintligt en- eller tvåbostadshus med max 15 kvm utan att behöva söka bygglov. Precis som attefallsreglerna för nya hus så står dessa regler över detaljplanen. Men reglerna gäller ändå. Dvs du får inte bygga till närmre än 4,5 meter från granne utan medgivande (helst skriftligt).

Tillbyggnader ska anmälas till kommunen.

Relaterade frågor

 • Micke på attefallshus.se
  Storleksskillnad på attefallshus, mellan kommuner
  Skiljer sig storlek på attefallshus man får bygga mellan olika kommuner? Ser alla annonser om attefallshus på 30 m2, även hört siffran 35 m2 från en vän. Men på trosa kommuns hemsida står det 15 m2 https://www.trosa.se/Bygga-bo/attefall/ Hej Olle, Sa
  Läs mer

Maximala höjden

Din tillbyggnad får byggas i samma höjd eller lägre som det befintliga huset.

Bruttoarean räknas

För attefallsreglerna har man avgränsat så att det bara är bruttoarean på tillbyggnaden som får vara 15 kvm. Det gör att vill du t.ex. bygga till 15 kvm i två plan så är det inte möjligt utan bygglov. Du kan däremot bygga till 7,5 kvm i två plan.

Tillgänglighetskrav – PBL

En tillbyggnad klassas som en förlängning av en byggnad som redan måste följa PBL, varpå samma gäller för tillbyggnaden. Därmed ska tillbyggnaden vara tillgänglighetsanpassad och lämpad för handikappade/rullstolsburna att vistas i, exempelvis låga trösklar och ramp vid behov.

 • Micke på attefallshus.se
  Försänkt golv i tillbyggnad
  Ska bygga till bv i sluttningshus med matrum 14 kvm i anslutning till köket. Är det ok att försänka golvet 16 cm i tillbyggnaden utan ramp? Alla funktioner gällande handikapp finns i bef byggnad. Hälsn Göran Hej Göran, Min erfarenhet säger det. Kommu
  Läs mer

Sadeltak och tillbyggnad

attefallshus med sadeltak
För dig som bygger en tillbyggnad mot sadeltak finns det risk för att bruttoarean överskrider 15kvm. Höjden på en tillbyggnad får max vara lika hög som på huset. Men skulle du bygga din tillbyggnad utmed långsidan på ett sadeltak och önska bygga ihop taken, så kan kommunen i vissa fall säga nej. Som bilden bredvid visar så är bruttoarean på tillbyggnaden inte större än 15kvm, men tak osv gör att tillbyggnaden blir betydligt större än 15kvm. Här kan kommunen i vissa fall bråka lite och beroende på kommun kan bygglov behövas.

Relaterade frågor om sadeltak
 • Micke på attefallshus.se
  Bygga ihop attefall med hus
  Hej. Jag har frågat kommunen om att bygga till mitt hus med en attefallstillbyggnad. Vi vill ha det i två plan så får blir det 7,5 på varje vilket vi också skickade in. Det är snedtak vid ihopbygget vilket gör att ytan mellan snedtak och tillbyggnad
  Läs mer

Relaterade frågor om tillbyggnader och regler

 • Micke på attefallshus.se
  Bygga ihop attefallare med huvudbyggnad
  Hej! Tänkte placera en attefallare intill huvudbyggnaden för att sedan öppna upp mellan dessa och på så sätt få ett extra rum, d.v.s. husets boyta utökas. Problemet är att attefallaren måste stå närmare än 4,5m från grannen, men går det att bygga iho
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Får jag bygga ut huset med Attefallhus
  Hej! Får jag bygga ut huset med Attefallshus på 30 kvadratmeter utan bygglov?! Hej Maria, 15 kvm är reglerna för en tillbyggnad. Läs mer om tillbyggnader enligt attefallsreglerna här. Med Vänlig Hälsningar Mikael Asp
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Tillbyggnad till redan befintlig tillbyggnad
  Vi har ett uterum på ca 12m2 som sitter ihop med huset. Det har funnits länge och det finns ett bygglov för det. Kan vi bygga ut uterummet med 15m2 enligt Attefallsreglerna. Det blir ju en tillbyggnad på en redan sedan tidigare tillbyggnad. Hej Björn
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Fråga om tillbyggnad
  Hej Micke. Jag har en liten fråga , har en Atterfallshus i min tomt som är 25m2. Vill bygga en tillbyggnad på 15 m2 samt ett förråd på ca 19m2 Totalt 34 m2 med tillbyggnad o förråd . Behöver jag göra bygglovsanmälan ? Eller behövs det inte? Hej Ibbe,
  Läs mer

Som vi förstår har reglerna för tillbyggnader inte ändrats i och med det stora riksdagsbeslutet som togs januari 2020. Samma regler gäller för attefallstillbyggnader som innan.

