Attefallsreglerna kräver ett befintligt en- eller tvåbostadshus

Just nu har vi 1 visningshus i fyndhörnan.

X