Fråga från Per-Johan

Vi vill bygga några hus på tex traktorvagnar som vi kan hyra ut och ställa ut där folk vill bo på gården , i hagen med djuren (för att säkra mot rovdjursangrepp för vår del) eller en bit ut i skogen för dom som vill det .
Toalett finns det tillgång till på gården. Vi kör hem husen till gården efter uthyrningen så dom är inte stationära på samma plats hela tiden .
Vilka regler är det ? Vi bor utanför planlagt område och själva byn ligger på andra sidan sjön så dit är det ca 2 km

Svar från Micke

Hej Per-johan ,

Detta är större än 30 kvm så det är dessvärre inte attefallsreglerna. Så egentligen borde jag stanna där för det är liksom mitt område.

Så ta nedan råd för vad de är.
Ditt hus är ju en jordbruksfastighet och eftersom det i ditt fall ligger utanför detaljplanerat område så betyder det att ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring är i princip bygglovsbefriade.
Med ekonomibyggnader menas byggnader som är avsett för verksamheten som du verkar inom, dvs jordbruk eller skogsbruk. Exempel på sådana byggnader är stallar eller maskinhallar för verksamheten. Det kan även röra sig om olika former av lager osv.
Men nu frågar du om bostäder och ekonomibyggnader är inte tillåtna som bostäder.

Att ditt tänkta projekt är utanför detaljplanerat område är inte heller alltid positivt. Då är man i händerna på kommunen och dess övergripande planer. I detaljplanerade områden så gäller ju detaljplanen och om man bara bygger enligt detaljplanen så kan kommunen inte stoppa ett projekt. Finns översiktskartor som styr inriktningen på området men de är ofta så övergripande att de kan tolkas olika. Vad säger dessa kartor är viktigt. T.ex. är det svårt att ta jordbruksmark i anspråk.
Då är det upp till kommunen att fatta beslut och de kan vara nyckfulla. I vissa kommuner får man bygga enkelt utanför detaljplan – i andra inte. I vissa fall är det också vettigt då t.ex. kommunala avloppet inte är dimensionerat för att klara fler bostäder osv. Min erfarenhet är att de kommuner som är bäst att ha och göra med är de som inte är för stressade och har ett behov av inflyttning och företagande. Man vill vara behjälplig för kommunen behöver det.

Hoppas det svarade på din fråga.

Mvh Micke