Fråga från Peter

Vi har en stuga på 31 kvm, men vill nu bygga ett nytt sommarhus (ej ihop med den gamla stugan). När vi söker bygglov för det nya huset på 80kvm, skulle vi vilja att den gamla stugan omvandlas till en komplementbyggnad (Attefall) till det nya huset som då kommer att bli huvudbyggnad. På så sätt skulle vi klara detaljplanen på max 90 kvm och samtidigt få den extra yta som vi behöver. Kommunen säger nu att vi inte kan använda stugan som en komplementbostadbyggnad i bygglovsansökan som inkluderar både komplementbyggnad samt nya huset (som då blir huvudbyggnad), men om man gör ansökan för en 25 kvm komplementbyggnad skulle det vara OK med en sådan ansökan. Problemet är att stugan är~ 31 kvm och går svårligen att göra om till 25 kvm. Kommunen hävdar att vi måste bygga nya huset först (som då blir huvudbyggnad) och därefter ansöka om att omvandla stugan på 31 kvm till en Attefall komplementbyggnad. Stämmer detta verkligen att tidsordningen avgöra för 30 kvm komplementbyggnad men inte för 25 kvm komplementbyggnad?
Mvh Peter

Svar från Micke

Hej Peter,

Snurrigt från kommunen om jag förstår det rätt. Finns inte längre regler för 25 kvm för komplementbyggnader. Be dem läsa på boverkets hemsida eller hos oss – det är samma storleksregler för bägge sorterna.

Men sedan har de däremot rätt att du först behöver ett bostadshus innan du bygger attefallshuset.

Så för min del hade det gått att riva eller bygga ut ditt befintliga hus till önskad storlek (det blir bostadshuset) sedan kan man lägga till ett attefallshus när detta är klart.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-Tjällden



Annons