Sommarstugetomt ej friköpt attefallshus/friggebod

Just nu har vi 2 visningshus i fyndhörnan.

X