Fråga från Rosa

Hej Micke,

I samband med att VA planeras till vårt fritidshusområde har vi fått behov av att utöka huvudbyggnaden med 1m x 2,5 m för att få plats med dusch.
På tomten har vi ett attefallshus på 24 kvm. Kan vi anse att vi har 6 kvm tillgodo för en attefall tillbyggnad? Räcker det i så fall med en bygganmälan?

Svar från Micke

Hej Rosa!

Svar ja om det är en komplementbyggnad.

Med vänlig hälsning, Micke