Fråga från Sofia

Hej!
Vi har en fastighet där detaljplanen medger en huvudbyggnad på 80 kvm och en komplementbyggnad på 25 kvm. Problemet är att komplementbyggnaden har byggts ut på 90-talet utan tillåtelse (bygglov finns alltså inte) och är nu ca 50 kvm. Vår huvudbyggnad är 80 kvm. Kan vi bygga ett attefall trots svartbygget, eller måste vi först riva den otillåtna tillbyggnaden på komplementbyggnaden?
Ps. Det var inte vi utan vår mormor som byggde utan bygglov 😊

Svar från Micke

Hej Sofia,

För svartbyggen finns det lite speciella lagar, som bland annat säger att svartbyggen preskriberas efter 10 år. Har det gått mer än 10 år har byggnadsnämnden inte rätt till något rättelseföreläggande utan byggnaden är preskriberad. Dock kan kommunen kräva bevis på att den är äldre än 10 år, och då är det upp till er att presentera bevis för detta.

Det finns inget i boverkets regler om att attefallshus inte får byggas ifall man redan har ett svartbygge på tomten.

Mitt tips är att kontakta kommunen och säga som det är. Ni har ett svartbygge på tomten, bevisa att det är äldre än 10 år osv och sedan finns det inskrivet på tomten och det har inte längre något svartbyggestämpel. Ni önskar bygga ett attefallshus.
Är ni på god fot med kommunen och dem får in svartbygget i detaljplanen så råder det inte några oklarheter och ni bör kunna gå vidare med ert attefallshus.
Skulle ni få problem med kommunen får man överklaga till länsstyrelsen. Osäker om det finns några prejudicerande fall kring detta.

Mvh
MickeAnnons

Liknande inlägg