Attefallsreglerna kräver ett befintligt en- eller tvåbostadshus

Just nu har vi 2 visningshus i fyndhörnan.

X