Sommarstugetomt ej friköpt attefallshus/friggebod

Fråga från Ann-Kristin

Tolkar jag det rätt att det är tillåtet att bygga både attefallshus och friggebod a 30m2 på en tomt?

Svar från Micke

Hej Ann-Kristin,

Ja.,Stämmer. Så länge som du uppfyller reglerna för friggebod respektive attefallshus(finns bostadshus
på tomten, närhet till grannar mm) så går det bra att bygga

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp

Attefallshus.se
m: 072-160 00 09

Just nu har vi 1 visningshus i fyndhörnan.

X