Fråga från Magnus

Hej

jag har ett gammalt hus på tomten som från början var huvudbyggnad, ca 33 kvm. Byggd någon gång på 50-talet. Därefter byggdes ett nytt hus -67, med utbyggnad 2012. Så till frågan:

Hur klassas det äldre huset? Som småhus, i så fall även som huvudbyggnad? Får jag då bygga ut 15 kvm på det? Var finner jag i så fall regelhänvisning? I kommunens anvisningar angående attefallstillbyggnad står det att tillbyggnaden får göras på huvudbyggnaden

Eftersom det husen har stått där så länge får jag även bygga attefallshus samt friggebod på tomten?

Svar från Micke

Hej Magnus,

Man får endast göra attefallstillbyggnad på en en- eller två bostadshus. Beroende på hur ditt småhus är definerat kan det uppfylla dessa kraven och därmed får du alltså göra en tillbyggnad på max 15kvm utan att behöva söka bygglov. Men hur din kommun har valt att klassa den äldre bostaden kan jag inte svara på utan det är något du hade behövt kolla upp med din kommun.

Din gamla bostad klassas dock inte som ett attefallshus i och med att det byggdes innan attefallsreformen 2014

Du får bygga ett attefallshus och friggebod på din tomt i och med att dina nuvarande byggnader inte klassas som någon dessa.

Mvh MickeAnnons