Vilken grund ska du välja till attefallstillbyggnaden

grund attefallstillbyggnad
Det finns en uppsjö av olika grundtekniker. De kostar olika, och som med allt annat så får man det man betalar för.

En viktig faktor är hur högt man vill att “sockeln” (dvs grunden/innegolvet) ska ligga. T.ex. har ett hus med källare högre sockel än ett hus med betongplatta. Vill man då att tillbyggnaden ska möta denna höjd så är detta en viktig parameter. Då kan man säga att en grundregel är att så länge man utför samma grundläggning på det befintliga huset som på tillbyggnaden så kommer man enklare i samma nivå.

För att läsa mer om de olika grundalternativen kan du besöka vår grundsida, där vi genomförligt går igenom de fyra vanligaste grunderna till attefallshus
Här kan du läsa mer om grunder till attefallshus.

Klicka här för att ta in offert på grund

Kostnad för markarbetet och grunden

Så hur mycket kostar en grund. Det beror på val av grundtyp. Men ska du bara ha ett schablonvärde så ligger en platta för en tillbyggnad klart över snittet för större villor då mer overhead/etableringskostnader ska fördelas på en mindre yta, i attefallstillbyggnaders fall bara på 15 kvm.

En betongplatta kostar cirka 2 500 kr/kvm – 4 000 kr/kvm. För en tillbyggnad ligger det således snarare i det övre spannet.

Frågor och svar om tillbyggnader

Här är mer generella frågor och svar om tillbyggnader.

