Idag 2020-01-15 beslutade riksdagen att utöka attefallsreglerna för komplementbostadshus till att omfatta upp till 30 kvm bygglovsfritt. Dvs de komplementbostadshus som är 30 kvm får genomföras i strid med den detaljplan eller den områdesbestämmelse som gäller för området man bygger i.

Attefallsreglerna syftade till att skapa fler bostäder när reglerna infördes 2 juli 2014. Det har visat sig att husen är aningen för små för att rymma de nödvändiga faciliteter som en bostad behöver, såsom kök, badrum och ett sovrum. Med utökningen av av attefallsreglerna från 25 till 30 kvm så hoppas man på att Plan och Bygglagen (PBL) nu utformas på ett sätt som gör att de attefallshus som är av bostadsstandard utökas från dagens nivå.

Förändringarna kort

Se filmen på 45 sekunder som beskriver denna förändring.

Det som förändrats via detta beslut jämfört med nuvarande regler är

  • Högsta tillåtna yta för bygglovsbefriade fristående attefallshus ökar från 25 till 30 kvm för sk komplementbostadshus.
  • Krav ställs tillsvidare på att attefallshusen ska ha full boendestandard. Detta då propositionen från regeringen är att skapa fler bostäder. Detta fördyrar projekten och lär gynna vissa tillverkare av attefallshus mer än andra.
  • Arean på tillbyggnad plus attefallshus slås samman – totalt får du ha 40 kvm attefallsyta utan bygglov.
  • Tillbyggnader räknas på byggnadsarea istället för bruttoarea – innebär möjlighet att bygga två våningar.
  • Enklare och tydligare regler – regler slås ihop och onödiga undantag tas bort. Framför allt ska skillnaden mellan anmälningsplikt och lovplikt tydliggöras.
  • Enklare och snabbare process för när grannar eventuellt överklagar startbesked.
  • Utvändiga förändringar på övriga byggnader kräver endast i undantagsfall bygglov – samma regler som för bostadshus och kompletterande byggnad ska gälla.
  • Solcellspaneler och solfångare undantas från både lov- och anmälningsplikt helt och hållet om de installeras på bostadshuset.

Stort intresse för de nya reglerna och fler bostäder förväntas byggas

​- Vi ser att regelförändringen som mycket positiv. Detta öppnar upp möjlighet till ordentligt komplementbostadshus som definitivt kommer att öka byggandet av bostäder i Sverige. Detta efter att ha sett ett stort inflöde av frågor kring denna reform säger Mikael Asp-Tjällden, som driver hemsidan attefallshus.se.

– Många har suttit och väntat på denna utökning av kvadratmeter. 5 kvm kan låta lite men gör mycket procentuellt. Du får plats med de nödvändiga faciliteter som en bostad kräver. Dock kommer högre krav ställas på dessa attefallshus än dagens regler då det krävs bostadsstandard.

Kontaktperson press: Mikael Asp-Tjällden

Attefallshus.se

Tel: 070 444 65 81

Epost: kontakt@attefallshus.seAnnons

Liknande inlägg