Fråga från Fredrik från city

Hej Micke! Har idag en 50+ år gammal bod om ca. 30 kvm på tomten som jag vill riva och istället uppföra en komplementbostad, vilket jag förstår nu är tillåtet utan bygglov. Gällande detaljplan (laga kraft 2006) specificerar dock att “frisående komplementbyggnad med största byggnadsarea om 15kvm får uppföras.” Vad gäller? Tack för en fantiskt sida!

Svar från Micke

Hej Fredrik,

Det kan bli problem. Hade överklagat vid negativt besked med kommunen för dessa diskussioner är gränsfall i de allra flesta fall så chansen finns att attefallsreglerna överskrider detaljplanen. Beror på hur den detaljplanen är skriven.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-TjälldenAnnons