Torsdagen den 20 mars fattar regeringen beslut om propositionen Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov. Ett av förslagen i propositionen är möjligheten att bygga ett 25 kvadratmeter stort komplementbostadshus – ofta benämnt “Attefallshus” – på tomten utan att behöva söka bygglov. Samma dag besöker bostadsminister Stefan Attefall och finansminister Anders Borg en första prototyp av huset som under dagen står uppställt på Norrmalmstorg i centrala Stockholm. Inbjudare är branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen, TMF och bakom prototypen står företaget Sommarnöjen.

Attefallshus.se egentagna bilder

Bilder tagna av Sommarnöjen (Foto: Ryno Quantz)

Källa.