De flesta väljer att installera någon form av värmekälla i sitt nya attefallshus. Här berättar vi om olika uppvärmningsalternativ till attefallshus, så att du kan hitta en uppvärmning som passar just dig. Att värma små utrymmen kan vara lite speciellt. Många väljer lösningar som har ett lågt inköpspris, så som flyttbara el-element. El-elementen är dock dyra i drift och ett dåligt alternativ ur miljösynpunkt.

Förutom att ha driftkostnaden och miljön i åtanke, är det också viktigt att veta hur attefallshuset påverkas negativt, av att i perioder stå helt utan uppvärmning. – Risken för fukt- och frysskador ökar nämligen väsentligt. Samtidigt som det i slutändan faktiskt kan resultera i dyrare uppvärmning, om man väljer att alltid “värma från noll”, varje gång som attefallshuset ska nyttjas. Var därför noggrann och kritisk när du gör ditt val av värmekälla. – Ditt attefallshus ska hålla sig fräscht och fint många år framöver!


Hur ska attefallshuset användas?
Vilken uppvärmning som passar i attefallshuset, beror i huvudsakligen på hur det är tänkt att användas.
 • Ska attefallshuset användas som gäststuga under enstaka helger? Se Braskamin.
 • Vill du att ditt attefallshus ska hållas halvvarmt året om, – alltid redo att nyttjas? Du kanske vill använda det som förråd eller garage? Se Luftvärmepump.
 • Ska attefallshuset användas som permanentboende? Se Vattenburen uppvärmning.
 • Vill du ha en stabil och enkel (dock mer kostsam) lösning? Se Elvärme.

Braskamin – för uppvärmning under enstaka helger under året

Braskamin passar dig som vill använda attefallshuset som gäststuga under enstaka helger, och således vill ha snabb uppvärmning under kortare perioder.

Fördelar och nackdelar braskamin för attefallshus:

 • snabb uppvärmning
 • passar bra för uppvärmning under kortare perioder
 • kostsam installation, hög investering
 • kan inte användas för underhållsvärme
 • kräver mycket tillsyn under drift

Luftvärmepump – ekonomiskt och tryggt

Vill du att ditt attefallshus ska hållas halvvarmt året om, – alltid redo att nyttjas? Du kanske vill använda det som förråd eller garage? Vill du vara säker på att huset skyddas mot frys- och fuktskador, på ett ekonomiskt sätt? Vill du eventuellt även ha luftkondtionering under sommaren? – Luftvärmepumpen passar de flesta!

Fördelar och nackdelar luftvärmepump för attefallshus:

 • billig installation, låg investering
 • mycket bra val för underhållsvärme
 • snabb uppvärmning
 • miljövänligt
 • ekonomisk
 • kan användas till luftkonditionering under sommaren
 • kan behöva stödvärme vid kallstart

Exempel på en specialanpassad luftvärmepump för attefallshus klicka här.

Vattenburen uppvärmning – för permanentboende

Vattenburen värme passar framför allt den som vill använda attefallshuset som permanentboende. Den utgör en stabil värmekälla, men det tar lång tid att öka temperaturen om du använder vattenburen värme som underhållsvärme och vill öka temperaturen i perioder. Med en energisnål värmekälla, som en luft-vattenvärmepump, blir driftskostnaderna låga och dessutom kan du även få varmt tappvatten. Tänk bara på att om attefallshuset ska användas som permanentboende måste BBR:s energikrav uppfyllas.

Fördelar och nackdelar vattenburen uppvärmning för attefallshus:

 • låga driftkostnader
 • går att använda för underhållsvärme
 • tappvarmvatten
 • kostsam installation, hög investering
 • tar tid att få upp värmen

Det kan gå att använda fastighetens huvudbyggnads värmekälla även till attefallshuset, men värmeförlusterna blir ofta stora när värmen transporteras mellan husen. I övrigt gäller samma för och nackdelar som med vattenburen uppvärmning.

 • stora värmeförluster

Elvärme – stabilt men med höga driftskostnader

Elvärme är en stabil och enkel lösning. Dock är den extremt kostsam i drift, och således inte att rekommendera för den som vill värma sitt attefallshus året om.

Fördelar och nackdelar elvärme-uppvärmning för attefallshus:

 • stabil uppvärmning
 • går att använda för underhållsvärme
 • dyrt i drift
 • tar tid att få upp värmen
Mer information om luftvärmepump till attefallshus