Förslaget om attefallshuset har fått skarp kritik av Lagrådet på flera punkter som bland annat kan läsas i sin helhet här. Stefan Attefall bemöter kritiken till Byggvärlden.se enligt följande:

– Vi har försökt lyssna in alla remissinstanser, även Lagrådets kritik. Och vi har korrigerat och förtydligat lagstiftningen och regelverken. Efter att ha gjort det finns det två saker kvar, säger Stefan Attefall.

Det ena är att Lagrådet anser att remissinstanserna inte fått tillräckligt lång tid på sig att lämna utlåtanden.

– De tycker att det gått för fort och ja, det har det kanske gjort. Men vi behöver också få fram lagstiftningen. Vi tycker ändå att vi har fångat in alla möjliga invändningar och frågor som finns, säger Stefan Attefall.

Den andra punkten rör grannars rätt att överklaga. Enligt Lagrådet strider förslaget mot Europakonventionen som säger att grannar har rätt till domstolsprövning av byggnationer som kan påverka dem negativt.

– Eftersom vi kräver att man gör en anmälan hos byggnadsnämnden och att de ger ett startbesked så uppstår ett kommunalt beslut. Då vill Lagrådet att det ska vara överklagningsbart. Men hade man inte begärt en teknisk kontroll via en anmälan hos byggnadsnämnden, som med friggebod i dag, då hade det inte varit ett problem. Det här visar att det in är svart eller vit ruta här.

Stefan Attefall påpekar att grannar har möjlighet att begära tillsyn hos byggnadsnämnden om de tycker att ett bygge inte genomförts korrekt. Mer på denna blogg om attefallshus.

Källa.

Liknande inlägg