Fråga från Kerstin

För 13 år sedan köpte vi en liten jordbruksfastighet som var bebyggd med ett stall och en “gårdsverkstad”. Den ligger i utkanten av en tätt sammanhållen by i Dalarna.

Stallet och verkstaden är ihopbyggda med hjälp av ett skärmtak.

Vi vinterbonade gårdsverkstaden och installerade ett enkelt kök.
Det finns vatten indraget, dock inte godkänt avlopp.
Det finns el.

Det är utedass. Och en “spolbox” för hästar i stallet blev ett duschrum.

Detta “boende” (i gårdsverkstaden) har använts för fritidsändamål, eftersom vårt egentliga boende har varit en fäbodstugan 10 km från byn.
I fäboden finns varken el eller rinnande vatten.
Inte heller någon postgång.

Vi har därför varit skrivna på jordbruksfastigheten i byn och vi har nyttjat elen till frysar och för att ladda batterier som använts till 22-voltsbelysning etc i fäboden, och fått vår post dit.

För några år sedan sökte vi om bygglov för två villor på jordbruksfastigheten.

Kommunen beviljade bygglovet.

Det överklagades av en granne (som inte hade rätt att tycka, och inte heller tillfrågades)

Den grannen är tjänsteman på fastighetskontoret, och därmed i rimlighetens namn jävig.
Han gick runt med namnlistor som han fick andra att skriva under och beslutet överklagades till, TROR jag, (har inte beslutet här. Sitter i Thailand och skriver detta) någon slags miljödomstol som rev upp kommunens beslut om bygglov.

Vi tappade sugen totalt då och orkade inte “bråka” längre. Nu har vi kommit så långt att vi känner att vi kanske kan ta tag i saken igen.

Vi funderar därför på att istället inrikta oss på ett Attefallshus.
Utan att vara det minsta kunniga i juridiken och lagarna kring byggande och fastigheter, så tror vi att det är möjligt att se “gårdverkstaden” som huvudbyggnad (eller fritidshus) och att det då skulle vara möjligt att bebygga med ett komplementhus. Stämmer det?

Vi skulle bli SÅ tacksamma för svar!

Svar från Micke

Hej Kerstin ,

För att få bygga attefallshus så behöver du ha ett befintligt bostadshus? Klassificerat som ett “en eller tvåbostadshus”.

Har du det?

Med Vänlig Hälsning
Micke
Attefallshus.seAnnons