Antal bygglovsbefriade byggnader

Just nu har vi 2 visningshus i fyndhörnan.

X