Etikett: komplementbyggnad


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54
Stefan Attefall och Anders Borg besöker det första “Attefallshuset”

Stefan Attefall och Anders Borg besöker det första “Attefallshuset”

Torsdagen den 20 mars fattar regeringen beslut om propositionen Nya åtgärder som kan genomföras...

Read More

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54
Det första ”Attefallshuset” visas i centrala Stockholm; Attefall och Borg besöker 25 kvm på Norrmalmstorg

Det första ”Attefallshuset” visas i centrala Stockholm; Attefall och Borg besöker 25 kvm på Norrmalmstorg

Det första ”Attefallshuset” visas i centrala Stockholm; Attefall och Borg besöker 25 kvm på...

Read More

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54
Stefan Attefall besöker Sollentuna

Stefan Attefall besöker Sollentuna

Onsdagen den 19 mars besöker bostadsminister Stefan Attefall Sollentuna. Han kommer där att träffa...

Read More

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54

Yttrande från lagrådet med anledning av attefallshus-förslag

Lagförslaget om att utan bygglov tillåta friggebodar på upp till 25 kvadratmeter, så kallade Attefallshus, utgör hot mot trafiksäkerheten och systemet för detaljplaner, enligt Lagrådet. Det beskrivs även som ett hot mot...

Read More

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54
Villaägarna bedömer att Attefallshus kan ge 200 000 nya bostadstillfällen

Villaägarna bedömer att Attefallshus kan ge 200 000 nya bostadstillfällen

Regeringen föreslår att slopa bygglovskrav vid tillbyggnad av hus på upp till 15 kvm och att...

Read More

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54
Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

I lagrådsremissen föreslås ändringar i plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med ändringarna är...

Read More

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54
Ny typ av bostadshus utan krav på bygglov och andra regelförenklingar vid tillbyggnad och ändring av småhus

Ny typ av bostadshus utan krav på bygglov och andra regelförenklingar vid tillbyggnad och ändring av småhus

Från och med den 2 juli ska det bli tillåtet att bygga ett max 25 kvadratmeter stort bostadshus...

Read More

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54
Uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Regeringen uppdrar åt Boverket att utreda förutsättningarna för att utöka den tillåtna storleken...

Read More

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/attefall/public_html/wp-content/themes/Extra/includes/template-tags.php on line 54
Regeringen vill tillåta större friggebodar och se fler undantag från bygglov

Regeringen vill tillåta större friggebodar och se fler undantag från bygglov

Regeringen vill att det ska bli tillåtet att bygga friggebodar som är större än de idag tillåtna...

Read More
Loading

Annons attefallshus

Annons - klicka på länk för mer info.

Annons attefallshus

Annons attefallshus

Annons attefallshus

Annons

Annons attefallshus

Annons attefallshus

annons byggmax

Annons attefallshus

Kategorier från bloggen