Uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Regeringen uppdrar åt Boverket att

  • utreda förutsättningarna för att utöka den tillåtna storleken för sådana komplementbyggnader i anslutning till en- och tvåbostadshus som enligt 9 kap. 4 § första stycket 3 plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, är undantagna från kravet på bygglov,
  • överväga om det finns ytterligare åtgärder, utöver de som Plangenomförandeutredningen har föreslagit i betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34) och de åtgärder som redan anges i 9 kap. PBL, som kan vara lämpliga att undanta från det generella kravet på bygglov, samt
  • se över behovet av författningsändringar med anledning av Mark- och miljööverdomstolens dom i mål P 3537-12 från den 15 januari 2013.

Boverket ska redovisa sitt uppdrag till Socialdepartementet senast den 1 juli 2014. Den del av uppdraget som avser att utreda förutsättningarna för att utöka den tillåtna storleken för sådana komplementbyggnader som avses i 9 kap. 4 § första stycket 3 PBL ska redovisas senast den 12 december 2013.

Källa.

Uppdraget i sin helhet.

Liknande inlägg

Missa inte att signa upp dig för erbjudanden om visningshus.

Läs mer
X

Vill du ha erbjudanden och rabatter?

Genom mitt omfattande nätverk av samarbetspartners har jag med jämna mellanrum möjlighet att göra utskick till mitt exklusiva nätverk (er läsare/följare).

Vill du ta del av dessa erbjudanden? I så fall ange din email nedan. Det kostar inget - jag skickar rätt sällan - men när jag väl skickar så är det riktigt bra!

Mvh Micke

Tack, håll utkik i din inkorg framgent!