 • Micke på attefallshus.se
  Tillbyggnad med hjälp av Attefallsregler
  Hej Enligt planbestämmelserna på vår tomt så får vi bygga ett bostadshus på 100 kvm samt ett uthus på 35 kvm. Om jag förstått reglerna rätt så ska jag först bygga och slutbesiktiga hus samt uthus. Därefter kan jag ansöka om en Attefallsutbyggnad av u
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Tillbyggnad ?
  Vi önskar göra ytterligare en tillbyggnad på befintligt hus o undrar lite över vad som gäller. Nuvarande tillbyggnad gjordes innan 2020 o finns ett bygglov på o är ca 13 kvm . Nu skulle vi vilja bygga in även den nedre delen o undrar då över möjlighe
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Fått nej på kombinera attefallstillbyggnad och attefallshus
  Hej Micke, Ser att du tidigare sagt att det är ok att bygga dels en attefallstillbyggnad och sedan ett attefallshus. Min kommun där jag bor säger att det inte är OK. Har du några tips? Tacksam för hjälp! Hej, På boverkets hemsida tycker jag det är rä
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Utbyggnad + komplementsbostad
  Hej! Tittar på en tomt där det står ett litet fritidshus. Undrar om det är möjligt att utnyttja attefallsreglerna dubbelt såtillvida att jag bygger ut det befintliga huset med 15kvm samt bygger ett komplementsbostadshus a 30kvm på annan plats på tomt
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Attefallstillbyggnad på andra våningen
  Hej! Jag har köpt ett hus på 2 våningar där jag hade behövt ett extra sovrum på andra våningen. Fråga: Får jag göra en attefallstillbyggnad på andra våningen som vilar på pelar/balkar? Alltså att rummet ”är i luften”? Vet att det får vara max 15kvm H
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Tillbyggnad
  Hej! Vi har ett större stenhus på två fulla våningar på en tomt som idag saknar garage. Där finns i detaljplanen för området att jag får bygga 65kvm garage/uterum utöver det jag redan har byggt. Nu till min fråga. Jag har planerat att bygga ett frist
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  tips attefallstillbyggnad
  har du något förslag på hur jag kan göra en tillbyggnad på sidan av en stuga med sadeltak. jag skulle behöva bygga ut 3 meter bakåt men den blir då för nära tomtgränsen (3,5 meter) som är grönområde. kan man göra en del bakåt och en del åt sidan. utb
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Bygga attefallstillbyggnad i två plan
  Hej Micke, Vad vi förstår så kan vi utan problem göra en attefallstillbyggnad på 15kvm med 6,5m i nock vilket kommer kräva en bygganmälan. När det sedan är byggt och godkänt kan man då göra en inre förändring och lägga ett golv över dessa 15kvm och s
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Attefallstillbyggnad mot naturmark
  Hej, Vi vill göra en Attefallstillbyggnad om 15 kvm på baksidan vilken gränsar mot en totalt oanvänd naturmark vilket jag antar gör kommunen till granne där. Har läst att de kommer säga nej då vi kommer hamna närmare än 4,5 m efter ev bygge men undra
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Kan en inglasad uteplats bli en attefallstillbyggnad?
  Hej Vi har byggt ett skärmtak på ca 15 kvm. Det nya skärmtaket tillsammans med det sedan tidigare överskjutande delen av taket blir knappt tre meter. Husets bredd är ca 7 m så det tidigare överhänget plus skärmtaket blev ett totalt tak på ca 21 kvm.
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Frontespis attefallstillbyggnad takkupa
  Hej Micke! Vi har tre takkupor på ena långsidan av vårt hus. På andra långsidan är det inga takkupor, bara tak med 45 grader lutning. Funderar på om det i mitten på långsidan utan takkupor går att göra en tillbyggnad i form av en frontespis som falle
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  bygga på streckad mark detaljplanen
  jag bor och äger en familjshus i Tibro jag vill bygga ut min entre ,som idag har ett tak på 3 m2 och trapp ner (källare på huset ) jag vill nu öka entre tak och golv till 4×2 meter 4m utmed huset det är 12 meter till tomtgräns gatan ,enligt Deta
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Attefallstillbyggnad
  Hej Kan jag göra en attefallstillbyggnad som bygger ihop fristående garage med hus? Hej Patrik, Har inte läst, eller sett något om detta specialfall. Men du förändrar ju ditt befintliga hus ganska mycket så tror spontant att detta är något kommunen k
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Attefallshus som tillbyggnad
  Hej Micke. Får jag bygga Atterfallshus på 15 m2 o resten förråd på 19 m2 d v s totalt 34 m2?? I sammanhang? D v s om jag har en tillbyggnad på 34 m2 – 15 m2 Atterfallshus O resten förråd? Mvh ibbe Hej Ibbe, Nej. Det låter inte som att du följer
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Tillbyggnad till redan befintlig tillbyggnad
  Vi har ett uterum på ca 12m2 som sitter ihop med huset. Det har funnits länge och det finns ett bygglov för det. Kan vi bygga ut uterummet med 15m2 enligt Attefallsreglerna. Det blir ju en tillbyggnad på en redan sedan tidigare tillbyggnad. Hej Björn
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  bygga ut garaget
  Hej ! Jag har ett dubbelgarage idag och skulle vilja bygga ut det med en del till, hur ser dom reglerna ut om man vill följa atterfallsreglerna hur mycket skulle jag kunna bygga ? MVH Peter Hej Peter, Du får inte göra en tillbyggnad på komplementbygg
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Terass på attefallstillbyggnad
  Hej, Vi är i stånd att bygga ut en punschveranda med stöd av reglerna för attfallstillbyggnad och undrar vad som gäller för en eventuell takterrass på den tillbyggnaden. Vi skulle alltså vilja bygga takterrass på punschverandan med utgång från övervå
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Bygga både attefallshus och attefallstillbyggnad
  Hej! Som jag förstår det får man bygga både en attefallstillbyggnad och ett attefallshus på samma fastighet. Jag har någonstans läst att den totala ytan av dessa två begränsas till 40 kvm, stämmer det? Är det ok att välja fritt hur de kvadraten förde
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Räknas gammalt hus som attefallsbyggnad? Tillbyggnad?
  Hej jag har ett gammalt hus på tomten som från början var huvudbyggnad, ca 33 kvm. Byggd någon gång på 50-talet. Därefter byggdes ett nytt hus -67, med utbyggnad 2012. Så till frågan: Hur klassas det äldre huset? Som småhus, i så fall även som huvudb
  Läs mer
 • Micke på attefallshus.se
  Bygga till Attefallshus på befintlig byggnad
  Hej Micke Vi har ett förråd på ca 20 kvm och vill öka detta med 25 kvm till totalt 45 kvm. Förrådet är idag fristående men vi vill bygga samman förrådet/Attefallshuset med det befintliga huset. Kan man betrakta detta som en Attefalls byggnad? Hej Tin
  Läs mer

30 svar på ”Attefallstillbyggnad 15 kvm – vad gäller?”

