Bygganmälan eller inte

Fråga från Peter

Här kommer en fråga som kommit upp i samband med att jag planerar en attefallsutbyggnad och att bygga ett attefallshus (komplementbyggnad)

Jag och fler med mig här på jobbet som jag pratat med tolkar det så att man inte behöver göra en anmälan och få startbesked/slutbesked för en komplementbyggnad enligt nedanstående text som jag hittat på https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/komplementbostadshus-eller-komplementbyggnad-max-25-m-sa-kallat-attefallshus/

Attefallshus kräver anmälan
Det krävs inget bygglov för att uppföra eller bygga till ett attefallshus, men däremot krävs det i de flesta fall en anmälan till byggnadsnämnden.
Om attefallshuset ska användas som komplementbostadshus krävs alltid anmälan.
Om en komplementbyggnad ändras så att den blir ett komplementbostadshus är även detta en anmälningspliktig åtgärd.

Det krävs dock ingen anmälan om attefallshuset ska användas som komplementbyggnad och det ska placeras utanför “sammanhållen bebyggelse där det behövs en anmälan med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen”.
Ett startbesked krävs för att få börja bygga och ett slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk i de fall en anmälan krävs.

Samma text finns även gällande attefallstillbyggnad.

Svar från Micke

Hej Peter,

Tack för frågan.

Attefallshus som byggs i områden utan detaljplan så behövs oftast ingen
bygganmälan.
Bor du i ett sådant område?

Det kan vara lite förvirrande med bygganmälan och det som kallades tidigare
för tekniskt samråd och startmöte där konstruktionsansvarig behöver delta
och en kontrollplan upprättas. Dessa behöver komplementbyggnader i
attefallsstorlek oftast inte idag. Men det blandas ibland ihop med
bygganmälan. Bygganmälan var nytt för mig att det är en otydlighet. Det är
rätt tydligt för mig förutom för de lyckliga som bor ute på landet osv där
detaljplanen inte finns eller är definierad mer fritt. Den stora massan
behöver göra en bygganmälan är min erfarenhet.

Med Vänlig Hälsning,
Mikael Asp

Just nu har vi 2 visningshus i fyndhörnan.

X