Attefallsreglerna går ut på att man utan bygglov kan kunna uppföra en komplementbyggnad på 25 m2, friggebod på 15 m2, bygga ut huvudbyggnaden med 15 m2, bygga två takkupor samt inreda en extralägenhet.

Varför friggebod eller varför attefallshus?

Till skillnad från dagens friggebodar kan attefallshus användas som permanentbostad, men också som garage, förråd eller gäststuga.

Reglerna för att bygga friggebod ser ut så här:

  1. Byggnaden måste vara en komplementbyggnad till ett bostads- eller fritidshus. Den första byggnaden på en tomt kräver alltid bygglov.
  2. Du får bygga hur många komplementhus du vill på tomten, men den sammanlagda byggytan får inte överskrida 15 kvm. Finns det redan extra byggnader på tomten ska ytan på dessa dras av från den nya byggnaden.
  3. Höjden från mark till taknock får vara max 3 meter.
  4. Alla byggnadsmått avser yttermått.
  5. Avståndet till tomtgränsen måste vara minst 4,5 meter, annars behöver du grannarnas skriftliga godkännande. Får du inte medgivandet får du söka bygglov.
  6. Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med någon annan byggnad.
  7. Om byggnaden är större än 10 kvm och placeras närmare annat hus än 4 meter finns särskilda brandskyddsregler.
  8. Strandskyddet gäller, vilket innebär att du inte får bygga närmare vattnet än 100 meter.

Olika utföranden friggeboden (exempel)

Reglerna som gäller för attefallshus hittar man här.