Fråga från Dan

Hej,
På min fastighet står ett bostadshus på 45 kvm. Fastigheten har en byggrätt på 100 kvm för huvudbyggnad och högst 75 kvm för uthus/garage fördelat på högst 2 byggnader varav 1 får vara högst 45 kvm.
1) Kan jag bygga ett attefallshus om högst 30 kvm eller blir den för stor i förhållande till nuvarande byggnad?
2) Om Ja: Om jag bygger en ny huvudbyggnad om högst 100 kvm, kan jag då “konvertera” attefallshuset till det en byggnad inom byggrätten om 75 kvm (befintligt hus 45 kvm + attefallshus 30 kvm) genom att i efterhand ansöka om bygglov för attefallshuset?
3) Skulle det isåfall möjliggöra att bygga en komplementbyggnad som ett attefallshus (t.ex. ett garage)?
4) Vad säger reglerna om att, utöver ovan, ställa en renodlad bastubyggnad på tomten, typ en bastutunna? Inkräktar det på möjligheterna till attefallshus e.dy?
Undrar,
Dan

Svar från Micke

Hej Dan,

Har försökt svara på dina frågor.

1) Svaret är ja – så länge du uppfyller reglerna. Läs mer om reglerna
övergripande här.

2) Lite rörigt men som jag läser det så får du göra det. Regler är en sak
men hur kommunen efterlever dessa är en annan. Bara som ett exempel så om du
t.ex. placerat attefallshuset på prickad mark (vilket enligt lag är ok) och
du vill få in det under bygglovet, så vet jag inte hur kommunen ställer sig
till det. Du bryter ju mot detaljplanen.

3) Du kan (enligt 1:an) bygga attefallshus. Du kan då välja att uppföra det
som en komplementbyggnad. Garage hör till denna byggnadstyp. Då är reglerna
enklare än om det är komplementbostadshus (dvs användas för permanent
boende). Läs mer om skillnad mellan dessa byggnadstyper här.

4) Bastutunna skulle kunna gå under friggebodsreglerna. Läs mer om det här.

Hoppas det hjälpte dig på traven.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-TjälldenAnnons

Liknande inlägg