Tillåtet med utskjutande tak på attefallshuset?

Just nu har vi 2 visningshus i fyndhörnan.

X