Övertrumfar attefallsreglerna alla detaljplaner

Fråga från Mari
Hej!
Hej, här på sidan står det att atterfallshus får strida mot detaljplanen. Dock säger min kommun att där jag bor krävs bygglov för alla komplementsbyggnader och vi inte får bygga på prickad mark. Prickad mark är från vägen och 10m in på tomten.
Jag vill bygga en carport på max 25kvm, 6 m från väg.
Har de rätt eller gäller attefallsreglerna?
Tack.
Mvh Mari

Svar från Micke
Hej Mari

Nej inte alla. Men i normalfallet. Annars har inte attefallsreglerna lyckats med sitt syfte.

Men det stämmer att detaljplanen kan ange sk “utökad bygglovsplikt” för attefallshus. Har din detaljplan det?

Om man överklagar till länsstyrelsen så ska man få igenom detta om det inte står uttryckligen i detaljplanen att det är utökad bygglovsplikt.

Mvh Micke
Attefallshus.se