Höjd på attefallare till nock

Fråga från Per

Ska höjden (max 4 meter) räknas från marken eller från husets ” bottenplatta”?

Svar från Micke

Hej Per,

Det är medelmarknivån som gäller upp till utvändig högsta punkt på huset, vanligtvis den utvändiga taknocken.
En rimligt placerad lagom hög skorsten ska kunna undantas.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-Tjällden