Om du vill placera ditt attefallshus närmare än 4,5 meter till tomtgräns krävs medgivande från grannen enligt enligt plan- och bygglagen 9 kapitel 4b § (2010:900).  Det är en rekommendation att få medgivandet skriftligt. Informera och prata med din granne och gå igenom ritningarna tillsammans. Visa gärna på plats var på tomten var ni avser placera ert attefallshus för att minska risken för eventuella missförstånd och diskussioner i framtiden.

Ladda ner blankett för grannemedgivande 

Attefallshus.se har en blankett som du kan använda för grannemedgivande. Du laddar ner den här helt gratis.

    Din e-post*

     

    *Vi sparar din e-post och vi lägger automatiskt till den på vår lista för "Erbjudanden om attefallshus". Var dock lugn, vi skickar sällan något till den listan.

     

    Senaste frågor och svar