Bygga ut 25kvm till 30kvm

Fråga från Arthur

Hej Micke,

Behöver man ansöka om bygglov för att utöka 25kvm attelfallshus till 30kvm?

Svar från Micke

Hej Arthur,

Som jag uppfattar det krävs det en bygganmälan till kommunen. Inte bygglov.
Beroende på vilken typ av byggnad, dvs komplementbyggnad eller komplementbostad, så tar sedan olika byggtekniska regelverk vid.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-Tjällden