 1. Hej! Hur mycket avstånd ska vara mellan attefallshusen och tillbyggnad huset?

  1. Hej Jacob,
   Lite osäker hur du menar. En tillbyggnad sitter ju ihop med huset.

   Men om du menar avståndet mellan det befintliga huset och ett attefallshus är
   – fristående (dvs ej ihopbyggt som en tillbyggnad)
   – i absoluta närheten till det befintliga huset

   Prejudicerande fall visar att mer än 20-30 m är i längsta laget för flera kommuner.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

  2. Hej!
   Jag ställde samma fråga till Täby kommun. Deras svar var att dom ser “fristående” som att man skall kunna måla väggarna mellan husen. Dvs avståndet mellan husen ska vara så stort så man kan gå mellan husen och måla både huvudbyggnaden och det nya Attefallhusets väggar.

 2. Hej, Attefallstillbyggnad får göras på sk kryssad mark utan bygglov. Vad händer om man i senare skede önskar bygga en balkong på denna tillbyggnad. Kommer man få ett nej då själva attefallstillbyggnaden är på kryssad mark (den kryssade marken tillåter enligt detaljplanen endast komplementbyggnader)?

 3. Ifall man har ett gräns på 150kvm byggarea vid nybygge. Kan man använda attefallsregeln till 15 extra kvm vid sidan av de 150 kvm.

 4. Hej! Kan man bygga ett inglasat uterum som attefallsutbyggnad trots att man då kommer för nära grannen (kommunen hävdar 8,5 m av brandskäl).

  1. Det stämmer inte i min värld. Bara sett 4,5 meter ska vara satt- då borde brandkraven vara med i det. Ska kolla en extra gång i boverkets byggregler men det verka orimligt långt avstånd för att få uppföra glasat uterum. Det brukar bli problem vid byggnader som ligger mycket nära. Typ någon meter.

   Hur nära kommer ni grannen?

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 5. Hej Micke!
  Tänkte bygga ett enklare uterum som attefallsutbyggnad, tänkte inte anlita byggherre. Måste man då anlita en KA? (Stockholm)

  Med vänlig hälsning,
  sofie

 6. Hej

  Vi håller på med en tillbyggnad nu där vi inte kunde göra som vi ville. Vi ville även göra en ny entre till huset men detaljplanen satte käppar i hjulet då. När vi bröt den prickade linjen fick vi bara bygga halva husets längd. Ifall man gör en ny entre till huset i attefallstillbyggnad måste man se till handikapp tillpassning då också? Det är inte anpassat idag utan en trappa upp för att komma in i huset. Den nya delen skulle ligga i markplan. Och en fråga till. Om vi gör detta få man då även i framtiden lov att göra ett orangerie i anslutning till huset på en annan sida? Entren blir ca 10 kvm orangeriet ca 15 kvm

  // Daniel

 7. Hej,

  Vi har idag en detaljplan som anger Max byggnadsarea till 120 m2. Vi har idag ett footprint på 111 m2, dvs 9 kvm ”kvar”. Vi önskar bygga ut vår entré i två plan – ca 16 + 16 m2.

  Kan vi tillgodoräkna oss kvarvarande yta i detaljplan och addera 15/2 = 7,5 m2 yta från ”attefallsreglerna”, dvs totalt 16,5 m2 ny byggbart footprint?

  Vi ser inga problem i att söka bygglov men vill såklart se om vi har en bra chans.

  Mvh

  Erik

  1. Hej Erik,

   Jag tror att så fort du provar dina krav mot detaljplanen (dvs söker bygglov) så är du i kommunens händer. Och jag har både dåliga och bra erfarenheter av den processen, om man säger så.

   Och enbart attefallsreglerna hjälper dig ju inte eftersom du ska bygga ut i två plan.

   Att bygga först 9+9 med bygglov kommer du ju få göra. Sen kan du lägga till 7+7 efteråt kommer du också få göra. Men att göra båda samtidigt är upp till kommunen. Beklagar tråkigt svar.

