Stefan Attefall

Stefan Attefall

Attefallshusets skapare. Vem är egentligen Stefan Attefall?

Stefan Attefall (KD) fanns under 19 år med i riksdag och regering, och var mellan 2010 och 2014 civil- och bostadsminister med ansvar för bostadsfrågor, statsförvaltning, offentlig upphandling och trossamfund.

I dag är han bland annat strategisk rådgivare, styrelseordförande i Jönköpings kommunala bostadsbolag Vätterhem och driver företaget Solidus AB tillsammans med sin hustru Cecilia.

Stefan Attefall föddes 1960 i Lycksele och bor i dag i Jönköping, är gift och har tre barn.
Hans personliga berättelse om tillkomsten av attefallshuset kan du läsa här.

Läs mer om Stefan Attefall genom följande externa länkar

Olika bilder på Stefan Attefall hämtade från regeringen.se