Regeringen föreslår att slopa bygglovskrav vid tillbyggnad av hus på upp till 15 kvm och att införa en ny bostadsform (Attefallshus) – en bygglovsfri komplementbyggnad på upp till 25 kvm. Det kan på sikt skapa 150 000 – 200 000 nya bostadstillfällen, uppskattar Villaägarna.

– Generösare regler för bostadsbyggande är inte det enda svaret på Sveriges bostadskris, men ett väldigt bra steg på vägen. Det starka intresset för att bygga ut och hyra ut delar av sitt småhus talar för att den här reformen kan få stora positiva effekter, säger Daniel Liljeberg, chefekonom på Villaägarna.

Läs hela artikeln från Villaägarna samt ta del av enkätundersökning.

Liknande inlägg