   Mvh Micke
   attefallshus.se

 8. Hej, vi tittar just nu på en tomt som är en avstyckning av en annan tomt. Detta innebär att det är prickad mark på en stor del av tomten. Hade hoppats på att kunna addera 15 m2 “attefallsyta” längs med husets långsida men fick nu info av en hustillverkare om att man måste ha en slutbesiktning av ett nybyggt hus och först efter det bygga på “attefallsytan”. Tar tacksamt emot info om vad som gäller.

  Tack på förhand.

 9. Hej Micke, vi har idag ett klassiskt 1,5 plans hus med mansardtak. Jag vill bygga till takkupan så att den införlivar farstu och balkong. dvs 7,5 kvm i 2 plan. Detaljplanen medger 1,5 plan. När huset byggdes gavs bygglov trots avvikelser på byggnadshöjd (4,5m enl plan). När vi nu vill göra attefallstillbyggnaden nekar komunen denna på grund av tidigare avvilkelser, de ser det som en “sammantagen byggnad” och byggnaden får två plandär vi bygger ut. Jag förstår inte varför vi blir straffade av att de tidigare godkänt avvikelserna. Tillbyggnaden fyller de kriterier som jag förstått gäller attefallstillbyggnad. 15 kvm BTA, lägre än befintligt hus tak-nock, 4,5 m från grannar, BYA enligt detaljplan (inte för att det ska spela roll), inga andra friggebodar/attefallshus på tomten.

  1. Hej

   Jag tror att du skulle vinna detta om du överklagade till länsstyrelsen.

   Detta då det attefallsreglerna är inskrivna i lagen och gäller i de allra flesta fall.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 10. Hej Micke

  Vad gäller vid attefallstillbyggnad på nybygge? Måste huset först färdigställas och godkännas av kommunen innan tillbyggnaden genomförs? Eller kan detta projekteras redan från början?

  Tack

  1. Hej Björn,

   Då behöver du enligt mig först bygga klart huset.
   Men har du en bra dialog med kommunen kan det vara värt att ta upp med dem under byggets gång (men efter att bygglovet godkänts så de inte strular i den processen).

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 11. Hej,

  Jag har en fråga angående pris på tillbyggnad av orangeri till mitt hus. Jag har precis köpt ett nybyggd projekt som kommer bli klar Q4 2021. Till det kunde jag välja tillvalet att utöka min boarea med 15kvm. Men priset som har angetts är lite strax över 40 000kr/kvm. Alla fasader/tak på tillbyggnaden är av glas med metall stomme . Är priset verkligen rimligt? Det känns som att jag har fått betala alldeles för högt pris.

  Enligt mäklaren ska jag kunna använda ytan året runt med golvvärme och inomhustemperatur trots att alla fasader är av glas.

  1. Hej
   25 000 kr/kvm är nypris för ett hus i snitt. Men då är det lite större hus.
   Så ju mindre man bygger desto mer drar det iväg. Glasprodukter kan också vara rätt dyrt i inköp.

   jag hade tagit in pris från fler för att jämföra.

   Mvh Micke

 12. Hej, Vi har ett garage sammanbyggt med vårt hus men med separata huskroppar. Vi undrar om man får göra en atterfallstillbyggnad ovanpå vårt garage, och därmed även ändra det totala utseendet på garaget, med en ingång endast från huvudbyggnaden?

  1. Hej
   tack för din fråga.
   Inte helt 100 eftersom reglerna inte specificerar ditt unika fall. Men min gissning är att det inte är något du får göra.
   Tror kommunen kommer kräva bygglov.

   Mvh Micke
   Attefallshus.se

 13. Vi har en balkong på andra våningen som inte används och vi funderar på om kan bygga in denna som tillbyggnad i enlighet med attefallsreglerna. Detta skulle ske genom att antingen bygga en takkupa alternativt bygga en vinkel. Det skall sägas att huset redan har två takkupor, men den ligger på samma plats som vi avser att bygga på så antingen skulle vi “förlänga” befintlig takkupa eller bygga en vinkel på samma plats som takkupan idag finns. Dvs vi kommer inte ha mer än två takkupor även efter tillbyggnad.

Kommentera

Liknande inlägg

Just nu har vi 1 visningshus i fyndhörnan.

X