Grund för attefallshus - Platta på mark

Platta på mark för Attefallshus

För dig som söker ett året runt bonat attefallshus med maximalt utnyttjande av takhöjden, så är platta på mark grunden för dig. På grund av attefallshus begränsing på 4 meter i takhöjd så gynnas man av att bygga med platta på mark, eftersom denna grund grävs ner. Detta skiljer sig exempelvis från en plintgrund, som i sig kräver en viss höjd. Platta på mark tillhör den lite mer komplexa typen av grund pga det omfattande markarbetet och betongen, varpå den är bland de dyraste.

Vad är platta på mark

grund-platta
Platta på mark består vanligtvis av en kantram i form av ett så kallat kantelement. Innanför kantelementen läggs cellplast som markisolering. Ovanpå cellplasten läggs sedan armeringsnät och eventuellt vattenburen golvvärme. Även kantbalken armeras extra för att klara husets laster. Detta då det är kantbalken som tar de mesta av husets laster. Den armerade betongplattan blir husets bottenbjälklag. I kantbalken gjuts sedan det som bär de största lasterna från huset.

Platta på mark: Fördelar

Platta på mark är som bäst lämpad för dig som vill bygga huset på plats. Platta på mark möjliggör även golvvärme i betongplattan

  • Den grund som möjliggör högsta takhöjden. På grund av att grunden möjliggör en låg sockel, så kan man öka den invändiga volymen och takhöjden. För att jämföra med en plintgrund som i sin tur kräver 200 mm under huset. Om isolering även ska på där, så minskas takhöjden drastiskt
  • Den mest estetiskt tilltalande grunden på grund av dess låga höjd
  • Bästa valet för dig som platsbygger och söker året runt standard. Även hybridgrunden ger en bra standard året runt
  • För dig som söker ett platsbyggt hus med vattenburen golvvärme så är platta på mark det bästa valet pga priset på golvvärmen är billigare än för bjälklag.
  • För dig som söker en välisolerad grund så är platta på mark ett bra val
  • För dig som vill bygga ett attefallshus med källare så är platta på mark det bästa (enda) valet.
  • Cellplasten i grunden är kapillärbrytande, som gör den fuktsäker.

Betongplatta för attefallshus är en rejäl grund som med rätt utförande gör så att man får en hållbar och stabil bas för huset.

Platta på mark: Nackdelar

Platta på mark passar inte ifall huset levereras med färdigt bottenbjälklag.  Levereras huset med färdigt bottenbjälklag kan man i princip inte använda betongplattan. Istället bör man använda krypgrund, hybridgrund eller plintar. Platta på mark passar inte så bra ifall det är en kuperad bergstomt om man vill undvika att spränga eller dyra terasseringslösningar.

Att gjuta en betongplatta för attefallshus har enligt mig följande nackdelar

  • Är desvärre inte en så kostnadseffektiv grund i jämförelse med en krypgrund eller en plintgrund, speciellt inte vid småhus pga markarbetet det kräver.
  • Nyckelfärdiga attefallshus med färdigt bjälklag lämpar sig inte med en krypgrund
  • Kräver betong vilket ger ett större CO2 utsläpp än grunderna som byggs på bjälklag i produktionen av grunden. Sätt ur hela huset livccykel är ekvationen inte lika enkel. Då kan betongplattan tjäna in sig.

Min slutsats är att platta på mark må vara den bästa grunden, men lämpar sig inte i alla fall. Detta är varför jag tror på en lätt renessäns för olika typer av balkgrunder. Detta då de lämpar sig bättre för priseffektiva attefallshus som byggs i fabrik och kan fraktas till Sverige.

Tjocklek på platta och mängd isolering

För ett att ha attefallshuset vinterbonat kräver det en god isolering, som är lika viktig i plattan som i väggar och tak. Kom ihåg att en bra isolering minskar driftskostnaden av huset genom effektivare uppvärmning. Det är också ett mer miljövänligt alternativ.

För ett vinterbonat attefallshus anser jag att man åtminstone bör ha följande tjocklek:
Grunden: 300 mm
Väggar: Mer än 200 mm
Tak: 400 mm

Var det gäller tjockleken för plattan så är det inte samma krav som för mer komplexa konstruktioner. Ett attefallshus har begränsade laster. Standardtjockleken för en betongplatta är runt 10cm. Denna standard anser jag man även kan hålla för attefallshus. Detta skadar inte ur konstruktionssynpunkt. För dig som önskar en tunnare platta anser jag att plattan aldrig bör vara mindre än 8 cm, speciellt inte med armering och golvvärme. För vattenburen golvvärme är det minst 10 cm som gäller för plattan. Annars riskerar armeringen att bli synbar och du kan därmed få andra problem.

Vinterbonad och golvvärme

grund-platta
En gjuten platta på mark möjliggör att ditt attefallshus kan användas som åretruntboende, vilket inte alla söker. För dig som bygger ett uterum eller en uteplats med tak så är isolering kanske inte ett måste. Men för dig som önskar ett uppvärmd attefallshus året runt så rekommenderar jag golvvärme, och därmed platta på mark. Detta gör bygget till ett lite mer komplext projekt, men möjligheterna för användningen blir betydligt fler. Observera dock att även uterum idag används allt längre in på vinterhalvåret. Det gör att man inte bör snåla med isolering. Ett av de vanligaste sökorden jag stött på i Google när jag analyserat detta är “isolera uterumsgolv”. Dvs folk med uterum som INTE isolerar dessa ångrar sig.

Attefallshus med källare: Platta på mark

kallare-grund

Ett sätt att maximera sina kvadrametrar är att bygga ett attefallshus med källare. För attefallshus räknar man byggarean (max 30kvm) med max 4 från marknivå till taknock. Dock finns det ingen begränsning i hur långt ner man kan bygga. För dig som därmed önskar bygga ett attefallshus med källare rekommenderas platta på mark. Du får då en källare med en välisolerad platta som möjliggör golvvärme.

Garage & Växthus: Platta på mark

vaxthus-grund
För de som bygger garage som attefallshus idag används nästan alltid platta på mark. Detta på grund av den höga belastningen som plattan utsätts för med bilarna. Och en låg sockel är viktig. Kom ihåg att när du bygger ditt garage så skall du ha ett tillräckligt starkt armeringsnät för att klara bilens/bilarnas last.

För växthus används platta på mark så gott som alltid. Här handlar det om att du vill ha en välisolerande platta för att säkerställa temperaturen året runt. Växthus har även en sockel som med fördel byggs ner i grunden.

När man inte ska bygga med platta på mark: Sutterängtomt

regler Attefallshus lutande tomt sutteräng
Medelnivån gäller för attefallshus på lutande tomt – sutteräng
Det finns de tillfällen där platta på mark inte alltid lämpar sig, speciellt för sutterängtomter. Många av de hus som byggs idag gör det på sluttande tomter. Detta kräver terasseringar, utgrävningar(i vissa fall även sprängning) för att jämna ut tomten. Beroende på underlag kan detta vara ett mer omfattande markarbete. För dig som endast behöver gräva bort matjord görs det enkelt och fylls sedan bara igen med makadam. Är din tomt bergig och lutar mycket så kan det lösa sig med plintgrund av ekonomiska skäl. Normalt brukar jag säga att plintgrunder inte är bättre på plan mark när man enkelt kan bygga platta/krypgrund. Men lutande tomter och berg i kombination anser jag gynna plintgrunden.

Ta in en kostnadsfri offert

Offert för grund till Attefallshus

Senaste frågor och svar